Cora

17.09.2012 21:06

Cora
podivuhodné hudební nástroje

Zatímco pipa je tradiční čínský nástroj, který bychom mohli přirovnat k evropské loutně či jej tímto slovem v obecnějším smyslu označit, je cora takovým nástrojem, byť ještě méně se podobající loutně, v západní Africe. Podobnost ovšem není pohledová, nýbrž spíš systémová, totiž konstrukcí je tento nástroj z tykve pokryté kravskou kůží stejně jako loutna strunný nástroj s krkem a rezonátorem, od ní se (rovněž systémově) ovšem liší tím, že nemá hmatník, tzn. strunu nemůžete přitisknutím k němu zkracovat a vydávat na jedné struně různě vysoké tóny. Tím se cora naopak podobá harfě, která je konstruována podobně. Cora má 21 strun, hraje se palcem a ukazováčkem obou rukou. Od loutny se rovněž liší tím, že struny, které vedou přes vysokou kobylku, jsou nataženy ve dvou rovinách nad sebou, nikoli paralelně jako u nástrojů s hmatníkem. Proto se někdy také označuje jako „doplharfa“, „dvojitá harfa“. Krk, který je zde tedy pouze jako konstrukční prvek pro natažení strun, je z pevného dřeva keno.

Na německé stránce Wikipedie se dozvíme kromě už zde uvedených souvislostí ještě řadu dalších, poukazují totiž na vzdálené podobnosti se staroegyptskou obloukovou harfu, jejíž pokračovatelé se nacházejí mimo jiné v Ugandě a centrální Africe, stejně jako s harfou, jejíž podoba žije v Mauretanii v nástroji zvaném ardin. Ve skutečnosti se ale cora vyvinula z nástroje, nazývaného ngoni. Zásadní rozdíl mezi obojím je v konstrukci krku a rezonančního tělesa tykve, k níž je v případě ardinu připevněn v pravém úhlu k ní (takže vytváří podobný obraz jako právě harfa, u níž pak není třeba kobylka, zatímco u cory je paralelně zevnitř (pak tam tu kobylku musíte dát a struny napnout přes ni).

Moderní elektrická podoba nástroje pod názvem gravikord (podle Roberta Grawiho, konstruktéra) vznikl v roce 1986. Gravikord má 24 strun.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kora
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ngoni
https://de.wikipedia.org/wiki/Ardin_%28Harfe%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Gravikord
https://en.wikipedia.org/wiki/Kora_%28instrument%29

https://en.wikipedia.org/wiki/Toumani_Diabat%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Bai_Konte

Hudba / Ukázky
https://www.youtube.com/watch?v=PyvPORB-w4E&feature=relmfu
https://www.youtube.com/watch?v=7QUcaKpvNdg&feature=relmfu
https://www.youtube.com/watch?v=yRUO1Wcmj7A&feature=relmfu
https://www.youtube.com/watch?v=CTvUc2_wknY&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=crvM9T5n7F0&feature=related

Zpět