Cesta do Zhořelce

04.05.2010 20:19

Studenti Lepařova gymnázia v Jičíně se vydají v příštím týdnu (druhý květnový týden 2010) do Zhořelce. Tady je malý servis o místech, o kterých toho obvykle příliš mnoho nevíme, ačkoliv je to z Jičína jen „ein Katzensprung“ (kočičí skok).

Zhořelec / Görlitz / Zgorzelec
Město na hranicích mezi současným Polskem a Německem / historickou Horní Lužicí v Německu a Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku. Ve své skoro tisícileté historii to bylo město české, německé, polské – tj. bylo součástí různých státních útvarů. Dnes to jsou vlastně dvě zcela samostatná města, na německé straně Görlitz, které tvoří větší část souměstí, na polské straně Zgorzelec, menší část. Město je zároveň jedním z měst v tzv. Šestiměstí, obranného historického seskupení, k nimž patří kromě Zhořelce např. Žitava či Budyšín. Svou polohou je Zhořelec, podobně jako např. Frankfurt nad Odrou, „mostem“ mezi oběma zeměmi, a tím i městem „evropským“, za které se vyhlašuje. Turisté mohou navštívit na čtyřicet historických památek, k nimž patří např. kostel sv. Trojice, divadlo - „Malá Semperova opera“ (více na webových stránkách města). Dnešní aktualitou ve městě je vybudování bezbariérových přístupů ke všem objektům (na zmíněných stránkách je vše s německou důkladností zdokumentováno). Studenti navštíví jedno ze dvou gymnázií, která ve městě jsou.  

Horní Lužice
V tomto regionu se nalézá kromě Zhořelce řada pozoruhodných míst, např. kulturní park v Muskau (Mužakov, barokní památka, světové dědictví UNESCO), jedno z center celého kraje Budyšín / Bautzen (studenti by měli znát Budyšínský rukopis), Žitava / Zittau, romantický Ojbín / Oybin, který najdeme na obrazech romantického malíře Caspara Davida Friedricha atd.. Lužičtí Srbové je malý slovanský národ, jejich jazykem je lužická srbština, jazyk něco mezi polštinou a češtinou – velmi přibližně řečeno. V posledních desetiletích mají značné problémy, aby si udrželi svou identitu – zase jedno docela zajímavé téma – na jindy.

Odkazy na webu
Zhořelec
stránky v češtině
Zhořelec na stránkách „Poznáváme Lužici“
https://poznavani.luzice.cz/home/kulturni/zhorelec.dot
na stránkách mj. informace o Žitavě, Budyšínu, Ochranově, Ojvínu, Dubnu, Šestiměstí, lužické přírodě atd.
https://cs.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6rlitz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zgorzelec
https://www.oberlausitz.com/kultur/cz/geschichte_oberlausitz.aspx
stránky Hornolužické společnosti věd v Zhořelci, v němčině, češtině, polštině, srbštině, francouzštině a angličtině (dobrý trénink jazyků)
v němčině
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6rlitz
kostely ve Zhořelci
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchen_in_G%C3%B6rlitz#Pfarrkirche_St._Peter_und_Paul
Tlustá věž

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Dicker_Turm_Goerlitz.jpg&filetimestamp=20060504104750
Šestiměstí
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberlausitzer_Sechsst%C3%A4dtebund
turistický portál města Glrlitz
https://www.goerlitz.de/tourismusportal-stadt-goerlitz.html
pamětihodnosti
https://www.goerlitz.de/stadtportrait-von-goerlitz/sehenswuerdigkeiten.html
dvě gymnázia ve městě (dobrý studijní materiál pro srovnání české a německé školy)
https://www.anne-augustum.de/

https://www.curiegymnasium.goerlitz.de/

Horní Lužice
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberlausitz

Muskau (srb. Mužakow), svět. dědictví UNESCO
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schloss_Muskau_Mitte_des_19._Jahrhunderts.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Neues_Schloss_Muskau
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Muskauer_Park_/_Park_Muzakowski

Bautzen (srb. Budyšin), místo, odkud pochází též naše významná literární památka (Budyšínský rukopis)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Budy%C5%A1%C3%ADn
https://de.wikipedia.org/wiki/Bautzen
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Wasserkunst-Michaeliskirche-Bautzen.jpg&filetimestamp=20060221093020
https://de.wikipedia.org/wiki/Sorbisches_Gymnasium_Bautzen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Budy%C5%A1%C3%ADnsk%C3%BD_rukopis

Ochranov / Herrnhut, místo exilu Českých bratří
https://cs.wikipedia.org/wiki/Domowina
https://de.wikipedia.org/wiki/Herrnhut

Žitava / Zittau
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDitava
https://de.wikipedia.org/wiki/Zittau

Lužičtí Srbové, lužická srbština, Domowina, Společnost přátel Lužice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEick%C3%A1_srb%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Luzica_mapa.png
https://www.jazyky.com/content/view/595/0/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spreewald
https://www.spreewald.de
https://cs.wikipedia.org/wiki/Domowina
https://www.sochorek.cz/cz/pr/blog/1182205658-luzicka-srbstina-vymirajici-slovansky-jazyk.htm
https://www.luzicke-hory.cz/historie/index.php?pg=clsrboc
https://www.luzice.cz/?rubrika=16

 

 

Zpět