Česká Lípa

30.04.2012 14:11

Česká Lípa
místa Albrechta z Valdštejna

O České Lípě je v odstavci s názvem „Rozvoj Českolipska“ na české Wikipedii popsáno působení Albrechta z Valdštejna v tomto městě na severu Čech následovně:

V roce 1623 získal novozámecké panství a s ním i Českou Lípu. Zdejším měšťanům poskytl četná prilivegia a do města přivedl v roce 1624 z Prahy augustiniány, aby děti začali vyučovat. Roku 1625 zahájil stavbu českolipského kláštera. V roce 1627 vydal jeho zakládající listinu, v níž založil latinskou církevní školu. Pojmenoval ji Kolej u Všech svatých. Klášter byl dostavěn v roce 1631.

Na stránkách města se dozvíme o klášteru více:  Augustiniánský klášter byl v roce 1627 zřízen Albrechtem z Valdštejna na místě berkovského malého zámečku v souvislosti se založením gymnázia. Uprostřed klášterního ambitu se nachází loretánská kaple z roku 1698. V ose západního křídla ambitu je bývalá kaple nejsvětější Trojice s oltářním obrazem Ign. Raaba. V jižním křídle byly vybudovány Svaté schody. V budově je dnes umístěno Vlastivědné muzeum a galerie. Podrobněji na stránkách města zde, na Wikipedii je pak samostatný článek o klášteře zde).

Klášter, který začal budovat ve městě v roce 1625 (zakládací listina 1627) vykazuje řadu podobností s valdštejnskou architekturou (a vlastně i celkovými záměry) v Jičíně. V Jičíně již bylo gymnázium založeno (1624, historie zde), jeho koncepcí se Valdštejn inspiroval i v České Lípě. Podíváme-li se na průčelí stavby kláštera, vykazuje tvarové podobnosti s průčelím chrámu sv. Jakuba, zamýšlené valdštejnské katedrály, na jičínském náměstí (prvky italské ranně barokní architektury j. osová centrální orientace, řešení vstupního portálu, dvojice pilastrů na čelní fasádě, prvky korintského řádu, prvky kostela typu Il Jesu, viz obr. zde). Samozřejmě je třeba ještě poznamenat, že v Jičíně se jedná o samostatné stavební komplexy (sv. Jakub je spojen se zámkem, „staré“ gymnázium s kolejí se nachází za náměstím na jeho druhé straně, valdický klášter, dnes věznice, je o tři kilometry dále na barokní krajinné ose atd.), v České Lípě je obojí pohromadě. Můžeme zaznamenat také další podobnosti mezi oběma městy: vznik koleje, pozdější vybudování svaté chýše, Lorety (v České Lípě v klášterním komplexu, u Jičína na Velišském hřbetu jako samostatná stavba), to už je ovšem záležitost historie po Valdštejnově smrti. Také klášterní kostel, bazilika Všech svatých, byla dostavěna teprve v roce 1707, zatímco jičínský kostel sv. Jakuba zůstal bez zamýšlených čtyřech věží dodnes.

V klášteře v České Lípě je dnes umístěno Vlastivědné muzeum, býval zde Okresní archiv Česká Lípa.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Albrecht_z_Vald%C5%A1tejna
Historické památky v České Lípě / turistický okruh:
https://turistika.mucl.cz/zazitky-historie/okruh-mestem-ceska-lipa/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_%C4%8Cesk%C3%A1_L%C3%ADpa

 

Zpět