Časové soumeznosti

04.10.2019 01:25

Okamžitá návaznost dvou neuvěřitelných okamžiků je snad důvodem pro malou glosu, i když bych nad tím mohl, stejně jako v několika jiných případech, prostě mávnout rukou. Co se přihodilo? Jdu z lékárny, kde jsem se stavil pro jeden potřebný preparát, kolem budovy jičínských KZMJ („sokolovna“, nachází se bezprostředně vedle oné lékárny) na „Husovce“, tedy pěší zóně, zpět k autu, a už zdálky si říkám, to je mi povědomá osoba. Kudrnaté vlasy, v obleku, kouří. Není to senátor Tomáš Czernin, vedle něhož jsem se na konci února při předávání Jivínského Štefana čirou náhodou (nikde nebylo místo, tak jsem se, kvůli lepšímu „výhledu“ při fotografování zeptal Karola Bílka, jestli je u stolu s rezervacemi vpředu jedno místečko, a vzápětí ke stolu přišel pan senátor) ocitl? Nu ano, byl to on, pozdravil jsem ho a aniž bych se zastavil, přečetl na tabuli u vchodu zřejmý důvod jeho přitomnosti, totiž celostátní konference historických sídel (ostatně mi na ni přišlo pozvání, jak jsem si posléze uvědomil, nicméně zúčastnit se pro mě nepřipadalo v úvahu, ačkoliv se tu hovořilo a zřejmě i bude hovořit o „mých“ tématech).

Nu a přijdu domů, že – než vyrazím na dlouho plánovanou rodinnou návštěvu – dopíšu alespoň jeden rozpracovaný komentář, k němuž jsem měl podklady v hromádce novinových výstřižků. Nu a co myslíte? Při prvním „grifu“ jsem zvedl štůsek někde zprostředka a, už jsem úplně zapomněl, že jsem si ho uložil, na mě vykoukl článek z 18. 7. s textem (a fotografií) o Tomáši Czerninovi coby favoritovi „v bojio křeslo šéfa TOP 09“. Obsah toho textu v tuto chvíli vůbec není důležitý, vlastně jsem si chtěl jen přečíst, o čem se tu píše, aniž bych se tomu dále nějak zvlášť věnoval. Ale když vidíte nějakou tvář ve skutečnosti a za deset minut (déle ta cesta autem domů netrvala) ji vidíte na fotografii za takovýchto náhodných okolností, musíte mít pocit jako z jiného světa.

Ovšemže nic víc v tom opravdu není. Teď by ještě scházelo, abych, až si půjdu lehnout, jsem ve snu uviděl Tomáše Czernina hrát na housle, jako se mi to už s jedním hodně známým politikem stalo.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Czernin
https://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/jicin-hosti-konferenci-historickych-sidel-20191003.html
https://zpravyceskyraj.cz/jicin-hosti-konferenci-sdruzeni-historickych-sidel/

Zpět