Camillo Sivori

04.03.2015 22:22

Camillo Sivori
světoví houslisté

Narodil se v Janově v roce 1815 jako jeho slavný učitel Niccolò Paganini, který jej učil v letech 1822 a 1823. Ale popořádku. Italský houslista a skladatel dostal na své naléhavé přání ve dvou letech dětské housličky, učili ho nejdříve místní učitelé, mimo jiné také Giacomo Costa (před r. 1770–1836), jeden z učitelů Niccolò Paganiniho. Sivori měl mimořádný talent, který mu dovoloval už od deseti let po mnoho desetiletí podnikat prakticky nepřetržité turné. Někdy v mezičase, v letech 1829 až 1839 byl žákem Giovanniho Serry ve skladbě. V roce 1838 procestoval Německo, Švýcarsko, Rakousko, Portugalsko a Španělsko. V roce 1846 uvedl v Londýně jako první Mendelssohnův houslový koncert. V témže roce pokračoval na turné po Spojených státech, Mexiku a řadě států v Jižní Americe. Několik let žil v Paříži a mezi osobnosti, s nimiž se stýkal, patřili Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Luigi Cherubini a Franz Liszt.

Sivori vlastnil řadu vynikajících hudebních nástrojů, mezi jiným housle od Amatiho, Stradivariho, Carlo Bergonziho či Jeana Baptiste Vuillauma. Jeho zamilovaným nástrojem byly housle posledního zmiňovaného francouzského houslaře, které koupil od Paganiniho. Byla to perfektní nápodoba legendárního Paganiniho Guarneria „Cannone“. Poslední léta života se vrátil Sivori zpět do rodného města a v Janově také v roce 1894 zemřel.

https://de.wikipedia.org/wiki/Camillo_Sivori
Noty
https://imslp.org/wiki/Category:Sivori,_Camillo

Tarantela, op. 21 (ukázka), Mauro Tortorelli, Angela Meluso
https://www.youtube.com/watch?v=PR5GNnIg2nU
Nel cor più non mi sento, Mauro Tortorelli, Angela Meluso
(totéž téma, které zpracoval také mj. Paganini)

https://www.youtube.com/watch?v=wuV4E_06B28
Fiori di Napoli, Mauro Tortorelli, Angela Meluso
https://www.youtube.com/watch?v=Mt6taf23a28
Rèverie e Variazioni Brillanti, Mauro Tortorelli, Angela Meluso
https://www.youtube.com/watch?v=lAhxxmUtZOs

Zpět