Béla Bartók / Klavírní koncert č. 2

15.02.2014 08:56

Béla Bartók / Klavírní koncert č. 2
doporučeno YouTube

Klavírní koncert č. 2  G dur, Sz. 95, BB 101, napsal jeho autor Béla Bartók (1881 – 1945) v letech 1930-1931. Klavíru se věnoval Bartók po celou svou skladatelskou kariéru: Napsal tři klavírní koncerty, první v roce 1926, druhý po pěti letech, třetí v posledním roce jeho života (1945), premiérován byl posthumně v následujícím roce, tedy 1946. Pokud bychom ovšem za koncertní dílo pro klavír považovali i Rapsodii pro klavír a orchestr, rozšíří se časové rozpětí ještě o dalších dvacet let, neboť ta byla složena v roce 1905. Kromě toho bychom mohli zmínit ještě Koncert pro dva klavíry, bicí a orchestr z roku 1940.

Druhý klavírní koncert Bély Bartóka je považován za jedno z nejobtížnějších děl klavírní literatury. Ačkoli byl dokončen již v říjnu 1931, jeho premiéra proběhla teprve v lednu 1933 ve Frankfurtu nad Mohanem pod taktovkou Hanse Rosbunda a autorem jako sólistou. Pozoruhodná událost, protože to bylo Bartókovo poslední vystoupení v Německu, které posléze zachvátilo nacionalistické šílenství.

Hudebně se dílo hlásí k tradicím novoklasicismu. Zřejmý je vliv Stravinského (zvláště v první větě) a připomíná Petrušku (zaznamenáme i citát z baletu Pták ohnivák – v trubce). Koncert je tak rafinovaně akcentován, že se otvírá i posluchačům jiných hudebních oblastí. Formálně je zpracován do třech vět, tempová označení se střídají – rychle – pomalu – rychle – pomalu – rychle. První věta (Allegro) je v sonátové formě, začíná klavírním sólem. Druhá věta (Adagio-Presto-Adagio) se poněkud podobá Bartókovu 4. smyčcovému kvartetu. Třetí věta (Allegro molto-Piú allegro) je v rychlém tempu a velmi bravurní, v některých pasážích předjímá Koncert pro orchestr z roku 1943. Pozoruhodné je opakující se téma finále, založené na stupnici b-c-des-es-fes-g-a.

Nahrávka Gézy Andy s Concertgebouw Orchestra s dirigentem Bernardem Haitinkem v budově orchestru (živě) je z roku 1970.
https://www.youtube.com/watch?v=dn6zug3f__4

Info
https://de.wikipedia.org/wiki/2._Klavierkonzert_%28Bart%C3%B3k%29

 

Zpět