Antonín Dvořák / Smyčcový kvartet č. 12 F dur „Americký“, op. 96

08.02.2014 19:25

Antonín Dvořák / Smyčcový kvartet č. 12 F dur „Americký“, op. 96
dílo Antonína Dvořáka

Poznáte ho okamžitě, není možné tu hudbu zaměnit za cokoli jiného. Úvodní melodie ve viole je něco zcela neobvyklého ve smyčcových kvartetech, byť známe celou řadu krásných melodií i v oněch hlubších nástrojích, tedy i ve violoncellu. Ale jako první tóny? Přece „první housle“ jsou od toho, aby začínaly, mohl by si říci kde kdo. Je otázka, zda violista Dvořák zohlednil slabost některých svých příštích posluchačů pro tento teskný nástroj – a o tesknotě českého skladatele se hovoří v souvislosti s jeho pobytem v Americe dost často. Přesto je to skladba spíše šťastná. „Jsem spokojen, šlo to rychle…,“ opakuje slova skladatele anotace nahrávky souboru Pavel Haas Quartet, který jej nahrál spolu ještě s následujícím kvartetem G dur, op. 106. Skladba, napsaná brzy po Novosvětské a spolu s ní jedna z nejproslulejších pozdních děl, si vystačí s krátkým komentářem – nebo by to musela být naopak zevrubná studie se všemi souvislostmi.
Zkusím jenom jednu drobnost (moje oblíbené „otázky“). Kterým nástrojem začíná Dvořákův Americký kvartet? Violou? Nikoli. Podívejte se do partitury nebo pořádně poslouchejte. V prvním taktu začínají (nad zmíněnou pozdější melodií violy) první housle tremolem v polovině první doby, následovány houslemi druhými ještě v tomto taktu a poslední osminkou a dalším taktem dlouhým tónem violoncella. Takže ta melodie ve viole je „obalena“ z obou stran ostatními nástroji a její nástup nádherně vynikne.

Odkazy
B179
Smyčcový kvartet č. 12 F dur "Americký", op. 96
Pavel Haas Quartet https://www.supraphon.cz/cs/katalog/databaze-titulu/detail-titulu/?idtitulu=2018794
Panochovo kvarteto https://www.supraphonline.cz/album/1630-smetana-dvorak-smyccovy-kvartet-c-1-smycc-kvartet-americky

Alban Berg Qartet – skvostná nahrávka
https://www.youtube.com/watch?v=JocDYVUb4kE&list=PL27B7C5CE1FD2BA57&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ejYPRwL0E5I&list=PL27B7C5CE1FD2BA57&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=JFejql5iytM&list=PL27B7C5CE1FD2BA57&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=QtDcySVLnoQ&list=PL27B7C5CE1FD2BA57&index=4

Cleveland Quartet
https://www.youtube.com/watch?v=DxtAHpYIXdU


IMSLP (partitura Simrockova vydání)
https://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/9/95/IMSLP96276-PMLP28526-American_Quartet_Full_Score.pdf

Zpět