Antonín Dvořák / Smyčcové kvartety č. 8 a 9

06.02.2014 20:52

Antonín Dvořák / Smyčcové kvartety č. 8 a 9
dílo Antonína Dvořáka

Zatímco předchozí příspěvek okomentoval rané smyčcové kvartety Antonína Dvořáka (č. 1 – 7), pokračování v jejich řadě začíná Smyčcovým kvartem č. 8, op. 80, považovaným u skladatele za první zralé dílo tohoto žánru. Komentář na stránkách o A. D. zdůrazňuje melancholickou polohu skladby, já bych přece jen jako protiváhu zmínil dynamičnost určitých pasáží, danou ovšem také i skladatelskými „fígly“, pro zralého Dvořáka charakteristickými (posuny motivů v jednotlivých hlasech „o jednu dobu“ či „půl taktu“ či jejich opakování v různých hlasech, náhlé změny hudební faktury či prudké změny dynamiky po krátkých úsecích, akcentace na jinou než první dobu atd.). Souvislost s „dumkami“ tu ovšem je, výrazná.

Druhý Dvořákův smyčcový kvartet v tomto příspěvku je č. 9, d moll, op. 34. Oba kvartety po sobě následují po roce, pro oba je charakteristické, že jsou výsledkem rychlé práce „na jeden tah“, tj. zkomponovány byly během zhruba čtrnácti dnů. To ovšem u Dvořáka není nic neobvyklého, během dvanácti dnů byla napsána i partitura nejznámějšího díla tohoto žánru, smyčcového  kvartetu č. 12, F dur, Amerického. O intimitě, „mollovém charakteru“, tesknosti hovoří i v tomto případě komentář na dvořákovských stránkách, zmiňuje i dedikaci německému skladateli Johannesu Brahmsovi,  kterému byl Dvořák vděčný za jeho podporu a doporučení vydavateli Simrockovi.

B57 Smyčcový kvartet č. 8 E dur, op. 80
Smyčcový kvartet č. 8 E dur, op. 80 / Stamicovo kvarteto
https://www.youtube.com/watch?v=JsD-tXEPGLo

B75 Smyčcový kvartet č. 9 d moll, op. 34
Smyčcový kvartet č. 9 d moll, op. 34 / Stamicovo kvarteto
https://www.youtube.com/watch?v=OwojNHTHfIo

 

Zpět