Alexandr Borodin / Kníže Igor

15.08.2013 18:12

Kníže Igor je opera o čtyřech aktech a prologu Alexandra Borodina, vedle opery Modesta Musorgského Boris Godunov je považována za nejmohutnější projev ruské tvořivosti v oblasti hrdinských námětů a jedno z největších děl své doby, a to přesto, že ji sám autor nedokončil a mohla být realizována teprve čtyři roky po jeho smrti díky jeho přátelům Nikolaji Rimskému-Korsakovovi a Alexandru Glazunovovi, kteří odložili svoje vlastní projekty a dokončili práci svého kolegy. Skladatel si napsal rovněž své vlastní libreto, které odkazuje na významnou ruskou středověkou památku, Slovo o pluku Igorově, hrdinský epos, podobně jako je ve Francii Píseň o Rolandovi či v Německu Píseň o Nibelunzích. Epos pojednává o nezdařeném tažení ruského knížete Igora Svjatoslaviče z Novgorodu proti Polovcům. Igorova píseň si stěžuje na nejednotnost Rusů, jimž chybí osobnost hlavního vůdce. Říká se zde: „Je těžké být hlavou / a nemít ramena. / Je ale stejným neštěstím / být tělem bez hlavy.“ Nepříliš rozsáhlá literární památka (218 slok) byla objevena v roce 1795 v klášteře v Jaroslavlji. Byla pořízena kopie pro císařovnu Kateřinu Velikou a v roce 1800 byl text zveřejněn. Jediný originální rukopis byl pak zničen při požáru Moskvy při invazi Napoleona 1812.

Opera Alexandra Borodina má následující obsah. V Prologu kráčí Igor s knížaty a bohatýry v průvodu z chrámu v Putivlu a vyhlašuje výpravu proti poloveckým vojskům, která přepadla vlast. Náhlé zatmění slunce je však pro lid špatným znamením, kníže je i přes nářek své choti Jaroslavny odhodlán jít do boje za své právo. Odevzdává svou choť do ochrany jejího bratra, knížete Galického.
1.  dějství / Ten by se ale raději viděl sám knížetem, je to člověk povrchní a ctižádostivý, věnuje se radovánkám a hýření na účet státní kasy. Jaroslavnu chce poslat do kláštera, dopouští se násilí na dívkách. Proměna / Jaroslavna je zarmoucena, dozvídá se o hanebném chování svého bratra, ale marně ho kárá. Odpovědí je jí jen výsměch. Od bojarů přicházejí zprávy, že kníže je v boji neúspěšný, je zraněn a i se synem zajat Polovci.
2. dějství / V poloveckém táboře vzpomíná Igor na vlast, syn Vladimír zajetí ale nese lehčeji, neboť se sblíží s dcerou chána Končaka, vyznají si lásku a přísahají věčnou věrnost. Vladimír i Igor by mohli získat svobodu, kdyby Igor byl ochoten být chánovým stoupencem, odmítá však a chán mu nabízí pro potěchu svoje otrokyně, protože si ho váží.
3. dějství / Docházejí další zlé zprávy, Polovci zajali ruská vojska, vypálili Putivl. Vladimír přemlouvá otce, aby přijali nabídku pokřtěného Ovlura a s jeho pomocí uprchli ze zajetí. Ten konečně souhlasí, Vladimír sám dlouho váhá, odmítá vzít dceru Končaka sebou či zůstat, ta zaslechla domluvu o útěku a způsobí poplach. Igorovi s Ovlurem se podaří uprchnout, Vladimír zůstane a bude si chtít Končakovnu vzít.
4. dějství / Jaroslavna zoufale vyhlíží knížete před zničenými hradbami Putivlu, v dáli vidí dva jezdce a šťastná padá do náruče manželovi. Přichází lid a jásá, že se kníže vrátil. Zvony ve městě hlásají šťastnou událost.

Opera měla premiéru 1890 v Mariinském divadle v St. Petěrburgu (St. Petersburgu, Petrohradě). V Čechách byla uvedena poměrně brzo, v r. 1899 v Národním divadle v překladu A. E. Mužíka.

Zdrojem pro tento příspěvek byla německá Wikipedie a kniha Opera (Průvodce operní tvorbou) Anny Hostomské (Státní hudební vydavatelství, Praha 1965). Výborné jsou stránky „Toulky operou“ (zde), na nichž je i celé libreto.

Toulky s operou
https://www.ascolti.cz/opera/Kn%C3%AD%C5%BEe%20Igor__Alexander%20P.%20Borodin

V ČT, záznam z Mariinského divadla
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1120676085-a-p-borodin-knize-igor/
Nastudování v Plzni
https://operaplus.cz/plzen-si-za-knizete-igora-zaslouzi-uznani/
Německá Wikipedie
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrst_Igor
Partitura
https://imslp.org/wiki/Prince_Igor_%28Borodin,_Alexander_Porfirevich%29
Synopse (v němčině, německý operní průvodce)
https://www.opera-guide.ch/opera.php?uilang=de&id=79#synopsis
YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=YhaKKQEoubE
https://www.youtube.com/watch?v=2EgyzXbzW3U
https://www.youtube.com/watch?v=MC0hy4ELc4c

Zpět