Knížky

Umberto Eco / Od stromu k labyrintu

13.09.2017 12:55
To, že se v určitém časovém horizontu proměnil model uspořádání/poznávání světa, alespoň v tom běžném vnímání, od jednoho typu, který lze označit jako „strom“, k jinému, kde je toto uspořádání organizováno jinak, jsem si byl vědom po léta a průkaznou podobu toho jiného modelu ukázal...

Umberto Eco / Od stromu k labyrintu

13.09.2017 12:54
(pokračování) Nejvýraznějším příkladem pro běžně vzdělaného čtenáře (aspoň mi to tak připadá, i já jsem si jej přinesl z dřívějška do prostoru čtení Ecovy knihy) jsou nejspíš interpretace bible (jako celku i ve zcela konkrétních jednotlivostech), jak je zřejmé třeba už z toho, které knihy...

Alissa Nutting / Tampa

03.09.2017 12:23
Před padesáti lety by takovýto text, veřejně vydaný, byl u nás nemyslitelný (vzpomínám si, jak ostře byl kritizován Bohumil Hrabal za použití slov, které pouze mírně překračovaly hranice spisovného jazyka, snad se jednalo o slovo kurva), před takřka sto lety (myslím na dobu meziválečnou) byly texty...

Jü Chua / Žít!

21.08.2017 15:07
Jü Chua / Žít! současná čínská literatura Jednoslabičný název knihy Jü Chuy, ještě k tomu v imperativním infinitivu, v čtenářském povědomí mé generace nutně musí – už i vzhledem k obrazu Čínské lidové republiky někdy před půl stoletím – evokovat, jakkoli se to srovnání může...

Su Tchung / Manželky a konkubíny

21.08.2017 15:05
Su Tchung / Manželky a konkubíny současná čínská literatura Trojicí próz je v souboru Manželky a konkubíny u nás poprvé představen jeden z nejznámějších spisovatelů současné Čínské lidové republiky, a tak se snížil deficit v překladech ze současné čínské literatury do češtiny, o němž...

Cha Ťin / Čekání na Lina

21.08.2017 15:04
Cha Ťin / Čekání na Lina současná čínská literatura Úvodem několik málo poznámek. Skutečnost, které si pečlivý čtenář povšimne, totiž že překladatel Petr Mikeš uvádí svůj copyright do roku 2001 a vydání knihy v edici Odeonu Světová literatura, které mám na stole, je z roku 2012, si vzápětí...

Haruki Murakami / Hon na ovci

12.08.2017 20:44
Vzhledem k tomu, že jsem před pár měsíci četl a celkem zevrubně komentoval Murakamiho Kroniku ptáčka na klíček, se mi nyní na pozadí této knihy a na pozadí dalších přečtených knih, jejichž je autorem, na prvním místě vnucují určitá srovnání motivů, ale i obecnější charakteristiky hrdinů...

Zuzana Li a Denis Molčanov

09.08.2017 13:49
Zuzana Li a Denis Molčanov Ars poetica 2017 / pátek 4. srpna Říkal jsem předtím Jaromírovi (Typltovi), že ohledně Číny mám ve své hlavě pěkný guláš, respektive mám tam škatulku „historické Číny“ s Velkou čínskou zdí a všemi těmi slavnými památkami, Velkým Buddhou atd., pak historické události...

Mikoláš Chadima a MCH Trio v hospodě v Doubravici

09.08.2017 13:47
Mikoláš Chadima a MCH Trio v hospodě v Doubravici Ars poetica 2017 / čtvrtek 3. srpna Na louku v Zábřezí, kde vždy parkuju a odkud je to po cestě vyznačené šipkami se jmény básníků a přes malý mostek už jen malý kousek k někdejšímu skautskému táboru, kde se každoročně koná setkání...

Jiří Zemánek na Ars poetice

09.08.2017 13:45
Jiří Zemánek na Ars poetice Ars poetica 2017 / sobota 29. července Na programu letošní Ars poetiky v Ježkovském lese v Zábřezí poblíž Dvora Králové byl coby „večerní host“ na prvním, vždy prý výjimečném místě, totiž v den zahájení, Jiří Zemánek. Znám ho ještě z časů, kdy...

Šrámkova Sobotka 2017 / I

17.07.2017 19:40
Šrámkova Sobotka 2017 61. ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury 1. – 8. července 2017 Letošní festival Šrámkova Sobotka, z něhož jsem si vybral, stejně jako v letech minulých, pouze určité segmenty/položky, jsem v pondělí 3. 7. července zahájil anekdoticky, tedy oním...

Šrámkova Sobotka 2017 / II

17.07.2017 19:32
Šrámkova Sobotka 2017 61. ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury 1. – 8. července 2017 pokračování Doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. / Průhledy do literární kritiky 20. století čtvrtek 6/7, 9.00 / sál Spořitelny Středeční odpoledne jsem strávil v úplně jiném prostředí s rodinou...

Šrámkova Sobotka 2017 / Program

17.07.2017 19:30
Sobota 1. července 13.00 Šolcův statek | Autorské čtení ČTENÍ IRENY DOUSKOVÉ Spisovatelka Irena Dousková (*1964, Příbram) je známá především románovou trilogií Hrdý Budžes, Oněgin byl Rusák aDarda. Všechny tyto tituly byly úspěšně inscenovány. Za roli Helenky v Hrdém Budžesovi,...

David Zábranský / Martin Juhás čili Československo

11.07.2017 09:34
Martin Juhás čili Československo je pátou knihou letos čtyřicetiletého spisovatele Davida Zábranského (nar. 1977), vycházíme-li z recenze Petra A. Bílka v Respektu, vyznačující po vyzdvihovaném debutu Slabost pro každou jinou pláž, novele Šternův pokus milovat a experimentující polohu...

Walter Benjamin / Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti

10.07.2017 11:47
Po letech jsem se vrátil ke studii, o níž přednášel na začátku 70. let na katedře germanistiky FFUk profesor Jiří Stromšík, tenkrát ještě odborný asistent, jako o jednom z významných příspěvků k estetice literatury a umění 20. století. Pozdější překladatel díla Güntera Grasse (Jako rak,...

Hana Lundiaková / IMAGO Ty trubko!

20.06.2017 17:43
K třetí knížce české spisovatelky, písničkářky a publicistky (po knize povídek Vrhnout, 2010, a próze Černý Klarus, 2012) mne přivedla přebalová páska s oznámením „Nominace na cenu Magnesia Litera 2015 za prózu“. Nemusí, ale přinejmenším to může být vodítko k tomu, po kterém novém...

Haruki Murakami / Spisovatel jako povolání

10.06.2017 11:28
Nejsem si jist, zda bych se běžně pustil do četby na toto téma. Mám zkušenost, že publikace beletristů mimo jejich vlastní obor, například o politice, bývají pro mě zklamáním, jejich silná parketa je přece imaginace a příběhy a to určitě platí ve vrcholné míře i pro Haruki Murakamiho (o příbězích...

Karel Hvížďala / Grušova hlídka na Rýnu

10.06.2017 11:26
Karel Hvížďala / Grušova hlídka na Rýnu Rozhovory z let 1883–2011 Bezprostředním impulsem pro přečtení této knížky byla skutečnost, že Karel Hvížďala v doprovodu Zdenko Pavelky (dělává to tak, jak jsem si všiml, vždy to má nějaký kontext, tentokrát skutečnost, že Zdenko Pavelka redigoval ve...

Karel Hvížďala / Opustíš-li mne, nezahyneš

10.06.2017 11:23
Karel Hvížďala / Opustíš-li mne, nezahyneš Rozhovory se Zdenou Salivarovou a Josefem Škvoreckým Zatímco Grušova hlídka na Rýnu, jiná kniha ze série rozhovorů Karla Hvížďaly s významnými osobnostmi české kultury, spisovatelem a později diplomatem Jiřím Grušou, je uspořádána chronologicky,...

Umberto Eco / Ostrov včerejšího dne

04.06.2017 12:26
Umberto Eco / Ostrov včerejšího dne přípravná studie k fenoménu ostrova v literatuře Italský spisovatel, sémiolog, estetik a filosof mě vždycky překvapí. Poprvé to bylo tím, že v některých knihách je vášnivým vypravěčem a mediavelistou, který se noří labyrintu knihoven a...

Erich Fromm / Mít, nebo být?

22.05.2017 16:51
Erich Fromm / Mít, nebo být? Frommova kniha, v originále Haben oder Sein (s podtitulem Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft), „populární společenskokritické dílo sociálního psychologa“ z roku 1976 patří vedle publikací Umění milovat a Člověk a psychoanalýza k jeho...

Karel Hvížďala / Restaurování slov

21.05.2017 11:04
Karel Hvížďala / Restaurování slov knihy Karla Hvížďaly Publicistické knihy Karla Hvížďaly (autor je rovněž dramatik, autor rozhlasových her, mě nicméně u něj zajímá, od dob Dálkového výslechu, právě jeho tvorba publicistická) lze v největší jednoduchosti rozdělit na knihy rozhovorů a knihy o...

Sara Baume / Jasno lepo podstín zhyna

14.05.2017 16:05
Knížka mimořádná v řadě okolností, a nemyslím tím jen literární kvalitu, i když tu především. Už název mi tak trochu připomíná nějaké zaklínadlo starých Slovanů, přitom je to skvělá transformace názvů ročních období, jednak ve smyslu posunu od slov je označujících v češtině: jaro – léto –...

Erich Fromm / Umění naslouchat

04.05.2017 18:35
Četbu Frommovy knihy Psychoanalýza a náboženství (Aurora, Praha 2003) jsem se pokusil doprovodit komentářem, který zachycuje logiku textu knihy s (nepříliš analyzovaným, přesto v poukazu k dost podstatným věcem) pozadím jeho koncepce člověka v úhlu pohledu (segmentu...

Erich Fromm / Psychoanalýza a náboženství

02.05.2017 01:05
Kniha Psychoanalýza a náboženství, v originále vydaná nejdříve (1950), ze tří knih, které jsem si teď vypůjčil v knihovně (ostatní Mít, nebo být? a Umění naslouchat), vyšla v češtině v pražském nakladatelství Aurora nejpozději (2003, druhé dvě 2000 a 2001, je zřejmé, že dílo autora...

Umberto Eco / Pražský hřbitov

02.05.2017 01:02
Je to neuvěřitelné a (může si každý najít svůj výklad takových jevů) docela se tím bavím, když se, jakoby odkudsi z nitra osvícena, rozzářila vlákna podobností knížky, kterou jsem právě otevřel, a některé další, které jsem četl bezprostředně předtím. V tomto případě (a ona souvislost nebyla...

Michel Houellebecq / Mapa a území

02.05.2017 01:01
Kdybych měl přiřadit jednu jedinou charakteristickou knihu k autorskému jménu jiného Michaela, totiž Cunninghama, bylo by to jasné, jsou to Hodiny. Kdyby to měl být Alan Hollinghurst, byla by to Linie krásy. U Michela Houellebecqa si tak jednoznačně jistý nejsem a nevím, zda to je tím, že u...

Michael Chabon / Úžasná dobrodružství Kavaliera a Claye

15.04.2017 21:22
Jsme zvyklí číst knížky v určitých souřadnicích, z nichž vyplývají i určitá očekávání. Mám-li to konkretizovat v případě románu amerického spisovatele Michaela Chabona (1963), jsou to nejen žánrová určení, jako tragédie, komedie, westerny, detektivky či špionážní romány (od některých...

Radka Denemarková / Kobold

15.04.2017 11:42
Kdo není jen trochu zběhlý v démonologii, neví, co (reps. kdo) je kobold. Proto autorka románu s tímto názvem, ale i řada recenzí, které její vysvělení opakukjí, hned na začátku, v prvním z krátkých textů (hned po dedikaci) uvádí: Kobold – slovo německého původu. Diblík, šotek,...

Chuck Palahniuk / Zatracení

13.04.2017 10:54
Řadu věcí, které by příslušely uvést v tomto textu, jsem rozebral už v knize Prokletí, jež knize Zatracení předchází. Také v tomto románu amerického postmoderního autora Chucka Palahniuka je hlavní postavou Madison Spencerová, dvanáctiletá dcera filmové hvězdy, která je globální...

Chuch Palahniuk / Zatracení++

12.04.2017 12:08
Chuch Palahniuk / Zatracení++ přípravná studie k fenoménu ostrova v literatuře Když jsem psal příspěvek o Palahniukově knize Zatracení z hlediska námětu, který je také v podtitulu tohoto textu, neměl jsem knihu dočtenu. Domníval jsem se, že „ostrůvek s hygienickým zařízením...

Chuch Palahniuk / Zatracení+

12.04.2017 12:06
Chuch Palahniuk / Zatracení+ přípravná studie k fenoménu ostrova v literatuře V druhé knize z minisérie románů, v nichž je hlavní hrdinkou třináctiletá dívka Madison Spencerová, která se po kontroverzní nešťastné události předčasně ocitla v zásvětí, se objevuje...

Chuck Palahniuk / Prokletí

04.04.2017 22:06
Vždycky když narazím na podobně formulovaný titul, chvilku musím přemýšlet. Je to zobecňující podstatné jméno, tedy „to prokletí“ (jako třeba u Milana Kundery, který pojmenoval některé své knížky Nesmrtelnost, ta je z uvedených nejznámější a vzhledem k Palahniukovi tu vzniká tak trochu...

Therese Anne Fowlerová / Z jako Zelda

23.03.2017 20:52
Therese Anne Fowlerová / Z jako Zelda Světová knihovna / Odeon Řada recenzí první knihy anglické spisovatelky Therese Anne Fowlerové, v originále nazvané Z: A Novel of Zelda Fitzgerald (2013), která vyšla v roce 2014 (tedy pouhý rok po vydání v angličtině) v překladu...

Marisha Pesslová / Noční film +

23.03.2017 14:07
Marisha Pesslová / Noční film+ přípravná studie k fenoménu ostrovů v literatuře Psychothriller Marishi Pesslové Noční film (Argo, Praha 2015), její druhá úspěšná kniha (první byla Vybrané okruhy z mechaniky pohrom), se prakticky celý odehrává v New Yorku (kritika hovoří rovněž o...

Marisha Pesslová / Noční film

23.03.2017 11:38
Další „cihla“, jako bych je v poslední době v Knihovně Václava Čtvrtka vychytával. Po tisícistránkovém Rejžkovi to ale měla být oddechovka. Po bytě lítá Barča, pětileté vnouče, a každou chvíli mě láká na partii šachů nebo dámy, kde je překvapivě důvtipná nebo k počítači, který jí...

Karel Hvížďala v Knihovně Václava Čtvrtka

16.03.2017 12:16
Jak to bývá, na poslední středeční akci v Knihovně Václava Čtvrtka, uvedení nového překladu knihy Emira Kusturicy a beseda s její překladatelkou Dragou Zlatníkovou, ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka připomněla, že za týden (15. března 2017) je na programu knihovny beseda...

Robert Muchamore / Ostrov

05.03.2017 13:42
Robert Muchamore / Ostrov přípravná studie k fenoménu ostrovů v literatuře Zařazení této knížky ke zkoumání literárního a kulturního topoi „ostrova“ se zprvu zdálo poněkud problematické vzhledem k tomu, že název knihy v originále zní jinak, totiž Shadow Wave. Po přečtení a ozřejmení...

Haruki Murakami / Podivná knihovna a Spánek

19.02.2017 13:38
Zatímco například Kronika ptáčka na klíček (komentoval jsem ji v jednom z příspěvků na sklonku minulého roku) patří k nejrozsáhlejším Murakamiho textům, Podivná knihovna patří k těm nejútlejším. Většinu Murakamiho knih jsem četl ve vydání edice Světové knihovny Odeonu, tato...

Boris Razon / Palladium

19.02.2017 13:32
Jestliže na okamžik přistoupíme na spekulativní a samozřejmě schematickou a proto v mnohém problematickou představu jakéhosi středu a mezního prostoru okraje, pak můžeme říci, že literárními tématy jsou buď příběhy o lásce či válečné nebo o lidské hamižnosti, jaké patří ke zkušenosti každého...

Luis Leante / Pamatuj, že tě mám rád

06.02.2017 20:56
Román španělského prozaika, scénárista a novináře Luise Leanteho (1963), který ho proslavil po devíti předchozích prózách (byl mj. v roce 2007 oceněn prestižní cenou Alfaguara, porotě předsedal klasik španělsky psané literatury Mario Vargas Llosa), je v různých komentářích prezentován...

John Lanchester / Chceme to, co máte vy

06.02.2017 20:54
Kdybyste hledali nějakou informaci o románu Johna Lanchestera, který vyšel v češtině pod názvem Chceme to, co máte vy, na cizojazyčných stránkách internetu, museli byste zadat nikoli ekvivalent tohoto českého titulu v příslušné řeči, nýbrž slovo Kapitál (tedy Capital, Kapital ad.). To, že...

Michel Faber / Pod kůží

03.02.2017 11:32
Nasměrován poněkud záložkou, neřešil jsem coby čtenář žánrové zařazení knihy, s nímž jsem pak měl trochu problémy, nýbrž od prvních stránek přímočaře sdělované, až takřka na posledních stránkách relativizované téma dívky, která jezdí svou postarší dodávkou Toyota Corolla a nabírá dobře stavěné...

Rjú Murakami / V polévce miso

08.01.2017 14:54
Jestliže v Murakamiho debutu Nekonečná, téměř průzračná modř můžeme být – vykolejeni je asi příliš silné slovo, na leccos jsme už v literatuře přece jen narazili – nárazem věcné přímočarosti, pak v jedné z jeho dalších knih s názvem V polévce miso má tato přímočarost...

Rjú Murakami / Nekonečná, téměř průzračná modř

08.01.2017 14:53
Delší dobu jsem odolával pokušení přečíst si, zatímco už jsem přečetl asi pátou knihu Haruki Murakamiho, u nás pravděpodobně proslulejšího jmenovce Rjú Murakamiho, nějakou knihu také od něj. Stalo se tak nakonec napůl omylem, když jsem vrátil do knihovny Kroniku ptáčka na klíček, druhou...

Norman Mailer / Nazí a mrtví

07.12.2016 20:10
Norman Mailer / Nazí a mrtví přípravná studie k fenoménu ostrovů v literatuře To, že je příběh dnes už kultovní knihy amerického romanopisce Normana Mailera Nazí a mrtví, odehrávající v době druhé světové války na ostrově, situován na tichomořský ostrov Anopopei, je zřejmé,...

Joseph Heller / Hlava XXII

03.12.2016 12:14
Joseph Heller / Hlava XXII přípravná studie k fenoménu ostrovů v literatuře Vzpomínám si na onu děsivou scénu z filmu, kdy se voják v kombinéze soukal z letadla, a když mu ji ten druhý rozepnul, vyhřezly mu z těla ven vnitřnosti. To je hodně dávno, nic dalšího si...

Haruki Murakami / Kronika ptáčka na klíček

29.11.2016 10:30
Dosud druhý nejrozsáhlejší Murakamiho román (sedmsetřicet stran textu) mě potěšil hned v první větě. Vařil jsem v kuchyni špagety. V rozhlasu vysílali předehru k Rossiniho Strace zlodějce a já si do toho pískal. K vaření špaget ideální hudba. Je to náhoda, že to není tak...

Tři darované knihy

07.11.2016 10:40
Minulý měsíc se mi opět, už poněkolikáté, potvrdilo, že události v životě nejsou rozloženy příliš pravidelně. Někdy se v určité oblasti neděje nic, jindy dochází k překvapivé kumulaci. Dlouho, vlastně možná nikdy, se mi nestalo, abych dostal knížku. Nemyslím tím ten druh dárku, jaký je ke...

Hercule Poirot / 100

22.09.2016 20:24
Hercule Poirot / 100 slavná výročí V roce 1916 se zrodil román Agathy Christie Záhada na zámku Styles a v něm se zrodila dnes ikonická postava belgického (důležité!, není Francouz!) detektiva, který vyniká svou „šedou kůrou mozkovou“. Agatha Christie (1890 – 1976) s postavou tohoto...