V Berlíně

19.05.2010 10:19

K Berlínu mám zvláštní vztah. Bylo to první velké město v zahraničí, do kterého jsem se někdy v patnácti letech vydal. (Měl bych poznamenat také, že nadlouho poslední, psal se tuším rok 1964 či 1965.) Tenkrát mě tatínek mého kamaráda, slavista na Humboldtově univerzitě, jako první místo v tehdejším „hlavním městě NDR“ ukázal Braniborskou bránu a řekl mi, za touto zdí bydlí polovina mé rodiny, ale já ji nesmím navštívit. Nechci se příliš rozepisovat o dalších okolnostech mých pobytů v dnešním hlavním městě Spolkové republiky Německo. Třeba o bourání Zdi, i když právě tohle by bylo zajímavé – mohli bychom dojít až k úvaze o tom, co nás spojuje a co nás rozděluje. Tak alespoň jeden obraz Braniborské brány – po více než čtyřiceti letech: jeli jsme po Ulici Unter den Linden, bylo to navečer, smrákalo se, právě směrem k této stavbě. Připadalo mi zdálky na ní něco podivného. Když jsme se dostali do těsné blízkosti, uvědomil jsem si, co to je. Plášť stavby, na níž probíhaly nějaké stavební práce, přikrývala fólie s foto-obrazem brány, v jejímž oblouku byl pohled na pařížskou Eifelovku. Z druhé strany pak byl součástí montáže chrám Vasilije Blaženého v Moskvě. Berlín coby spojnice mezi Západem a Východem na místě, které město po desetiletí rozdělovalo.  

Nicméně v tuto chvíli mám přece jen poněkud jiný záměr (který ovšem s předchozím entrée souvisí), totiž naznačit, že – případně proč – se Berlín stal v poslední době jedním z nejzajímavějších míst v Evropě.

Nedávno vystoupil v jednom pořadu v televizi galerista Jiří Švestka, který má v Praze svou galerii a v Berlíně otevřel její pobočku. Jiří Švestka svět umění v německy mluvících zemích velmi dobře zná, protože se v něm před Listopadem úspěšně pohyboval, proto jsou jeho slova pro mne v tomto ohledu autoritou. Berlín charakterizoval česko/německý galerista jako město, které překypuje uměleckým životem, kde se každý týden otevírá nějaká nová galerie. Kdysi jsem četl jednu výstižnou myšlenku o tom, že Berlín je město, které usiluje o to „být“ a neustále se „stává“. V němčině představují  tato dvě slovesa intenzívní protiklad (es ist kalt – es Word kalt, je teplo – dělá se teplo, otepluje se). Osud Berlína spočívá v tom, že stále směřuje k nějaké ideji a stále není hotové. V současnosti se to projevuje velmi výrazně - město rozdělené v historii minulého století na dvě města usiluje o to být jedním městem. Silně pociťovaný konflikt mezi „bytím“ a „uskutečňováním se“ je úžasnou silou, která pohání jeho rozvoj. A je to patrné na první pohled – v žádném evropském městě nespatříte tolik stavebních jeřábů, nikde nevyrostlo ve středu města tolik staveb jako v Berlíně – celá vládní čtvrť (po přesunu institucí z Bonnu sem), prostor Postupimského náměstí, prostor u kanálu s novým Hlavním nádražím a Domem světových kultur atd.. Město, které rozdělovala Zeď, se zceluje, byť je rozdíl mezi jeho oběma částmi patrný.

Nedávno jsem psal podobný stručný článek o Vídni. Tam z poválečné letargie město probudila kontroverzní stavba domu Haas naproti Svatoštěpánskému dómu. Podobným symbolem v Berlíně je dostavba budovy Říšského sněmu, který byl od požáru ve třicátých letech (rovněž symbolického, „dějinotvorného“, byť velmi negativně) velmi zajímavým způsobem dostavěn. Skleněná kopule na monumentální historické budově, místo, kde může občan přihlížet jednání nejvyššího ústavodárného shromáždění, je zároveň jednou z nových dominant panoramatu města – vedle televizní věže či budovy Sony Center na Postupimském náměstí. Berlín je, podobně jako Vídeň, město, které opravdu stojí za to navštívit.

Odkazy
Pzn. Už nalezené stránky svědčí o tom, jak Berlín přitahuje pozornost mladých lidí – hned ta první, studentů Karlovy univerzity.

Berlin / Berlín
české stránky
http://www.ukacko.cz/jak-si-uzit-berlin
http://www.zona10.cz/berlin
http://www.askmaps.com/002/ml13.php
http://www.azberlin.com/
http://wikipedia.infostar.cz/b/be/berlin.html (blbý strojový překlad, ale na jedné stránce)
http://berlin.magicka-evropa.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn (řada souvisejících článků)
německy
http://www.berlin.de/
http://www.berliner-stadtplan.com/
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Mitte

YouTube (další videa u jednotlivých míst)
http://www.youtube.com/watch?v=T2u20Mugayc

Straße Unter den Linden / ulice Pod lipami
http://de.wikipedia.org/wiki/Unter_den_Linden
http://www.berlin-magazin.info/unterdenlinden.html
http://www.youtube.com/watch?v=i2OuxFMhVDQ&feature=related

Brandenburger Tor / Braniborská brána
http://cs.wikipedia.org/wiki/Braniborsk%C3%A1_br%C3%A1na
http://de.wikipedia.org/wiki/Brandenburger_Tor
http://www.youtube.com/watch?v=2iK2GD8G84I&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2iK2GD8G84I&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mHO6-iVv-s4


Humboldt-Universität / Humboldtova univerzita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Humboldtova_univerzita
http://de.wikipedia.org/wiki/Humboldt-Universit%C3%A4t
http://www.hu-berlin.de/
http://www.youtube.com/watch?v=hJTVSIoaBE4

Fernsehturm / televizní věž
http://cs.wikipedia.org/wiki/Berliner_Fernsehturm
http://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Fernsehturm
http://sites.google.com/site/berlinfoto2/fernsehturm/

Museumsinsel / Ostrov muzeí
http://de.wikipedia.org/wiki/Museumsinsel_%28Berlin%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Pergamonmuseum
http://www.smb.museum/smb/standorte/index.php?lang=de&p=2&objID=27&n=15

http://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Nationalgalerie
http://de.wikipedia.org/wiki/Bode-Museum

Alexanderplatz / Alexandrovo náměstí
http://de.wikipedia.org/wiki/Alexanderplatz
http://www.youtube.com/watch?v=qAxX8NXT_gA

Reichstag / Říšský sněm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Budova_%C5%98%C3%AD%C5%A1sk%C3%A9ho_sn%C4%9Bmu_v_Berl%C3%ADn%C4%9B
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichstagsgeb%C3%A4ude
http://www.youtube.com/watch?v=UQChSUk8Y9w

Gendarmenmarkt / býv. Platz der Akademie
http://de.wikipedia.org/wiki/Gendarmenmarkt

Kurfürstendamm
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurf%C3%BCrstendamm
http://www.youtube.com/watch?v=qcZx9lYxrfU


Kulturforum / Kulturní fórum
http://de.wikipedia.org/wiki/Kulturforum_Berlin

Hauptbahnhof / Hlavní nádraží a
Haus der Kulturen der Welt / Dům světových kultur
http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptbahnhof_Berlin
http://de.wikipedia.org/wiki/Haus_der_Kulturen_der_Welt
http://www.youtube.com/watch?v=DFZIvo4061U&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sec1QMIZ7Q8

Potsdamer Platz / Postupimské náměstí
http://de.wikipedia.org/wiki/Potsdamer_Platz
http://www.youtube.com/watch?v=Un3u-6-tS6Y
http://www.youtube.com/watch?v=TyDVFAk2IA8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZDGnrbkqjV8&feature=related 

Zpět