Yellowstone etc. / Národní parky v USA

06.06.2011 23:37

Když jsem nedávno psal o krásách Českého ráje, přemýšlel jsem o řadě dalších souvislostí. O geografických a geologických celcích, o ochraně přírody, kulturní krajině a jejím utváření v historii, o používaných starších i novějších pojmech jako je rezervace či chráněná krajinná oblast, národní parky a naproti tomu geoparky, o nichž jsem také psal, vzpomněl jsem si na různá místa na světě, tedy na těch pár, které jsem viděl, a na ty desítky a stovky, které jsem neviděl a možná nikdy už neuvidím, a mimo jiné mne napadly také názvy amerických národních parků. Obrázky z Grand Canyonu, Yellowstonského nebo Yosemitského parku jsem znal už jako malé dítě, o Glaciers či Everglades, Severních Kaskádách a Sekvojském parku jsem slyšel později nebo četl v různých časopisech. A proč mne napadly zrovna americké parky? Tak samozřejmě mě napadla i celá řada jiných, rozhodně nejsem nekritickým obdivovatelem všeho amerického, nicméně Spojené státy sehrály přece jen významnou úlohu právě v ochraně přírody, neboť byly prvním státem, kde vznikaly rezervace, byly napsány zákony atd. Můžete namítnout, že na Novém Zélandě byla nedotčená příroda a nebylo tam dlouho žádných zákonů třeba, protože ji nikdo neohrožoval v takové míře jako dravé americké podnikání. Do toho se teď přece jen nechci ale pouštět, prostě faktem je, že Američané se ochranou přírody začali zabývat velmi brzy, stejně jako – zase z jiných historických důvodů – i my Češi.

Podobně jako v Evropě to byli romantičtí a vlastenečtí umělci už v devatenáctém století, kteří patřili k prvním, kdo ukázal na krásu přírody – tak tomu bylo například s Českým rájem, ale podobně třeba i s Česko-saským Švýcarskem (Labskými pískovci), Krkonošemi či Šumavou – i ve Spojených státech to byl malíř George Catlin, který už v roce 1832 hovořil o ochraně přírody, když formuloval požadavek na „dalekosáhlá opatření státu, jak udržet grandiózní park“, ovšemže v romantických intencích, totiž jako „národní park s člověkem a zvířetem v jeho nespoutané a přírodní kráse“. Jako první vyzdvihovali hodnoty přírody a krajiny filozofové a spisovatelé Ralph Waldo Emerson, unitářský pastor a představitel filozofického transcendentalismu, a Henry David Thoreau, který pod vlivem Emersonovým rozvinul řadu reformních idejí, bydlel ve vlastnoručně ztesaném srubu a myšlenku života v souladu s přírodou vtělil do knihy „Walden. Nebo život v lesích“. Proti dřevařům a stádům ovcí se vehementně stavěl John Muir, který žil v Yosemite a kterého Emerson v roce 1871 navštívil. Jeho názory prezentuje například toto vyjádření: „Bůh ochránil stromy před bouřkou a povodněmi, ale nemůže je ochránit před šílenci. To může jen Strýček Sam.“

První národní park ve Spojených státech a rovněž na světě byl otevřen v roce 1872. Byl to Yellowstoneský národní park. Zákon o něm podepsal prezident Ulysses S. Grant. Následovaly Sekvojský a Yosemitský, dále Mount Rainer National Park. Významně celé hnutí posunul prezident Theodore Roosvelt, který vytvořil síť oblastí ochrany divoké přírody, rozšířil prochu chráněných oblastí na 53 mil. ha, založil 18 národních parků. Dnes je úhrnná plocha 58 oficiálních národních parků ve Spojených státech 210 000 km2, tj. takřka třikrát větší než naše země, a parky se nacházejí na celém území Spojených států.

(Text je překladem anglického a německého článku na Wikipedii)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_National_Parks_of_the_United_States https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalparks_in_den_Vereinigten_Staaten

V příštím článku se podíváme na některé národní parky blíže.


Zpět