Yellowstone etc. / Národní parky v USA (III)

06.06.2011 23:39

Národní park Arches v Utahu bychom mohli přeložit do češtiny klidně Národní park Skalní oblouky, neboť skalní oblouk je odborný termín, který pojmenovává tento geologický útvar, podle něhož byl národní park, původně jako národní monument, v roce 1929, a posléze 1971 jako národní park, pojmenován. Pravda, úzus (nejen u nás) je nechávat původní anglický název. V geologických atlasech a učebnicích jsou vyobrazeny pod pojmem skalní oblouk (angl. „přírodní oblouk“/natural arch, něm. „kamenný či skalní oblouk“ / Steinbogen) právě ty nejznámější útvary ze Skalních oblouků – Krajinný oblouk / Landscape Arch, ten největší ze všech v rozpětí 92 metrů, Delikátní oblouk / Delicate Arch, který je i automobilovou poznávací značkou státu Utah, Dvojitý oblouk / Double Arch či opravdu bizarní Oblouk dvojitého oka / Double-O-Arch. Samozřejmě, není to výhrada tohoto jediného národního parku, podobné útvary nalezneme třeba ve Velkém kaňonu / Grand Canyonu, ale i u nás, kde kdysi (nevím, jak je to dnes) každé malé dítě bylo na školním výletě na Pravčické bráně – ještě v době, kdy se mohlo chodit nahoře po plošině. Líbí se mi i pojmenování skalní most, ovšem s tím, že jeho funkcí není přemostění nějaké propadliny, údolí či podobně. Nicméně onen prvek vzepjetí a soudržnosti nad ostatním terénem, byť jej vnímáme převážně vizuálně, je v tom slově most obsažen. V lomu čedičového vrchu Zebín u Jičína byl kamenný most, který ale byl dílem lidské ruky. Pamatuji ho od dětství do doby výtvarných aktivit s Milošem Šejnem na počátku osmdesátých let, pak se po jedné velké letní bouřce zřítil a zůstala po něm hromada kamení.
Na anglických a německých stránkách Wikipedie se vysvětluje vznik skalních oblouků v prostoru někdejší pánve Paradox Basin, která má dodnes charakter pouště (teploty kolísají v průběhu roku od -10 oC do 40 oC a v průběhu dne o 25 oC), jako výsledek eroze a zvětrávání různorodých vrstev pískovce a soli, která se v silných vrstvách (1000 metrů) usazovala po odpaření někdy před 300 milióny let. V extrémním teple a suchu v létě a chladu v zimě se vytvořil zvláštní ekosystém, v němž jsou pozoruhodné například různé druhy myší, skunků, tažných ptáků, žab a ještěrek, borovic, divokých květin, travin a kaktusů. Do dějin prostoru patří i příchod člověka, v tomto případě historie soužití Indiánů a bílých církve Mormonů, kteří zde v roce 1855 založili misii Elk Mountain Mission, dnes Moab.
K pozoruhodnostem parku patří vedle uvedených i dalších skalních mostů např. Balance Rock, další typ skalního útvaru, který je výsledkem charakteristické eroze, skála Three Gossips (Tři drbny) či Wofův ranč z počátku 19. století. Národní park Arches prostě patří k „divům přírody“, jak se přiléhavě jmenují i webové stránky, které najdeme na uvedených odkazech a kde se dočteme o mnohých dalších výtvorech času.

https://www.amerika.cz/utah/narodni-park-arches-v-zajeti-oblouk/
https://www.amerika.cz/utah/zemi-kanonu-k-obloukum-na-rodniho-parku-arches/ (i jiné nár. parky)
https://cs.tixik.com/narodni-park-arches-2356574.htm
https://www.quido.cz/priroda/arches.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Arches-Nationalpark
https://www.moab.net/
https://www.moab-utah.com/  (galerie fotografií, i další národní parky)
https://en.wikipedia.org/wiki/Moab,_Utah
Výraz pro Moab, používaný v Utahu, se vztahuje k původní biblické zemi Moab.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moab%C5%A1tina

Několik národních parků ve Spojených státech se nacházejí ve výrazně vymodelovaných údolí řek, známých kaňonů. Vedle nejznámějšího Velkého Canyonu (Grand Canyon) jsou to například dva poměrně blízko vedle sebe se nacházející národní parky s názvy Black Canyon of the Gunnison a Národní park území kaňonů. Oba nejsou nijak zvlášť daleko od předchozího Arches, pokud se na to díváme v měřítku amerických poměrů.

První z nich, Black Canyon of the Gunnison National Park, se nachází na Jihovýchodě USA, na západě od řeky Colorado. Jižní vchod se nachází 23 km od Montrose. Lze jej dosáhnout po dálnici US Highway 50 a Colorado Highway 347. Severní vchod je 17 km od Crawfordu, silnice až k parku není zpevněná a v zimě je zavřená. Na některých přístupových cestách je omezen vjezd vozidel větších rozměrů. Černý kaňon je hluboká průrva, která vede přes řeku Gunnison River, přítok Colorada. Podle řeky se národní park, který byl vyhlášen v roce 1999 (Billem Clintonem, jako národní památník v roce 1933). Nejpříkřejší je kaňon v místě zvaném Chasm Overlook, kde dosahuje hloubky  555 metrů, zatímco jeho šířka je v tomto místě pouhých 345 metrů.
Spoustu zajímavé přírody popisují níže vyhledané stránky, mne zaujala přítomnost sokola stěhovavého, kojotů, losů aj.

Druhým z národních parků, které jsem vybral na toto místo, je Canyonlands National Park, v jihovýchodním Utahu, který je v bezprostřední blízkosti s národním parkem Arches a v blízkosti Moabu. Kaňony vryly do plateau řeky Colorado a Zelená řeka (Green River), a ty dělí celý národní park do třech částí - Island in the Sky (Ostrov v nebi) na severu, The Needles (Jehly) na jihovýchodě a The Maze (Labyrint) na západě. Někdy se hovoří ještě o malé oblasti zvané Horseshoe Canyon (Kaňon Koňské boty).
Bylo by asi zajímavé se zabývat geologií celé této krajiny, dal jsem pod text několik odkazů na stránky v anglické Wikipedii, ale to by nejspíš zabralo delší studium, přesahující možnosti tohoto článku. Nicméně mi utkvěl v paměti výraz Navajo Sandstone (Navajský pískovec), a alespoň si ty útvary prohlížím na obrázcích. Mimochodem v jedné z částí parku bylo indiánské usídlení, ona tradiční puebla.

 https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Canyon_of_the_Gunnison_National_Park
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Map_of_Black_Canyon_of_the_Gunnison_National
https://www.americansouthwest.net/colorado/black_canyon_gunnison/national_park.html _Park.png&filetimestamp=20060824174528

https://de.wikipedia.org/wiki/Canyonlands-Nationalpark
https://en.wikipedia.org/wiki/Geology_of_the_Canyonlands_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Navajo_Sandstone
https://www.nps.gov/cany/index.htm
Našel jsem i pěkný český cestopis na stránkách
https://www.hedvabnastezka.cz/cestopisy/autem-po-usa-narodni-park-canyonlands-dasa-pavlikova
Má na těchto stránkách rovněž texty o dalších parcích, mj. Arches:
https://www.hedvabnastezka.cz/cestopisy/autem-po-usa-honosne-oblouky-narodniho-parku-arches-dasa-pavlikova
https://www.hedvabnastezka.cz/cestopisy/autem-po-usa-na-uzemi-navahu-dasa-pavlikova
Další
https://www.hedvabnastezka.cz/cestopisy/autem-po-usa-canyon-de-chelly-a-skalni-komplex-mesa-verde-dasa-pavlikova
https://www.hedvabnastezka.cz/cestopisy/autem-po-usa-narodni-park-joshua-tree-a-grand-canyon-ve-vanici-dasa-pavlikova

Další národní park, který se nachází alespoň zhruba v této části Spojených států, Bryce Canyon National Park na jihozápadě Utahu, má jméno podle Ebenezera Bryce, který se sem přistěhoval kolem roku 1875. Ebenezer Bryce, příslušník mormonského vyznání, se narodil ve Skotsku, vyučil se stavbě lodí, a podobně jako řada jeho spoluvěrců opustil v sedmnácti letech svou vlast a zamířil do Utahu. Zde, v Salt Lake City, se oženil a v Pine Valley na jihu Utahu postavil kapli, dnes nejdéle kontinuálně užívanou kapli Mormonů.
Základní princip toho, co Bryce nazval – mylně – kaňonem, jsou vysokohorská plateau (ve výšce 2400-2700 metrů), z nichž erozí vznikly kamenné jehly nazývané, podobně jako magické rituály, hoodoos, a které tvoří jakési přírodní amfiteátry (tak jsou nazývány správou parku). Velice vzdáleně by je mohly připomínat Sněžné věžičky v Jizerských horách, ale jen co do jednotlivých tvarů, rozsahem, mohutností a do jisté míry i geologickým materiálem se liší. Plošina Bryce Canyon je podstatně výše než okolní parky Zion a Grand Canyon, skály v Bryce Canyonu jsou rovněž podstatně mladší, totiž o 100 mil. let než v Zionu a o dalších 100 mil. let než v Grand Canyonu.
Červené lišky, pumy, černí medvědi, skalní veverky a svišti či prérijní psi patří k tomu, co mohou pozorovat návštěvníci parku. Neodvažuju se, nejsa biolog, překládat názvy jako „fialková vlašťovka“ (Tachycineta thalassina, v textu, který mám před sebou „Veilchenschwalbe“), abych nezpůsobil odbornou kalamitu jako Jaroslav Hašek se svým „ořešníkem“, který byl prostě obyčejná sojka, jak se pohoršoval věhlasný ornitolog, když četl Haškův článek ve Světě zvířat.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bryce_Canyon_National_Park
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Map_Bryce_Canyon_National_Park.jpg

Zpět