Yehudi Menuhin

17.11.2011 05:29

Yehudi Menuhin
světoví houslisté

Jestliže položíte komukoli jen trochu zběhlému v kulturní historii otázku, kdo je největší houslista dvacátého století, většina vám odpoví, že je to Yehudi Menuhin. Stejně tak třeba jako v oboru dirigenství Herbert von Karajan. A nebude to jen odpověď v běžných parametrech, jaké můžeme uvádět u význačných hudebníků, to znamená například velmi útlý věk prvních veřejných vystoupení, návaznost v tradici u významných učitelů a žáků, ale i širší překvapivý kontext, překračování dalších běžných hranic.
V tom prvním bodě by to byl věk, kdy dostal chlapec své první housle, totiž ve čtyřech letech, či první velké veřejné vystoupení ve dvanácti letech hned se třemi koncerty – J. S. Bacha (E dur), L. van  Beethovena a J. Brahmse, skutečnost, že jeho učitelem, byť jen v jedné lekci, byl Eugène Ysaÿe, a jeho nejvýznamnějším žákem Nigel Kennedy (o obou zde články), ale i řada dalších skutečností, například založení mezinárodní soutěže pro mladé houslisty (významné nadace), nahrávky s hráčem na sitár Ravi Shankarem (ten hrál např. též s Beatles, kteří jej objevili západnímu světu) či Stephanem Grapellim, nejproslulejším jazzovým houslistou, jeho politická vystoupení či skutečnost, že byl jogín a vegetarián.
Mohli bychom rozvést tuto jednoduchou informaci o umělci běloruského židovského původu narozeném v New Yorku, o množství dalších, ať v oblasti těch, s nimiž se během své takřka sedmdesátileté hudební kariéře setkal, míst, kde hrál (nejdůležitější byl zřejmě Berlín, ale i například  – v pozdním věku, místa v Asii, včetně Japonska, Taiwanu, Honkongu, kde vystupoval s Asijským orchestrem mladých a britským violoncellistou Julianem Lloydem Weberem), o desítkách ocenění, které během života dostal, či dokonce uvedení do šlechtického stavu (měl titul barona).
Důležité v tomto okamžiku bude nicméně podívat se na nahrávky, které najdeme na YouTube či MusicMe, a které první svědčí o Menuhinově velikosti.

Info
https://www.thirteen.org/publicarts/violin/menuhin.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Yehudi_Menuhin
https://en.wikipedia.org/wiki/Yehudi_Menuhin

Muzika
(vybral jsem, mimo jiné, právě ty zvláštní, nezaměnitelné nahrávky s Ravi Shankarem či S. Grapellim)
https://www.youtube.com/watch?v=dPRWshWq9E4   
https://www.youtube.com/watch?v=nV_31nVJsXc&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=eYW0Bf25fdU&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=AqD4DmRmA70&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=xV0IcFyXUWs
https://www.youtube.com/watch?v=XiiUHKQg4rQ
https://www.youtube.com/watch?v=oq0DbKEkEw0
https://www.youtube.com/watch?v=1fr2kO0jxao   https://www.youtube.com/watch?v=dtzrbbJ6N2g
https://www.youtube.com/watch?v=tP2u12uZgWY&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=FUxh3_6PMSY

 

Zpět