Xavier Montsalvatge

04.12.2014 20:23

Na rozdíl od Manuela de Fally jsem jméno katalánského skladatele a hudebního kritika, narozeného v roce 1912 v Gironě (zemřel 2002 v Barceloně) slyšel jen velmi letmo. Přitom to byl houslista, žil ve městě, které z řady důvodů upoutalo mou pozornost, uvádí se, že je to jedna z klíčových osobností španělské hudby druhé poloviny dvacátého století. Nedá se nic dělat, doplňovat mezery ve vzdělání a rozšiřovat si obzory je třeba po celý život.

Studoval hru na housle a skladbu na konzervatoři v Barceloně, Conservatori Municipal de Música de Barcelona, kde se později stal učitelem (1970) a pak profesorem skladby (1978). Byl žákem skladatele Enrica Morery, Jaume Pahissy houslisty, skladatele a dirigenta Eduarda Toldrà. Po španělské občanské válce začal psát do novin Destino (1942), jejichž byl v letech 1968 a 1975 ředitelem, a do novin La Vanguardia (Avantgarda, od 1962).

Jeho hudební dílo lze rozčlenit do několika fází. Na začátku byl fascinován dvanáctitónovou hudbou (dodekafonií) a wagnerianismem, které ovládaly tehdejší katalánskou hudební scénu (Sinfonía mediterránea 1949). Následovalo období, které bylo ovlivněno hudbou karibského souostroví Antily (Cinco canciones negras 1945, Cuarteto indiano 1952). Později udržoval kontakt s francouzskými skladateli Olivierem Messiaenem a Georgesem Auricem, kteří hodně proměnili podobu jeho hudby. Pro toto období je charakteristická polytonalita (Partida, 1958). Posléze byl ovlivněn avantgardistickými směry.  

Dílo Montsalvatgeho zahrnuje prakticky všechny žánry, počínaje operou (El gato con botas, Una voz en off) přes komorní hudbu (Cuarteto indiano), orchestrální díla Desintegración morfológica de la Chacona de Bach, Laberinto o Sinfonía de réquiem nebo Sinfonía Mediterránea (1949),za kterou dostal cenu vysoké hudební školy. Za svou mezinárodní proslulost vděčí skladbě Cinco canciones negras pro soprán a orchestr, v níž využil témat a rytmů hudby na Antilách, a zvláště pak Canción de cuna para dormir un negrito. Psal také filmovou hudbu a byl nominován na španělskou filmovou cenu Goya za film Dragón Rapide.

Pokusím se najít nějaké interpretace na YouTube:
Cinco canciones negras

https://www.youtube.com/watch?v=G1RUmvT8zvo (je to ale s klavírem)
lepší (a silnější) nahrávka
https://www.youtube.com/watch?v=_0KptMJxLg0
Fantasía for harp and guitar
https://www.youtube.com/watch?v=Ba5y6Ys13iE
https://www.youtube.com/watch?v=EcW8MojI5aE
Krátký koncert pro klavír a orchestr / Concierto Breve per pianoforte e orchestra
https://www.youtube.com/watch?v=FUcLvVQE3VU
Partita 1958
https://www.youtube.com/watch?v=qWX_HhAkOFI

Info (zdroj pro text tohoto příspěvku)
https://de.wikipedia.org/wiki/Xavier_Montsalvatge

 

Zpět