William Shakespeare / Dílo

13.07.2011 22:39

Byli jsme v divadle na jedné shakespearovské inscenaci. Sama o sobě nebyla nijak mimořádná, ale jak to bývá, události se zřetězí a z té první vyplyne (chtěl jsem napsat ta první má za následek, ale právě takhle by to bylo nepřesné) nějaká další. V tomto případě mi kolegyně ukazovala knížku s názvem William Shakespeare / Dílo / Překlad Martin Hilský. Zase jsem chtěl napsat v překladu Martina Hilského, což by sice bylo správně, ale nepostihovalo by to tu skutečnost, kterou se pokusím ještě vysvětlit. Předtím ale ještě do třetice opravím to slovo knížka, protože u svazku, který má takřka sedmnáct set stránek, říkat „knížka“ je tak trochu blbost. A tato třetí oprava trochu i naznačuje i tu druhou.
Mám doma kazetu s knížkami (tentokrát to slovo sedí) Shakespearových her na biblovém papíře, takže se všechny, je jich asi dvacet, vejdou právě na to jedno místo. Je to nicméně překlad letitý, a u takových autorů, jako je Shakespeare, je dost důležité, po které textové podobě (každá je spojena s nějakou érou českého divadla a kultury vůbec) sáhnete. O profesoru Martinu Hilském jsme samozřejmě věděli už na fakultě (na přelomu šedesátých a sedmdesátých let) jako o někom, kdo patří do té nejvyšší garnitury jazyka a kultury, celkových kontextů a úžasného vhledu a schopnosti vystihnout ty nejzásadnější věci.Pzn.1 Takže jsem zatoužil tu knihu mít a dostal jsem ji k narozeninám.
Když máte před sebou kodex, tak jak se jmenovaly ony středověké folianty, Kodex Giganteus třeba, tedy knihu, kterou si musíte dát na sklopený čtecí stojan, abyste ji mohli číst (naštěstí jeden takový mám), a ta kniha vám klade určitý odpor při čtení, takže už jen ono přináší určitý prožitek, potvrzuje se vaše vědomí toho, že tato překladatelská práce je dílo, životní dílo, tedy souhrn všeho toho, co Martin Hilský do té práce vložil, nikoli jen mechanické přeložení textu, jaké provede Google překladač (schválně jsem použil ten výraz, ten samozřejmě nepřeloží ani ta slova), ale bere v úvahu různé varianty originálu, jejich tradice, stejně jako to dělají překladatelé bible. A v tomto významu je ta kniha, kterou mám před sebou, kodex v tom druhém smyslu, tedy nikoli specifická knižní forma, ale uzákonění, kodifikace něčeho, tedy čtení Shakespearových her určitým způsobem na začátku třetího tisíciletí. A to slovíčko bible se tady taky hodí. To jsou přece také knihy – v množném čísle – seřazené do nějakého definitivního celku (apokryfy jsou už za ním).
Takže ta monografie her alžbětinského divadelního tvůrce je rozvrh pro nějaký delší čas, říkal kdysi prý James Joyce (nebo to byl Marcel Proust?), když někdo přišel s poznámkou, že by to trvalo celý život, prozkoumat celé jeho dílo, ať studiu tedy věnuje aspoň ten jeden život. Shakespeare je v lidském životě tak jako tak přítomný v těch či oněch podobách, ať chceme nebo nechceme, a bible se taky nečte na jeden zátah. A tak, jak to dělal kdysi jeden vzdělanec, kantor na konzervatoři v Pardubicích (jmenoval se Schmidt, ale nevím, zda to jméno píšu správně), že si totiž naplánoval četbu do konce života a posteskl si, že toho Jiráska už nestihne, tak bych k tomu přistupovat nechtěl. A nejen proto, že nejsem tak systematický. Za ten vymezený prostor ale už předem díky.

Prof. Martin Hilský
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Hilsk%C3%BD
https://www.facebook.com/pages/Pan-profesor-Martin-Hilsk%C3%BD/96205692005
Pzn. 1 To ještě nevydával Shakespearovy překlady, ale onu situaci, o níž zmiňuje Wikipedie, že totiž katedra anglistiky byla z politických důvodů admistrativně podřízena jako pouhé oddělení katedry germanistiky (stejně jako severské jazyky) a řízením byl pověřen člověk snad dokonce bez doktorátu, pan Elznic, jsme považovali za ostudnou – právě vzhledem k tomu, že tam byli takoví lidé jako Martin Hilský.
Později jsem na některé jeho práce narazil, prostě je ani nebylo možné obejít, např. soubor studií Od Poea k postmodernismu byl pro mne docela důležitou pomůckou, jejíž informace bych nikde jinde nenašel.
https://www.atlantis-brno.cz/inshop/prekladatele/hilsky-martin/
https://www.ceskatelevize.cz/ct24//exkluzivne-na-ct24/textove-prepisy-na-ct24/70578-shakespeare-je-svet-rika-martin-hilsky/
William Shakespeare / Dílo
https://www.divabaze.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=459:martin-hilsky-william-shakespeare-dilo&catid=70:drama&Itemid=125
https://kultura.idnes.cz/shakespearovska-bible-je-vydana-martin-hilsky-podtrhl-zivotni-dilo-11f-/literatura.aspx?c=A110502_154057_literatura_ob
Starší vydání jednotlivých celků
https://www.citarny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2297:poprve-kompletni-william-shakespeare-podle-martina-hilskeho&catid=21:beletrie-pro-dosple-&Itemid=4156

Zpět