Vývěry / prameny zdraví (IV)

11.03.2011 18:29

V poslední části jsem napsal „uvidíme, ale měl bych pokračovat“, tak tedy v tomto bloku se o to pokusím. Jen trochu pozměním způsob pojednání, budu více eklektický, se záměrem zpřehlednit poněkud více údajů než v předchozích článcích, tedy efektivita informací. Důvodem rozhodnutí na tomto místě vytvořit spíš jakýsi malý přehled (aniž bych chtěl konkurovat webovým stránkám, které se tomuto tématu přímo věnují) je rovněž menší (pramalá či žádná) osobní zkušenost, která by mne jakkoli k některých z těchto míst vázala.

Lázně Lednice

Moderní rehabilitační zařízení Lázní Lednice poskytuje komplexní léčebné a rehabilitační služby, využívajících účinků přírodní jodobromové minerální vody, která blahodárně působí na pohybový a oběhový systém, na neurologické nemoci, ale i na gynekologické potíže a stavy po popáleninách.

Základním přírodním léčivým zdrojem lednických lázní je jodobromová voda, která je svým obsahem jódu jedna z nejkvalitnějších svého druhu v Evropě. Pravěké třetihorní moře pod povrchem země v hloubce 1250 metrů je výjimečný přírodní léčivý zdroj. Nachází se v zemských hlubinách v uzavřené čočce a díky své vydatnosti bude dostupný i dalším generacím. Svým chemickým složením připomíná silně mineralizovanou vodu mořskou.

Info (z něhož je převzatý předchozí text) na
https://www.spalife.info/spalife/2010/02/16/lazne-lednice-%E2%80%93-lazne-pohadkoveho-kraje/#more-149
Valticko-lednický areál
, objekt UNESCO, je samozřejmě nádhera, ale to je spíš na samostatný článek.

Klášterec nad Ohří

Lázně Evženie v Klášterci nad Ohří leží v centru mezi přírodními dominantami – zámeckým parkem, lázeňským parkem a hradní zříceninou Šumná. Vlastní místo se přitom nachází v klidové části historického centra města na levém břehu řeky Ohře (…) Okolní terén je charakterizován mimořádně cenným přírodním územím s vyvinutou údolnicí řeky Ohře, na jednom břehu ohraničeném Doupovskými vrchy a na druhém břehu úpatím Krušných hor.

V Klášterci nad Ohří jsou k dispozici tři minerální prameny. Jsou jímány v lázeňském parku městské části Kyselka: Pramen Evženie v hloubce 12 m, Klášterecký pramen 120 m a Městský pramen 90 m. Patří do skupiny studených, slabě mineralizovaných, hypotonických hydrogenouhličitano – sodných kyselek. Díky obsahu volného kysličníku uhličitého mají příjemnou, perlivou a osvěžující chuť.

Info (z něhož je převzatý předchozí text)  na
https://www.spalife.info/spalife/2010/02/12/klasterec-nad-ohri/#more-144
Další stránky
https://www.lazneevzenie.cz/web/cs-index.php
https://www.zamek-klasterec.cz/web/cs-index.php
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1terec_nad_Oh%C5%99%C3%AD

Lázně Kundratice
Lázeňská léčebna Lázně Kundratice, jedny z nestarších lázní v České republice využívají k léčbě pohybového ústrojí mimo ostatních procedur i tradiční přírodní léčivý zdroj sirnoželezitou slatinu. Lázně Kundratice vznikly jako součást městečka Osečná roku 1881 a patří mezi jedny z nejstarších lázní v Čechách, ve kterých se používá jako přírodní léčivý zdroj slatina. Zakladatel, místní podnikatel, Josef Schwan, postavil nejprve v blízkosti bohatých rašelinišť malý domek se dvěma vanami pro rašelinové koupele. Jeho syn objekt rozšířil a otevřel rašelinové lázně.

Info (z něhož je převzatý předchozí text)  na
 https://www.spalife.info/spalife/2010/02/11/raselinove-lazne-kundratice/#more-143
Další stránky
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1zn%C4%9B_Kundratice

Velké Losiny

Termální lázně Velké Losiny patří mezi nejznámější a nejstarší moravské lázně s dlouholetou tradicí. Historie lázeňství ve Velkých Losinách sahá až do 16. století, dnešní lázně tak navazují na ty nejlepší tradice s využitím nejmodernějších léčebných postupů a metod s vysoce odbornou lázeňskou rehabilitační péčí.

Termální lázně Velké Losiny využívají dva prameny:
Prvním minerálním pramenem je termální pramen „Žerotín“, který se nachází na louce mezi lesem a potokem v lázeňském parku v hlubce 1 000 m. Tato termální voda přispívá k relaxaci svalstva, ohebnosti kloubů, uvolňuje spasticitu končetin, přispívá k posilování svalstva formou plavání a pomáhá termoregulaci.
Druhým minerálním pramenem je pramen „Karel“, který se nachází v dřevěném altánku nedaleko venkovního koupaliště. Jeho termální minerální voda je bohatá na nejrůznější kationty a z nich je v největším množství zastoupen vápník, sodík, hořčík, draslík a železo.

Info (z něhož je převzatý předchozí text)  na
https://www.spalife.info/spalife/2010/02/10/termalni-lazne-velke-losiny/
Další stránky
https://www.lazne-losiny.cz/

Velké Losiny, místo konání čarodějnických procesů (Václav Kaplický: Kladivo na čarodějnice, film O. Vávry z konce šedesátých let min. stol.) a rovněž jedna z posledních ručních papíren u nás.
https://www.csfd.cz/film/9455-kladivo-na-carodejnice/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kladivo_na_%C4%8Darod%C4%9Bjnice
https://www.odaha.com/tomas-odaha/recenze/film/otakar-vavra-kladivo-carodejnice
https://www.muzeumpapiru.cz/

https://www.velke-losiny.cz/

Lázně Mšené

Lázně Mšené byly založeny v roce 1796. Prameny podzemních vod v blízkosti Mšeného jsou však známy odedávna. V polovině 18. stol. byla voda vyvěrající v blízkosti myslivny u panské bažantnice užívána myslivci a dovážel ji i budyňský lékař MUDr. Bayer k léčení pacientů. V roce 1790 přijel na inspekci ředitel panských majetků rodu Kinských na Zlonicích František Pavikovský, který trpěl žaludečními nevolnostmi. Když se napil mšenské vody, tak se mu ulevilo a tím byl dán podnět k založení zdejších lázní. Proslavený lékař a mineralog MUDr. František Ambrož Reuss potvrdil znamenitý obsah minerálních látek v mšenské vodě. Kníže Oldřich Kinský neměl sám odvahu k budování lázní, ale souhlasil s jejich výstavbou s tím, že na to Františku Pavikovskému půjčí peníze a ten je vybuduje na svůj náklad, což se také v r. 1796 stalo skutkem.

Info (z něhož je převzatý předchozí text)  na
 https://www.spalife.info/spalife/2010/02/09/lazne-msene/#more-140

Karlova Studánka

Karlova Studánka jsou moderní a ojedinělé přebudované lázně uprostřed krásné jesenické přírody. První zmínky o léčivých pramenech jsou z počátku 18.století. Lázně založil nejmladší syn Marie Terezie Maxmilián II. - František v r.1780. Pod lékařským dohledem je lázeňská léčba řízena od roku 1785. Dnešní název Karlova Studánka lázně získaly v roce 1803 po nejslavnějším habsburském vojevůdci Karlovi, který jako první evropský válečník porazil Napoleona u Aspern v roce 1809.

K přírodním léčivým zdrojům patří minerální voda (pramen Petr a pramen Vladimír) a přírodní oxid uhličitý získávaný z hloubky 127 m. Přírodní minerální voda má vysoký obsah kyseliny uhličité a metakřemičité. Slouží k přípravě uhličitých koupelí i rašelinových zábalů, dále k inhalaci a k pití. Ojedinělé je čisté léčivé klima.

Info (z něhož je převzatý předchozí text)  na
https://www.spalife.info/spalife/2010/02/05/karlova-studanka-%E2%80%93-lazne-i-pro-zdrave/#more-136

https://www.k.studanka.cz/
https://karlova-studanka.ceskehory.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlova_Stud%C3%A1nka

Teplice nad Bečvou
Lázně Teplice nad Bečvou se apecializují na špičkovou kardiorehabilitaci klientů s důrazem na prevenci vzniku srdečních a mozkových příhod. Tato rehabilitace se řídí doporučenými postupy České kardiologické společnosti, které byly vypracovány v souladu s doporučeními evropskými standard – ejedná tedy o klasickou léčbu, kdy pacient se pasivně podrobuje lázeňským procedurám, ale jde především o aktivní proces intervence životního stylu člověka postiženého kardiovaskulárním onemocněním, který na zlepšení svého zdravotního stavu spolupracuje.

Přírodní léčivý zdroj / Minerální voda silně mineralizovaná, uhličitá, termální vlažná, hypotonická, hydrogenuhličitano-vápenatého typu.
 * Kropáčův pramen (vrt RI)
 * Jurikův pramen (vrt RIII)

Info (z něhož je převzatý předchozí text)  na
https://www.spalife.info/spalife/2010/02/02/lazne-teplice-nad-becvou/#more-134

https://www.ltnb.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplice_nad_Be%C4%8Dvou

Slatinné lázně Toušeň

V příjemné typické středočeské krajině na soutoku Labe a Jizery 25 km severovýchodně od Prahy byly v roce 1868 panem Janem Králíkem založeny lázně. Zásluhou jeho syna Jana Králíka (1864-1946) jsou hlavní léčebnou procedurou koupele v sirnoželezité slatině z vlastního ložiska Labiště u Čelákovic. Lázně jsou zařízením, které je zaměřené na léčbu chorob pohybového aparátu. Mezi typické pacienty patří také pacienti po operacích meziobratlových plotének a po některých dalších ortopedických zákrocích. Od roku 2006 jsou lázně součástí pražské Fakultní nemocnice Na Bulovce.

Od roku 1899 je hlavní typickou procedurou pro lázně Toušeň koupel v sirnoželezité slatině z vlastního ložiska “Labiště” u Čelákovic. Mírné, nížinaté klima vždy přispívalo k příjemnému pobytu ve zdejší krajině. Blízké lesy jsou zárukou nejen čistého ovzduší, ale jsou také vyhlášeným rájem houbařů. Na své si přijdou i milovníci rybolovu. Příjemný lázeňský park s útulnou kolonádou a rovinatý kraj s hojnou zelení umožňují příjemné procházky i hůře pohyblivým pacientům.

https://www.spalife.info/spalife/2010/01/28/slatinne-lazne-tousen/#more-130

Další stránky
https://www.slatinnelaznetousen.cz/

Ostrožská Nová Ves

Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves leží v srdci Moravského Slovácka, asi 8 km od okresního města Uherského Hradiště. Samotná obec Ostrožská Nová Ves je vzdálená asi 1 km. Ostrožská Nová Ves leží v rovinaté krajině, obklopené z jedné strany hřebenem Bílých Karpat, z druhé Chřibami s typickou dominantou hradu Buchlova. Sirnaté lázně se specializují na léčení kožních onemocnění, především lupénky, atopických ekzémů a akné, pro které mají výjimečné předpoklady díky výskytu přírodních léčivých pramenů s obsahem síry.

Hlavní léčebnou procedurou jsou sirné koupele. Používá se k nim vlastní minerální voda, která se získává z několika vrtů za centrální lázeňskou budovou. Tato přírodní minerální voda se zachycuje v hloubce kolem 50 m a vydatnost každého vrtu činí zhruba 40 l za minutu. Jde o studenou, bezbarvou, čirou minerální vodu s výrazně sirovodíkovým pachem. Z provedené analýzy vyplývá, že minerální voda je bohatá na nejrůznější kationty. Zkoumáno jich bylo celkem 18 a z nich je v největším množství zastoupen vápník, sodík, hořčík, draslík a železo. Z aniontů jsou to téměř výhradně hydrogenuhličitany a pak sírany, kterých má jeden z vrtů ve velmi bohatém množství (téměř 14 mg v jednom litru). Nedisociované složky tvoří hlavně kyselina křemičitá.

Info (z něhož je převzatý předchozí text) na
https://www.spalife.info/spalife/2010/01/22/sirnate-lazne-ostrozska-nova-ves/#more-128

Další stránky
https://www.spa.cz/lazne-ostrozska-nova-ves/sirnate-lazne/?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=ceske-hotely
https://www.laznenovaves.cz/

Klimkovice

Lázeňský areál Sanatorií Klimkovice se rozkládá v lesnaté krajině na úpatí Nízkého Jeseníku, v krásné přírodní scenérii s výhledem na panorama Beskyd. Vyhledáván je lázeňskými hosty především pro léčebné koupele ve zdejší unikátní jodobromové vodě, tzv.”solance”, která má všestranné léčivé účinky na lidský organismus. Napomáhá při léčbě pohybového ústrojí, nemocí neurologických i gynekologických, a příznivě též působí na cévní systém. Sanatoria slouží hostům od roku 1994 a svým moderním pojetím se zcela vymykají představě klasických lázní.

Info (z něhož je převzatý předchozí text) na
https://www.spalife.info/spalife/2010/01/15/klimkovice-%E2%80%93-tak-trochu-jine-lazne/#more-123

Další stránky
https://www.sanatoria-klimkovice.cz/
https://www.mesto-klimkovice.cz/
https://www.klimkovice.net/

Lázně Darkov

Pravěké moře pod povrchem země, to je unikátní přírodní léčivý zdroj darkovských lázní – jodobromová voda zvaná solanka, určený k vnějšímu použití. Aplikuje se formou koupelí, individuálních či skupinových, a formou inhalací. vým složením připomíná velmi silně mineralizované moře, o čemž svědčí jeho chemické složení, ale také chuť. Jodobromová voda sloužila místním obyvatelům již před dvěma staletími v lidovém léčitelství, dnes její příznivé účinky využívá tým zdravotnických profesionálů Lázní Darkov.

Jodobromová voda zvaná solanka je přírodní léčivá voda z období třetihor, která se čerpá z hloubky 500 – 1100 m pod zemským povrchem. Je ukládána do jímek, v nichž 2–3 týdny dozrává a následně je systémem potrubí přiváděna do lázní, kde se ohřívá na teplotu 36°C a slouží jako prostředek pro léčbu pohybového ústrojí, stavů po úrazech a operacích, neurologických nemocí a nemocí oběhového systému, stavů po popáleninách.

Info (z něhož je převzatý předchozí text) na
https://www.spalife.info/spalife/2008/06/14/leciva-%E2%80%9Esolonka%E2%80%9C-z-lazni-darkov/#more-53

Další stránky
https://www.darkov.cz/volny-cas/lazne-darkov.html

Vzpomínám si, že do těchto lázní snad jednou nebo dvakrát jela na lázeňskou léčbu moje babička.

Lázně v západočeském lázeňském trojúhelníku pojednáme ve zvláštním článku
Karlovy Vary
https://www.spalife.info/spalife/2010/03/10/karlovy-vary-%E2%80%93-nejvetsi-ceske-lazne/
Mariánské lázně
https://www.spalife.info/spalife/2008/05/27/marianske-lazne-i-%E2%80%93-zamcena-zeme/#more-46
https://www.spalife.info/spalife/2008/05/31/marianske-lazne-ii-%E2%80%93-cas-zazraku/#more-47
Teplice
https://www.spalife.info/spalife/2008/08/03/lazne-teplice-v-cechach/#more-58
Františkovy Lázně
https://www.spalife.info/spalife/2008/07/10/frantiskovy-lazne-%E2%80%93-dlouholeta-tradice-i-vehlas/#more-56
Lázně Kynžvart
https://www.spalife.info/spalife/2008/05/13/lazne-kynzvart-%E2%80%93-vychazky-po-meste-a-blizkem-okoli/#more-43

Přehled českých a moravských lázní na adrese
https://www.spalife.info/spalife/2008/01/15/ceske-a-moravske-lazne/

 

Zpět