Vývěry / prameny zdraví (I)

09.03.2011 09:39

Essay

Je to určitě úžasná, až mystická záležitost. Pijete vodu, která vyvěrá ze země. Byť to není někde u lesní studánky s křížkem, ale v lázeňském altánu či na kolonádě, jsou tady ony síly Matky Země, podíl na jejím těle přítomností minerálů i termální energie, rozměr času, počítaného na statisíce let, po které se utvářely prameny, vztah vody a skály, tekutého a pevného živlu, vztah středu a povrchu a pronikání zvnitřku navenek, a pronikání do vašeho vlastního těla, a tímto způsobem nastávající stavu unio mystica, propojení mne a světa, v němž a z něhož jsem byl stvořen, těla i ducha, propojení vody a ostatních živlů, vzduchu, který se dere na povrch, na hladinu, a který ale i vdechujeme a který se, stejně jako voda, stává součástí oné proměny, která nás udržuje při životě. Událost, v níž je obsažena příroda, duchovno, lidské tělo i medicína, lázeňská kultura, architektura i cesta, život i smrt.

Ona lázeňská podoba, pitná kúra, to je malá rituální pouť k pramenu, sled okamžiků od načerpání vody přes první dotyk v ústech, haptický pocit, souzvuk chutí a vnímání pramene jako tekutiny a její postupné pronikání tělem, vědomí onoho rituálu, jeho vědomé opakování v malých dávkách a uvědomování toho úkonu a jeho smyslu, uvědomování vlastního těla i bytosti a bytí. Možná proto i sloupoví lázeňské kolonády, které symbolizuje toto opakování i cestu a zároveň ji pozvedá do vyšší roviny, skryté pod slunným nedělním odpolednem a róbami a paraplíčky, cylindry a úklonami společenského potkávání ve snech starých obrazů či fotografií, zabalené v promenádních koncertech, nebo – dnes daleko prozaičtěji – zapsané v rozpisu přidělených procedur, vloženém v modré knížečce průkazu lázeňského pacienta či elegance lázeňského šviháka, okouzlujícího večer ženy při tanci a nápojích silnějších stupňů.

Díval jsem se na Wikipedii a našel kategorie, se kterými souvisí v širších kontextech naše téma – vulkanologie, hydrogeologie, prameny, horké prameny a gejzíry (a jistě by jich bylo i víc v oblasti přírody a celá řada dalších v medicíně), články v hydrogeologii – minerální voda, studna, vrt, zvodeň, termální pramen, portál Karlovy Vary a pak ještě celé lázeňství, popisy jednotlivých procedur v kategorii lázně a související rekreace a zdravotnická zařízení, články o vodoléčbě a opět související.

termální pramen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A1ln%C3%AD_pramen
Vřídlo (Karlovy Vary)
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%99%C3%ADdlo_%28Karlovy_Vary%29
geotermální energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Geoterm%C3%A1ln%C3%AD_energie
speleologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Speleologie
lázně v Česku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:L%C3%A1zn%C4%9B_v_%C4%8Cesku

Jestliže jsem takto rozevřel souvislosti, zaměřím se teď naopak na prameny, tak jak vyvěrají a jsou tu pro nás, užívající pitné kúry.

(pokračování v příštím článku)

Zpět