Vrchlabí

02.04.2012 12:46

Vrchlabí
místa Albrechta z Valdštejna

Jak vypadají dnes místa, která jsou spojena s postavou Albrechta z Valdštejna? Místa, kde pobýval nebo kde bojoval, která byla součástí jeho panství či držav, která jsou spojena s jeho rozhodnutími či osudy? Jaký si můžeme o nich udělat obrázek v prostoru světové sítě? Otázka je legitimní i proto, že sám vévoda měl globální ambice.

Město na severu Královéhradeckého kraje, nazývané Vstupní brána do Krkonoš, je dalším z míst, které sehrálo významnou úlohu ve Valdštejnově historii.

Panství Vrchlabí koupil Albrecht z Valdštejna v roce 1624 a začlenil jej do Frýdlantského vévodství. Byla pro něj důležitá tehdy vysoce vyvinutá technologie huťařství, zdejší manufaktura vyráběla zbraně, jimiž vévoda zásoboval svá vojska. Snahu získat majetek v tomto regionu popisuje česká stránka Wikipedie v kapitole „Vrchlabské války“, když hovoří o úsilí Valdštejnových předků zaměřených na sousední panství Hostinné (Jiří z Valdštejna) či štěpanické (to vlastnil Vilém z Valdštejna) už za doby Kryštofa z Gendorfu v 16. století. Albrecht z Valdštejna byl vnukem Gendorfova nepřítele Jiřího z Valdštejna. Valdštejn zde rovněž těžil stříbro.

Zbraně, vyráběné ve Vrchlabí, byly k vidění na výstavě ve vrchlabském muzeu, které se nachází v bývalém augustiniánském klášteře, po celý rok 2010 (od 7. ledna do 21. prosince). V komentáři k výstavě se psalo:
Když se [Albrecht z Valdštejna]o rok později stal hlavním velitelem rakouských císařských vojsk, stává se Vrchlabí velkou výrobnou zbraní všeho druhu.
Dochází zde již k manufakturní výrobě s dělbou práce a objevují se specializovaní řemeslníci – například kováři hlavní, vrtači hlavní, brusiči, šroubaři, zámečníci, pažbaři …atd.
Manufakturní výroba pokračovala i po roce 1634, kdy byl Albrecht z Valdštejna v Chebu zavražděn a panství získal rod Morfinů. Ještě v roce 1676 byla ve Vrchlabí velká panská kovárna specializovaná na výrobu hlavní pro pušky i pistole. Část se odvážela a prodávala dál v širokém okolí, ale značnou část kupovali místní vrchlabští puškaři. V té době působilo jen ve Vrchlabí 29 mistrů puškařů.
Nejznámější byly rodiny Erbenů a Ludwigů. Erbenové provozovali ještě i druhé řemeslo – hodinářství – a později, když o zbraně klesl zájem – se již věnovali výhradně výrobě a opravám hodinových strojů a strojků.

Je tedy zřejmé, že Valdštejn nebyl oním iniciátorem, který by tento obor založil, spíše byl tím, kdo využíval a podporoval tradici místního umu a začlenil ji do svého mocenského konceptu. Stejně tak stavebně se Vrchlabí nijak mimořádně nevěnoval. Přečteme-li si historii vrchlabského zámku (přilehlého „hlavní“ vrchlabské ulici – Krkonošské – včetně parku, pěkného místa odpočinku pro zdejší obyvatele, a dnes využívaného jako Městský úřad), nemá Albrecht z Valdštejna na jeho bohaté historii žádný mimořádný podíl.

Cituji z portálu Hrady.cz: Roku 1533 získal Vrchlabské panství, které do té doby přináleželo k Trutnovu, Kryštof z Gensdorfu. Krátce na to zahájil práce na stavbě nového sídla. Stavba zámku byla dokončena v roce 1546. Nový zámek tvořila vysoká obdélníková budova s velkou vstupní síní. V roce 1575 zámek vyhořel a po požáru byl jen provizorně opraven. Dnešní podobu získal až za Viléma Miřkovského ze Stropčic při pozdně renesanční přestavbě v letech 1605 – 1614. Tehdy byly přistavěny nárožní věže a celá stavba byla rozšířena. Miřkovským ze Stropčic bylo panství po roce 1621 konfiskováno a přičleněno přímo k Valdštejnovu frýdlantském panství. Po valdštejnských konfiskacích získal Vrchlabí Rudolf Morzin.

Je tedy vcelku pochopitelné, že dnes žije Vrchlabí především jinými tématy než je Valdštejn, byť by mohlo i valdštejnskou historii možná více užít pro svou propagaci.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrchlab%C3%AD
https://www.ergis.cz/krkonose/index.php?lang=de&db=5&ID=37
https://www.itcentrum.cz/cs/news/article/26/
https://www.muvrchlabi.cz/
https://www.hrady.cz/wnd_show_text.php?tid=14353
https://www.hrady.cz/?OID=3943
https://www.turistik.cz/cz/kraje/kralovehradecky-kraj/okres-trutnov/vrchlabi/zamek-vrchlabi/
https://vejacv.albums.cz/zajimava-mista-a-hor/vrchlabi-zamek-a-zam.html
https://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/1155-krkonosske-muzeum-vrchlabi-ctyri-historicke-domky.html
https://www.krnap.cz/km-ve-vrchlabi-klaster/

Zpět