Valdštejnský zpravodaj

10.12.2017 01:35

Valdštejnský zpravodaj
Číslo věnované stavební koncepci Valdštejnské lodžie

Výtisk Valdštejnského zpravodaje, který mám před sebou na stole, je takřka identický s tím, který je možné si přečíst v internetové podobě (viz odkaz dole), o to je to jednodušší. Zpravodaj umístěný na stránkách Valdštejnské loggie v Jičíně se liší především tím, že na úvodní straně je místo inverzní grafiky, tedy obrázku frontální podoby budovy a rozkresu místností čestného dvora s legendou, jsou portréty jednotlivých osob, jejichž rozhovory jsou na následujících stránkách; při prokliku pak se načtou tyto hovory, lišící se někdy pouze formulací otázek, na něž odpovědi jsou identické.

Rozhovory jsou s Petrem Uličným, architektem, který se dlouhodobě zajímá o tuto stavbu a rozkryl řadu zajímavých souvislostí z její historie, především je pak hlavním autorem knihy Architektura Albrechta z Valdštejna, dále současný první místostarosta města Jičína Petr Hamáček, který se o kulturu a památkovou péči zajímá, vedoucí památkové péče Městského úřadu Jičín Martin Mezera, Robert Smolík, divadelník, výtvarník a vedoucí ateliéru scénografie na katedře KALD DAMU, který se mnohočetně o současnou budovu zasloužil, jednak jako jeden ze spoluzakladatelů občanského sdružení Lodžie, které se postaralo o znovuoživení památky, dále vytvořil výtvarnou expozici Valdštejnských snů a v letech 2009-2011 byl manažerem projektu Valdštejnův Jičín, městský architekt Radek Jiránek, který se podílí na realizaci rekonstrukcí budovy, a konečně kastelán Jiří Vydra, grafik, ilustrátor, organizátor a dramaturg kulturních akcí, který již šestým rokem vytváří celoroční kulturní program Valdštejnské loggie.

Každý z řečených se podílí na tom, jak historická památka, která před třiceti lety zela prázdnotou, ale ještě před několika lety, za předchozí politické reprezentace města, byla kontroverzním tématem, kolem něhož jsme chodili s pocitem bezvýchodnosti, začala žít svým kulturním životem, jehož podmínky sice stále ještě nejsou takové, jaké bychom si mohli představovat vzhledem k významu, který tato budova má, nicméně tento kulturní život má svoje zřetelné obrysy a tvář a především dnes už stálé místo v životě Jičína. Jako pomýlená se ukázala představa, že prvotní funkce budovy je být historická památka bez jakéhokoli dalšího obsahu. Jakkoli neupírám zásluhy všem zúčastněným a jsem si vědom důležitosti komunikace mezi nimi, přesto při každé příležitosti vyzdvihuju úlohu kastelána, který vytvořil formát kalendáře, naplňovaný řadou pravidelných položek i jedinečných projektů, výstav, koncertů, workshopů a dalších podob toho všeho, co dnes Valdštejnská loggie představuje.

K těm bližším souvislostem, problémům, názorům etc. nechť si každý přečte blíž, co se v tomto prvním Valdštejnském zpravodaji, editovaném coby speciální přílohy Jičínského zpravodaje, píše.

https://valdstejnskalodzie.cz/zpravodaj

Zpět