Valdštejn, vévoda meklenburský

15.05.2012 22:18

Valdštejn, vévoda meklenburský
místa Albrechta z Valdštejna

Mohl bych samozřejmě „jít“ do odborné literatury, a měl bych to v některých ohledech „snadnější“. Vymezení tohoto projektu je nicméně v podstatě zjišťování dnešního povědomí o Albrechtovi z Valdštejna, jak se promítá ve virtuálním prostoru světové internetové sítě. Zadávám-li jméno Albrechta z Valdštejna v souvislosti s názvy severoněmeckého regionu, s nímž je spojována jedna část jeho evropské říše, „vyskakují“ na mne kupodivu někdy dříve názvy restaurací či různých jiných zařízení dříve než historické souvislosti. Tak při zadání „Wallenstein Schwerin“ jako první Google vyhledávač nenajde zdroj muzeum ve schwerinském zámku, jedné z nádherných stavebních památek severního Německa, po dlouhá léta honeckerovského reálného socialismu ohroženého a po „obratu“ zrestaurovaného, přestože např. na výstavu v Lützenu muzeum přispívalo svým významným podílem, ale restauraci, která se zde nachází a nabízí své služby.
Nicméně i tento způsob práce přináší mnohdy zajímavé výsledky, tak při jiném zadání, totiž „Wallenstein plus Mecklenburg“ jsem dostal informaci, že na bavorské televizi (stránky www.BR.de, tj. Bayrischer Rundfunk, Bavorský rozhlas, ale to slovo dnes pokrývá v němčině i televizi) běžel v sobotu 7. dubna 2012 druhý ze třech dílů televizní inscenace „Wallenstein“, zpracování dramatu Friedricha Schillera z roku 1987, v režii Franze Petera Wirtha
. V hlavní roli Thomas Holtzmann. Podívám se tedy alespoň na zoubek téhle věci, i když dost odbíhá od vlastního tématu.
Pro Thomase Holtzmanna je historická šarže obvyklá, vedle rolí v detektivkách jako je i u nás časem oblíbený Derrick či Big Ben (v orig. Der Bulle von Tölz, Býk z Tölzu, podle stejnojmenných lázní v Rakousku, rakouský tv-seriál), hrál i v jiných televizních inscenacích jako Král Lear (hraběte z Gloucestru) či Kupec benátský (kupec Antonio), Troilus a Cressida, Torquato Tasso (drama J. W. Goetha). Seriózní herec (nar. 1927 v Mnichově) na divadelních prknech získal své první úspěchy, v berlínském Schillerově divadle, mj. právě v podobných rolích, jako např. Princi Friedrichu Homburském klasika německého divadla Heinricha von Kleista, či v Goethově Faustovi, i když později, jako člen Vídeňského dvorního divadla, hrál třeba Mouchách (J. P. Sartra) – ostatně nicméně tuto moderní polohu (existenciální role, absurdní divadlo apod.) u něj známe i v počátcích, tj. na začátku šedesátých let, např. ve hře Albeeho Stalo se v ZOO (orig. The Zoo Story). Dá se to ovšem ještě rozvést, ony Mouchy jsou vlastně adaptací či parafrází Aischylovy Orestei, takže ona podvojnost mezi „historickým“ a „existenciálním“ dramatem je i tady.
Souvislost s Derrickem je zřejmá, přečteme-li si něco o režisérovi Wallensteina Franzi Peteru Wirthovi (1919-1999). Ten totiž Derricka režízoval. Původně divadelní režisér, oceněný i jako režisér filmový (jeho filmové zpracování divadelní hry anglického dramatika G. B. Shawa Arms and the Man, 1894, v českém překladu Válka a hrdina, v německém Die Helden, Hrdinové, bylo nominováno na Oscara jako nejlepší zahraniční film), se přeorientoval na televizi, a i zde bylo jeho polem působnosti zpracování literárních předloh – nejoceňovanější prací je televizní podoba románu Heinricha Manna Buddenbrookovi. A ještě jedna drobnost, byť symptomatická. Název Shawovy hry je rovněž narážkou na antické dílo, totiž Vergiliova eposu Aeneis, jehož první verše znějí Arma virumque cano. Jinak námět ze srbsko-bulharské války byl zpracováván spíše na „lehčí notu“, mj. jako opereta Oscara Strause (to je jiný Štraus než onen známý Johann Strauss) či muzikál Udo Jürgense.
To jsme se dostali opravdu poněkud dále, nicméně kdo by si chtěl počíst v němčině, našel jsem pěkný článek v pdf-formátu, kde se hovoří o Schillerově dramatu v aktuálních kontextech, vedle veršů je zde např. právě fotka ze zmíněného filmu a historický plakát Valdštejnských slavností v Chebu z roku 1908, na němž je pod vévodou vzpínajícím se na oři s bujnou hřívou a v pozadí s chebským hradem inzerována dvoudenní slavnost (18. a 19. července 1908).

https://www.imdb.com/title/tt2339299/
https://www.imdb.com/name/nm0392696/
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Holtzmann
https://cs.wikipedia.org/wiki/Edward_Franklin_Albee
https://cs.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Kleist
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre
https://cs.wikipedia.org/wiki/George_Bernard_Shaw
https://de.wikipedia.org/wiki/Helden
https://www.schiller-institut.de/jahr2005/essays/wallenstein.pdf

Zpět