Univerzita v Uppsale / Místa vzdělanosti

13.11.2010 23:34

 

Uppsala, starobylé město v historické provincii (regionu, švédsky landskap, „krajina“) Uppland, proslulé svou univerzitou (Uppsala universitet, založena 1477) či botanickou zahradou (Carl Linneus, Carl von Linné), tak charakterizují webové stránky místo, které nás bude zajímat v tomto článku. Na jiných stránkách se vyzdvihuje katedrála (domkyrka), zámek (slott), univerzitní knihovna, umístěná v historické budově Carolina Rediviva, už řečená botanická zahrada s Linnéovou oranžerií, také staré město Gamla Uppsala, kde najdeme celou řadu dalších významných budov.

Shora uvedeným slovíčkům nejspíš porozumíme – dom, univerzální slovo, je česky stejně, kyrka je něco mezi německým Kirche a anglickým church, stejně jako řada jiných slov, švédské slott je jen trochu výslovností i pravopisem odlišné od německého Schloss. I když samozřejmě švédština může činit jisté potíže i tomu, kdo ovládá angličtinu a němčinu, lze se jí nějak prokousat.

Proč mě ale vlastně napadlo ukázat prstem právě na toto centrum vzdělanosti, když by se nabízely univerzity nejstarší (v Bologni, pařížská Sorbonna), nejbližší (Lipsko, Vratislav) či dokonce vlastní, domácí (Karlova univerzita v Praze)? V knize Selmy Lagerlöfové Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona Švédskem dětský hrdina na krku husy putuje svou vlastí a jedním z míst, kde se husí hejno zastaví, je právě Uppsala. Letecké pohledy mají v sobě něco podmanivého, a ačkoli v době, kdy švédská autorka vyprávěla svůj vlastivědný příběh, nemohla pravděpodobně mít oslnivý zážitek, jaký nabízí právě pohled shora a jaký měl malý Nils na krku Akky z Kebnekajse.Pzn.1 Představa uppsalské katedrály shůry je bezesporu tím důvodem, proč má tamější univerzita, která je s ní historicky úzce spojená, v mé mysli výsadní postavení.

Uppsala představuje významné historické místo ve švédské národní kultuře a identitě, má svoje mimořádné postavení v literatuře, politice, hudbě i přírodních vědách. Vznik univerzity je spojen právě s katedrálou jakožto centrem církve, s níž byla univerzita úzce spojena, jak to ve starší historii mnohdy bývalo. Arcibiskup Jakob Ulfsson, jeden ze dvou zakladatelů univerzity, byl zároveň jejím nejvyšším představitelem. Zakládací listina, podepsaná papežem Sixtem IV., jí dávala tatáž práva, jaké měla univerzita v Bologni, totiž právo otevřít čtyři hlavní fakulty: fakultu teologie, práva (církevního a světského), medicíny a filozofie. Spojení vzdělání a církve je patrné i architektonicky, totiž hlavní historické budovy se nacházejí v blízkosti katedrály. Dnes je univerzita v Uppsale poměrně široce rozvětvené centrum vzdělání, orientované do tří oblastí, tedy společenských věd, medicíny a farmacie a konečně techniky a přírodních věd. K první oblasti patří např. fakulta jazyků, teologická, právnická, umělecká, do druhé medicínská, farmaceutická (ta je poměrně nová, přiřazena z původní samostatné školy v roce 1968), v oblasti vědy a technologie má významné místo matematika a informatika (?, computer science), chemie, biologie či vědy o zemi (geologie, paleobiologie, geofyzika, vědy o krajině aj.). Zajímal jsem se – z mého pohledu pochopitelné – o jazyky, na studentských stránkách se uvádí v oblasti „jazyka – komunikace – média“ opravdu široká nabídka kurzů: mj. perština, hebrejština, finština, katalánština, hindi, keltské jazyky, čínština, latina atd.

Univerzita patří do sítě prestižních evropských univerzit Coimbra Group, sdružující třicetdevět univerzit, k nimž patří i pražská Karlova univerzita, Katolická univerzia v Lovani, Oxford, Cambridge, univerzity v Barceloně, Salamance či Granadě, Ženevská univerzita a další.

Podrobnější představu si můžete udělat na stránkách

Na úvod
https://www.uppsala.world-guides.com/
https://svedsko.orbion.cz/uppsala/ české

Universita
https://www.uu.se/
https://www.uu.se/en/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uppsalsk%C3%A1_univerzita
https://en.wikipedia.org/wiki/Uppsala_University
https://www.youtube.com/watch?v=PuO9xf4zq8c
https://www.youtube.com/watch?v=Ao_9pQRaTLg&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=NUWSbzP3maU&feature=related
Studentské stránky
https://www.uu.se/node1242
Plánek
https://www.uu.se/node52

Museum Gustavianum
https://www.gustavianum.uu.se/
Katedrála
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala_domkyrka
https://commons.wikimedia.org/wiki/Uppsala_domkyrka?uselang=de
https://www.kyrkokartan.se/058787/Uppsala_domkyrka/ (švéd., s plánkem města a galerií obr.)
https://www.panoramio.com/photo/20181867
https://www.panoramio.com/map/#lt=59.858097&ln=17.632939&z=9&k=2
https://www.youtube.com/watch?v=Z7cc6Isfm94&feature=relatedhttps://www.youtube.com/watch?v=JtJiQ-9Bx3Y&feature=related
https://www.uppsala.world-guides.com/uppsala_attractions.html (angl.)
V katedrále jsou pohřbeny významné osobnosti Švédska, král Gustav Vasa (krypta G. Vasy) či botanik Carl von Linné, Emanuel Svedenborg (krypta E. S.),  ostatky svatého Erika. Základní kámen byl položen v roce 1260, po požáru ve Staré Uppsale (Gamla Uppsala) pláno vytvořit nové biskupské sídlo, další výrazná změna v architektuře budovy: barokní kopule byly po požáru 1702 v 19. století nahrazeny špičatými, dodnes
bližší informace na Portálu BAM (knihovny, archivy, muzea)
https://www.bam-portal.de/searchExpert.do?action=search&query=Dom+Uppsala

Videa
Jaro v Uppsale
https://www.youtube.com/watch?v=LHnwA4gOUA4&feature=related
Jiná videa/ město Uppsala
https://www.youtube.com/watch?v=vbqzKvtEpl4&feature=related
Valpuržina noc v Uppsale
https://www.youtube.com/watch?v=saMx7pxKdJg&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=KfKEjFvUFw8&feature=related

Carl von Linné
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Systema_Naturae_cover.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Carl_Linn%C3%A9

Gamla Uppsala
https://www.beowulf-country.org/Gamla-Uppsala-burial-mounds.html
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Gamla_uppsala.jpg
https://www.sacred-destinations.com/sweden/gamla-uppsala.htm

Na závěr jeden „fór“. K významným osobnostem Uppsaly patří rovněž Anders Celsius, který vytvořil stupnici, podle níž dodnes měříme teplotu. Chtěl sjednotit různé způsoby měření. Jeho stupnice však nevypadala jako ta dnešní: bod mrazu označil jako 100 stupňů, bod varu jako 0 stupňů. Do dnešní podoby stupnici „obrátil“ Carl von Linné.

Poznámky k „pohledu shora“

Pzn 1. Knihy Selmy Lagerlöfové vyšla v originále ve dvou svazcích v letech 1906 a 1907, první letadlo bratří Wrightů Kitty Howg se vzneslo v Severní Karolíně na několik málo vteřin v roce 1903. I když za první světové války byly pak už letadla běžnou součástí vyzbrojení armád, švédská spisovatelka pravděpodobně nemohla mít, když psala svou knihu, zkušenost s pohledem na svou zemi z výšky (pokud neletěla horkovzdušným balonem, tehdejší montgolfiérou, která se sice vznesla už v roce 1783, ale rovněž nepatřila k běžným dopravním prostředkům).

https://cs.wikipedia.org/wiki/Balon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brat%C5%99i_Wrightov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Selma_Lagerl%C3%B6fov%C3%A1

Zpět