Uherské rapsodie Ference Liszta

03.04.2013 22:35

Uherské rapsodie Ference Liszta
hudební skvosty minulosti

Opakuje se problematika minulého článku, byť to může být přece jen jednodušší. Devatenáct Uherských rapsodií Ference Liszta tvoří, na rozdíl od Lisztových symfonických básní, ucelený soubor, byť samozřejmě i tady je patrný určitý vývoj, zřejmý i podle období, v nichž se Liszt na toto téma zaměřil, tedy v letech 1846-1853, a pak ještě později v roce 1882 a 1885. Uherské rapsodie, opusovým číslem R. 244 n. R 106, mají podobně „národní“ ráz, charakteristický pro dobu druhé poloviny devatenáctého století. Připomeňme Uherské tance Johannesa Brahmse, Slovanské tance našeho Antonína Dvořáka či České tance Bedřicha Smetany. Také u Ference Liszta jsou východiskem jeho skladeb „lidové melodie“.

O skutečnosti, že Uherské rapsodie tvoří v díle Ference Liszta významné místo, svědčí jednak další autorské úpravy pro orchestr, pro klavírní duo či klavírní trio, ale i kulturní reflexe svědčí dva filmy s týmž názvem, jeden německý z roku 1928, druhý maďarský z roku 1979, ale i např. koncertní film, který je záznamem vystoupení skupiny Queen – Hungarian Rhapsody: Queen Live in Budapest ´86.

Liszt vzal za základ svých skladeb hudební témata, která slyšel v rodném Maďarsku, a o nichž se domníval, že to jsou lidové písně. Ve skutečnosti se ovšem často jednalo o hudbu vyšší střední třídy nebo také skladatele Józsefa Kossovitse, který často hrával s cikánskými kapelami. Celá řada harmonických či melodických struktur vychází z tzv. verbuňků (dnes zapsaných do seznamů UNESCO), často ovšem v jiném tempu. Liszt preferoval dva základní strukturální prvky cikánských improvizací, které známe rovněž z čardáše – lassu (pomalu) a friska (rychle). Rovněž v jeho skladbách nalezneme klavírní ekvivalenty maďarského cimbálu. A posledním výrazným rysem je používání cikánských stupnic.

Tance číslo 2, 5, 6, 9, 12 a 14 byly upraveny pro orchestr Franzem Dopplerem, úpravy revidoval sám Liszt, tento soubor se liší ještě pořadím, které je 14, 2, 6, 12, 5 a 9 původních klavírních kusů. V roce 1874 Liszt upravil týchž šest rapsódií pro klavírní duo, v roce 1882 k nim přibyla úprava rapsodie č. 16, a v roce 1885 verze klavírního dua rapsodie č. 18 a 19. Číslo 12 a 9 upravil Liszt rovněž pro klavír, housle a violoncello. Rapsodie č. 14 byla východiskem pro Uherskou fantazii pro klavír a orchestr, S. 133.

Jednotlivá čísla byla věnována různým osobnostem, např. č. 1 maďarskému klavíristovi Ede Szerdahelyiovi, č. 2 spisovateli a politikovi László Telekimu, č. 9 moravskému houslistovi židovského původu Heinrichu Wilhelmu Ernstovi, č. 12 proslulému maďarskému houslistovi, skladateli a pedagogovi Josephu Joachimovi.

K jednotlivým rapsodiím najdeme samostatné články na anglické Wikipedii, uvidím, zda se do některých z nich pustím

 

Anglická Wikipedie
https://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_Rhapsodies

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Hungarian_Rhapsodies_by_Franz_Liszt

diplomka Irena Černíčková
https://theses.cz/id/htzgej/
Muzika
https://www.youtube.com/watch?v=I9VatERAEAc

Zpět