Turnov

15.05.2012 20:01

Turnov
místa Albrechta z Valdštejna

Město na Jizeře, nesoucí přívlastek „srdce Českého ráje“, město s významnou turistickou a horolezeckou minulostí a rovněž místo, kde se od nepaměti vyráběly šperky a zpracovávaly drahé kameny (mezi Turnovem a městem Semily, tedy nedaleko se nachází i hora Kozákov), je spojeno s historií Albrechta z Valdštejna krátce, nicméně zcela bezprostředně.

Wikipedie popisuje historické souvislosti získání Turnova Albrechtem z Valdštejna, ale i vztahy v historii „sousedních a následných“ rodů v tomto kraji, které by možná stálo ocitovat v několika vybraných úplných odstavcích:

Mezi šlechtou se počíná ujímat snaha podporovat hospodaření měst, kterým jsou dávány mnohé výsady a svobody. Během první třetiny 16. st. připadl postupně Valdštejn, Hrubá Skála i Rotštejn mocnému rodu Smiřických, v sousedství se vzmáhali Vartemberkové. Když Jan z Vartemberka r. 1538 přikoupil k Rohozci i panství Skalské (Malá Skála), dostal se Turnov poprvé pod správu jediného pána. Začala kvést nová řemesla - hornictví, sklářství, brusičství a barvířství. Existuje škola, činnost vyvíjí kostelní hudební literární bratrstvo.

Hospodářský rozkvět byl ukončen zhoubným požárem města 17. dubna 1538, který dokázal zničit převážnou část města. Když se pak 1547 Adam z Vartemberka připojil k neúspěšnému povstání české šlechty proti Habsburkům, připadl jeho majetek královské komoře. Ani rok 1555, kdy Adam vykoupil Rohozec a Skály zpět, už nezabránil úpadku vartemberského rodu. Turnovský majetek se začal opět dělit, nová panství Svijany a Přepeře získal Jáchym Ondřej Šlik.

Rozmach města nastal na konci 16. st. Albrecht Jan Smiřický získal od Šlika a Oty Jindřicha z Vartemberka zbývající části města. Všichni majitelé panství v okolí byli osobnostmi stavovského povstání. Smiřicky zemřel před porážkou na Bílé hoře 1620, Šlik skončil na popravišti, odsouzeni byli i Vartemberkové. Po roce 1620 získal panství Smiřických i Vartemberků Albrecht z Valdštejna. Turnov se stal součástí Frýdlantského vévodství a byl spravován z Hrubé Skály. Po Albrechtově zavraždění prošly Turnovskem několikrát oddíly švédské, saské i císařské. 1643 způsobili Švédové svou nedbalostí další ničivý požár.

Rohozecké panství prodal r. 1628 Albrecht z Valdštejna svému důstojníkovi Mikuláši Des Fours, město bylo válkou zbídačelé, vylidněné a z pohromy se vzpamatovávalo pomalu.

(Nechal jsem i určité odkazy, které po prokliknutí ukazují k dalším článkům na Wikipedii, související s naším tématem.)

Z předchozího je dost zřejmě, že Turnov není tím místem, které by muselo nebo mělo vzhlížet k Albrechtovi z Valdštejna jako své nejsvětlejší, byť nejvýraznější osobnosti. Jak řečeno, Turnov neměl být ve Frýdlantském vévodství onou budovanou metropolí, jako jí byl Jičín, „byl spravován z Hrubé Sály“, Valdštejn Turnov dokonce vcelku brzy prodal, válka zanechala v tomto prostoru neblahé stopy.

Přesto je dnešní Turnov městem, které s vévodovým odkazem pracuje, dokonce velice čile. Dr. Hana Maierová, současná starostka města, je předsedkyní správní rady Sdružení Český ráj, které je organizátorem turistiky v regionu a vytváří velmi zajímavé turistické produkty. Jedním z nich je projekt Po stopách Albrechta z Valdštejna, „putování Máchovým krajem, Lužickými horami i Českým rájem po hradech, zámcích a městech, které nechal vybudovat. Na svých výletech poznáte Heřmanice, místo, kde se narodil, Prahu, kde nechal postavit paláce a nádherné zahrady, Cheb, kde byl zavražděn i tehdejší strategické místo Žitavu.“ Na místech, které s Albrechtem z Valdštejna souvisejí a jsou součástí projekt, je k dispozici brožura a mapa, kde jsou uvedeny bližší informace. Projekt je podpořen motivační soutěží. Turnov je tak městem, které propojuje valdštejnské souvislosti, vědění o nich a vědomí jich, a významně tak přispívá nejen k turistické propagace, ale i k vytváření citlivosti ke géniu loci těchto míst.

https://www.infocentrum-turnov.cz/cs/historie-pamatky-mesta/
https://www.turnov.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turnov
https://www.cesky-raj.info/
https://www.cesky-raj.info/cs/info/sdruzeni-cesky-raj/tiskove-zpravy/aktivity-sdruzeni-cesky-raj.html
https://www.jicin.org/cs/aktualni-nabidka/po-stopach-albrechta-z-valdstejna/pravidla-hry-po-stopach-albrechta-z-valdstejna.html

Zpět