Třináctá symfonie Dmitrije Šostakoviče

16.01.2013 01:04

Třináctá symfonie Dmitrije Šostakoviče
díla ruské moderní hudby

Symfonie č. 13 b moll, op. 113 „Babí Jar“ je pětivětá skladba pro bas, mužský sbor a orchestr. Vznikla v letech 1961-1962. Text pochází od Jevgenije Jevtušenka, ruského básníka ukrajinského původu v té době i mimo jeho rodnou zemi (i u nás) velmi populárního. Babí Jar je místo největší masové vraždy Židů, rokle vzdálená tři kilometry od Kijeva. Masakr je popsán na stránce Wikipedie a stránkách holocaust.cz. Odtud jsem převzal i český překlad Jevtušenkovy básně:

Na Babij Jar se pomník nevešel.
Ni hrubý kámen co náhrobek,
bohužel.
Dnes jsem stár léty,
jak židovský lid,
jsem jeden z nich,
jsem Žid.
Hle, plazím se v egyptských
zdech,
umírám na kříži,
mám jizvy po hřebech.
Jsem snad Dreyfus.
A Filištín je práskač i soudce pán,
jsem vězněm, obklíčen ze všech stran,
štván,
hanoben,
popliván.
V načechrané krajce z Bruselu líbezné dámy,
mi kničíc uštědřují slunečníkem rány.
A to jsem malý kluk z Bialystoku.
Krev teče, zaplavuje zem,
šenk hučí, vře klokotem,
čpí vodkou a cibulí.
Bota mne skopne, jsem bezmocný,
zbytečně oroduji u těchhle
pogromových spratků.
Řvou Bijte Židy, zachráníte Rus.
Jakýsi trhovec bije mou matku.
Ach můj ruský lide!  

Premiéra skladby byla přes masívní tlak politických orgánů, který měl dokonce vést k zastavení premiéry (důvodem bylo nové téma, pro tehdejší politickou reprezentaci nepřijatelné), velice úspěšná, provázely ji ovace. Uskutečnila se 18. prosince 1962 za řízení Kirila Kondrašina. Po druhém provedení byl znovu vyvíjen tlak na Šostakoviče i Jevtušenka, aby provedli změny v textu. Utrpění židů mělo být rozšířeno na celý ruský lid a poukazy na masakr na konci básně měly být škrtnuty. Pokud by Šostakovič se změnami nesouhlasil, mělo být další provádění skladby zakázáno. Partitura byla s rekonstruovaným originálním textem zveřejněna v roce 1970.

Ve skutečnosti se totiž jednalo nikoli pouze o jednu báseň, nýbrž o několik dalších. Podle nich se pak také jmenovaly jednotlivé věty symfonie:

   1. Бабий Яр (Babij Jar): Adagio
   2. Юмор (Humor): Allegretto
   3. В магазине (V obchodě): Adagio
   4. Страхи (Obavy): Adagio
   5. Карьера (Kariéra): Allegretto

https://de.wikipedia.org/wiki/13._Sinfonie_%28Schostakowitsch%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Masakr_v_Bab%C3%ADm_Jaru
https://www.holocaust.cz/cz2/resources/ros_chodes/2006/11/babi_jar_65
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jevgenij_Alexandrovi%C4%8D_Jevtu%C5%A1enko
https://www.youtube.com/watch?v=fotMiCt-kxI

Zpět