Tři radnice

20.04.2010 18:01

Ke stavbám, které jsem začal jako dítko vnímat coby svébytný obraz (ještě ne tvar), patřila jako jedna z prvních liberecká radnice. V Liberci byl na cestě vlakem z Jičína do Bílého Potoka pod Smrkem (to je jiný Bílý Potok, než který později proslavil J. Rudiš) druhý ze tří přestupů, stejně jsme ale na výletě k tetě, tátově sestře, půldenní štrapáci vždy nějak zpestřili, jízdou lanovkou na Ještěd (v tu dobu tam ještě nebyla proslulá stavba), návštěvou zoologické zahrady nebo aspoň procházkou po strmých ulicích města.

Když jsem po mnoha letech navštívil Vídeň (vlastně to už bylo dříve, znal jsem tu stavbu z knížek), napadlo mne ihned, že vídeňská radnice je stejná jako ta na severu Čech, že ta liberecká je jakási varianta téhož architekta. Stejné osové řešení na obě strany od centrální výrazné věže, členění průčelí, arkády v řadě pater nad sebou, tvar věžiček a zdobnost, kterou jsem u jiných budov s touto funkcí nenacházel, dispozice s vnitřním čtvercovým dvorem atd.. Zkrátka jak říkám, varianta – v libereckých svazích útlejší, ne však méně působivá, než rozložitá křídla v rovině naproti Hofburku. Když jsem to, ovšem ještě bez znalosti faktů někomu řekl, dostal jsem většinou odpověď, že jsem se zbláznil.

Dnes mi to je jasné. Ke dvěma radnicím jsem přidal ještě tu mnichovskou a je to takové to jedno „mé“ téma, „přeshraniční“, „příčné“ nebo jak chcete – podobně jako třeba vznik klasické tužky a minaretu v lednicko-valtickém areálu. Pro ostatní doložím souvislost liberecké a vídeňské ranice výpiskem z nížeuvedené adresy, kde se píše o architektu Franzi Neumannovi (F. N. mladší, 1844, Vídeň – 1905, Vídeň) toto: Svou kariéru začal jako žák slavných vídeňských architektů Eduarda van der Nüll, Augusta Sicarda ze Sicardsburgu a Friedricha von Schmidt (autor vídeňské radnice), jehož se později stal spolupracovníkem. Jedním z jeho prvních architektonických děl, které vzniklo ve spolupráci s Friedrichem von Schmidt, byly arkádové domy na radničním náměstí ve Vídni (1878–1883). Franz Neumann je mimochodem také autorem radnice ve Frýdlantě v Čechách, Valdštejnově městě vzdáleném od Liberce před hřeben Jizerských hor pár kilometrů. Firma Sachers a Gärtner, která libereckou radnici realizovala, postavila v Liberci i další stavby, např. liberecké divadlo, dnes Divadlo F. X. Šaldy.

Mnichovská Nová radnice na Mariánském náměstí je na německé Wikipedii zařazena mezi „ostatní“, tzn. méně významné stavby. Je to proto, že je to stavba sice „viditelnější“, nachází se na ústřední turistické zóně, vedoucí od Karlova náměstí (Stachus) právě na Mariánské, nicméně je to, jak to tak bývá, až „ta druhá“ stavba, vedle Staré radnice, původní gotické stavby. Nová radnice naopak pochází přibližně (řádově v desetiletích) ze stejné doby jako obě předchozí. Přesněji řečeno byla stavěna ve třech etapách, tj. zahájena byla stavba dříve než u liberecké a vídeňské, dokončena později než obě. Architekt Georg von Hauberrisser byl (po studiu v Mnichově a Berlíně rovněž žákem Friedricha Schmidta). Stavba mnichovské radnice má některé prvky na první pohled odchylné, např. nemá řečenou osovou souměrnost, arkády nejsou v několika patrech nad sebou atd., nicméně onen „duch doby“ je nepochybný.

Tři radnice. Pro mne také poučení tohoto druhu: Dej na svůj dobrý nos. Ovšemže se také můžeš splést, ale od toho jsou tu informace, aby sis to ověřil.

Data
Radnice v Liberci architekt Franz Neumann, realizace 1888-1893
Vídeňská radnice, architekt Friedricha von Schmidt, realizace 1872–1883
Mnichovská radnice (Neues Rathaus), architekt Georg von Hauberrisser, realizace 1867 bis 1909
ve všech třech případech jsou radnice postaveny v novogotickém stylu

Liberec
https://www.infolbc.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Libereck%C3%A1_radnice
https://www.virtualtravel.cz/liberecka-radnice.html
https://www.turistika.cz/turisticke-cile/detail/liberec-radnice
https://www.liberec.cz/wps/portal/statutarni-mesto-liberec/magistrat-a-radnice

Vídeň
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Rathaus
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Rathaus_Vienna_June_2006_165.jpg&filetimestamp=20071013151455
https://www.gallery360.at/cms/index.php/wikipedia/77-Wiener_Rathaus
https://www.wien.gv.at

Mnichov
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Rathaus_and_Marienplatz_from_Peterskirche_-_August_2006.zugeschnitten.jpg&filetimestamp=20090402184305
https://de.wikipedia.org/wiki/Neues_Rathaus_%28M%C3%BCnchen%29

Architekti
Franz Neumann
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franz_Neumann
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Neumann
Friedrich von Schmidt
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Schmidt
https://www.viennatouristguide.at/Ring/Denkmal_Bild/z_schmidt.htm
Georg von Nauberrisser
https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_von_Hauberrisser


 

 

Zpět