Tomáš Král

30.11.2012 16:24

Brňák, zde studoval francouzské gymnázium, na Janáčkově Akademii múzických umění zpěv u dr. Marie Hlavsové. Ještě jako student účinkoval v Komorní opeře Hudební fakulty JAMU v operách Il Mondo de la Luna Josepha Haydna, Příhody lišky Bystroušky Leoše Janáčka a Figarova svatba W. A. Mozarta. Spolupracuje s celou řadou souborů, mj. Collegium 1704, Collegium Marianum, Musica Florea, Capella Regia, Ensemble Inegal či Collegium Vocale 1704. V roce 2006 se úspěšně zúčastnil Pěvecké soutěže koncertní a duchovní hudby v Kroměříži, kde získal 2. cenu. O úspěšném barytonu bychom mohli pokračovat, podrobněji je charakterizován na stránkách Českého rozhlasu, souboru Colegium musicum Brno (starší stránka) či časopisu Muzikus.cz, kde se v článku Jindřicha Bálka dozvíme i opravdu něco bližšího.

https://www.rozhlas.cz/socr/kdojekdo/_zprava/979584
https://www.cz.cmbrno.com/index.php/component/content/article/63
https://www.collegiummarianum.cz/collegium-marianum/programy/vokalne-instrumentalni/
https://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-clanky/Tomas-Kral-baryton~09~prosinec~2008/

https://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-kritiky/Dvakrat-Stvoreni~21~kveten~2010/
YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=emc5LMM8BC4
https://www.youtube.com/watch?v=o_yvy-6WglM

Zpět