Theater in der Josefstadt

01.05.2014 21:03

Theater in der Josefstadt
Ze staré Vídně

Divadlo v místech linie městského valu (dnes zhruba hlavní okruh, „Ring“), nazvané podle čtvrti Josefstadt (dnes 8. městský obvod) je nejstarším existujícím divadlem ve městě, kde se dodnes hraje. Nás zajímá v souvislosti s tématem, pojednávaným i v jiných příspěvcích, spíše jeho starší historie, před přestavbou pro Maxe Reinhardta, který psal moderní kapitolu nejen vídeňského, ale i evropského divadla, v letech 1923-24. Divadlo bylo založeno v roce 1788 v době, kdy rostly na vídeňských předměstích divadla jako houby po dešti. Další nová divadla následovala záhy poté, Theater in der Leopoldstadt a Theater auf der Wieden, obě nazvána opět podle historických předměstí. Samotné předměstí Josefstadt bylo připojeno k Vídni v roce 1850.

Historie divadla je spojeno s velkými jmény evropské kulturní historie, Ludwig van Beethoven a Richard Wagner zde dirigovali, Johann Nepomuk Nestroy a Ferdinand Raimund byli s divadlem spojeni jako herci a tvůrci divadelních her, také Johann Strauss otec v sálech divadla hrál své skladby. V roce 1814 debutoval Raimund ve své vídeňské kariéře v roli Franze Moora v Schillerových Loupežnících. V roce 1822 bylo slavnostně otevřeno větší divadlo, které – po kompletním zbourání staré, již nedostačující budovy – bylo postaveno podle plánů Josepha Kornhäusela, ouverturou Die Weihe des Hauses (Vysvěcení domu), kterou zkomponoval Ludwig van Beethoven a kterou i řídil.

V roce 1829 debutoval Johann Nepomuk Nestroy po svých předchozích angažmá ve Dvorní opeře, v Amsterodamu a ve Štýrském Hradci) jako herec a jevištní autor divadelní hry, jejíž kompletní název zní  Die Verbannung aus dem Zauberreiche oder Dreißig Jahre aus dem Leben eines Lumpen.

V letech mezi 1820 až 1840 se zde konaly premiéry oper italských a francouzských autorů jako Mayerbeer, Gaetano Donizetti či Vincenzo Bellini a tím se divadlo stávalo dočasným konkurentem Dvorní opery u Korutanské brány (Hofoper am Kärntentor). V roce 1834 zde měla premiéru romantická opera Das Nachtlager in Granada (Noční tábor v Granadě) od Conradina Kreutzera, který v té době byl kapelníkem divadla.

V roce 1834 byla uvedena hra Ferdinanda Raimunda Der Verschwender s básníkem v hlavní roli Valentina a s jevištní hudbou Conradina Kreutzera, Kreutzerova „romantická kouzelná opera“ Melusina podle libreta Franze Grillparzera, která měla premiéru v roce 1833 v Berlíně, byla poprvé ve Vídni hrána právě zde. V tomtéž roce se odehrála premiéra hry Fortunat Eduarda von Bauernfeld, jeho jediný příspěvek lidovému divadlu.

V lednu 1947 se promítaly v divadle poprvé pohyblivé obrázky pomocí tzv. Laterny magiky, vynálezu tyrolského matematika a přírodovědce Simona Stampfera. V letech 1840 – 1860 vystupovaly v divadle tanečnice Fanny Elssler a Pepita de Oliva.

V historii bychom mohli pokračovat v dobách slavnějších i méně zajímavých, ale to už je nad náš časový rámec devatenáctého století.

https://de.wikipedia.org/wiki/Theater_in_der_Josefstadt
https://www.viennaclassic.com/de/theater-wien/theater-in-der-josefstadt.html?gclid=CLTH5_Sri74CFUpp7Aod_j8AGw#eventid=22673
https://www.josefstadt.org/Theater/Start/index.html

 

Zpět