Texty vánočních písní

06.09.2009 00:51

Šla Maria

Šla Maria do ráje, potkal jest ji anděl Páně.

Vrať se Maria, nedojdeš, pod srdcem velkou tíž neseš.

Maria se hned vrátila a hned podruží hledala.

My ti podruží nedáme, komoru pro tebe nemáme.

Máme jen ten malý chlívek, v něm přebývá vůl, oslíček.

Jak do chlívečka vkročila, hned synáčka porodil.

Podej Josefe plenčičky, zavineme mu nožičky.

radujte se andělové, že již máme Spasitele.

Raduj se říše nebeská, že již máme Jezu Krista.

 

Padla rosa

Padla rosa studená, Kriste Ježíši!
Kampak kráčíš, Maria, aleluja, zdrávas Maria!

Já do Betléma kráčím, Kriste Ježíši!
Kdepak tam hlavu složím, aleluja, zdrávas Maria!

Jak do Betléma vkročila, Kriste Ježíši,
hned synáčka porodila, aleluja, zdrávas Maria!

Kde mu kmotry vezmeme, Kriste Ježíši!
Svatý Štěpán, svatý Jan, aleluja, zdrávas Maria!

Jak mu říkat budeme, Kriste Ježíši!
Budem mu říkat „Otče náš“, aleluja, zdrávas Maria!

 

Benecká koleda

Vzhůru bratři vstávejte
a svá stáda shánějte!

Do Betléma půjdeme,
divné věci najdeme,
na nebi zpívání,
muzicírování,
od andělů na nebi
k velkému podivení.

Co že budíš nás k ránu?
Nech na pastvě beranů:
Neb jsme tuze ospalí,
nech, bychom se vyspali!

Ráno vstanem pospolu,
stádo poženem domů.
Slyš u naší dědiny,
pastýř troubí hodiny.

Vstávejte, vstávejte,
do Betléma chvátejte,

vstávejte, vstávejte,
do Betléma chvátejte!

Pastouškové troubení,
radost všechněm zvěstují.

 

Pokoj, štěstí, zdraví

Pokoj, štěstí, , zdraví, Boží požehnání tomuto domu,

jenom poslechněte noviny veselé a radostné.-

Píseň vám zazpívám, o koladu  vás žádám,

abyste ve zdraví ty svátky strávili, Ježíška ctili.

Z Nazaretu Panna přišla do Betléma, města Judova,

a s ní Josef  milý, mládenec spanilý, též zasnoubený.

Noclehu si jednal, však ale nepojednal,

do chléva museli – přebývat v jeskyni za vděk přijmout.

Pastýřové chudí  jen druhé budí, bratři vstávejte!

Copak neslyšíte noviny veselé a přeradostné!

Panenka Maria svého synáčka chová

světa Spasitele, nám Vykupitele, ta čistá Panna.

 

Já panenka malinká

 

Já panenka malinká nesu vám novinku,

přiběhla jsem z Betléma, nyní v tu hodinku.

Stal se tam div veliký, že Panna Maria

překrásné pacholátko na ten svět zplodila.

 

A ten kluk Ferda malý, ten se vám tak baví,

že má housličky Nový, chce dělat pasáry.

A já stála postraně, tak jsem se dívala

a Vašíček přiskočil, popad mě do kola.

 

Tak vás, paní maminko, pokorně vás prosím,

darujte mně koladu nebo já domů nesmím.

Tatínek by broukal, že střevíčky nemám

a já domů nepůjdu, až si jiný zjednám.

 

Kolada, dědku, kolada

Kolada, dědku, kolada,
dejte oříšek nebo dva!
Nedáte-li oříšek,
roztrhám vám kožíšek.

Kolada, kolada, dědku,
dejte něco k snědku,
nemáte-li co mi dát,
rač vám Pán Bůh požehnat.

Kolada, kolada, dědku,
dejte něco k snědku,
chcete-li mi něco dát,
nenechte mne dlouho stát!

Já jsem malý koledníček,
přišel jsem si pro trojníček,
trojníček mi dejte
a mne nemeškejte.
Já u vás stát nebudu
já zas odtud dál půjdu.

_______________________________

Fidle 2002

Zpět