Tělo obrazů / Petr Král

03.12.2017 20:53

Úmyslně přehazuju titul sešitku, sestávajícího z dvanácti listů, a jméno autora textu v této brožuře „k večeru pořádanému v archivním kině Ponrepo v září 2016 k pětasedmdesátým narozeninám básníka, esejisty a filmového kritika Petra Krále přináší jeho text, který vznikl v roce 1981, kdy patřil k redakční radě francouzské filmové revue Positif, jako odpověď na anketu, ve které měli všichni redaktoři revue shrnout svůj postoj k filmům, to, co od nich čekají, a hlediska - včetně těch nejosobnějších -, podle nichž je hodnotí,“ jak je popsána na stránkách Národního filmového archivu (viz dole).

Jedním ze způsobů interpretace textu, který myslím docela dobře „funguje“, je pominout jeho celkovou strukturu a poukázat pouze na některá slova, která jsou nějak signifikantní. V tomto případě bych v textu podtrhl například výrazy „palčivý“, „»odchýlené« od života i od konkrétních skutečností“, „lidská touha“, „fantomatický“, „romantická“, „sensibilita“, „vzrušit“, „poesie“, „opak vší literárnosti“ atd. a hned je zřejmá orientace Petra Krále jakožto filmového kritika, a možná i jeho souvislost s tvůrcem jako básníkem. Svébytný obrazový svět, imaginace, naléhavost, to mohou být jiná slova, která bych přidal jako shrnutí.

V jedné části textu se Petr Král vyznává ze svých filmových zálib, jmenovitě uvádí, které filmové tvůrce má rád a které naopak nikoli (zajímavé je například vyjádření, že Pasolini či Polanski jsou pro něj nesnesitelní a Visconti ho většinou nudí), vypisovat jména těch, kteří ho naopak baví (přes údajně vlastně úzký záběr) by znamenal přepisovat celou stránku jmen, může nás alespoň potěšit, že k nim patří „raný Forman“ či Ivan Passer. Vedle zmíněných kvalit pak Petr Král výslovně uvádí výraz „filmové snění“, a v té souvislosti zmiňuje Feulladea, Altmana,  Wenderseči Felliniho, přičemž poslední dvě jména se objevují spolu s F. W. Murnauem, Orsonem Wellesem a Wajdou pod obrázky z jejich filmů. 

Tak to je jen velmi stručná glosa, když si pročítám soupis básnického díla v článku na Wikipedii, říkám si, že by si zasloužil větší pozornosti.

https://arl.nfa.cz/arl-nfa/cs/detail-nfa_un_cat.1-209469-Telo-obrazu-Petr-Kral/
https://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1054
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Kr%C3%A1l
 

Zpět