Taneční hodiny pro starší a pokročilé

03.05.2011 23:52

Taneční hodiny pro starší a pokročilé
Pár knížek Bohumila Hrabala

Posledních pár desítek stran románu Jamese Joyce Odysseus, kultovního románu klasické avantgardy, který převrátil vzhůru nohama všechny dosud platné principy, na kterých je vystavěn tradiční román, jsou jedna nekonečná věta. Podobně původní podoba románu Jacka Kerouaca Na cestě (1957), kterým otevírá svět hipsterů a literatury beatniků, byl psán podobným způsobem: Kerouac ho napsal již roku 1951. Bydlel tehdy s Lucienem Carrem v půdním bytě na 21. ulici a rozhodl se zachytit své bezprostřední zážitky ze silnice experimentální formou, kterou si sám později nazval "spontánní prózou". Opatřil si několik desítek metrů dlouhou roli papíru, nasadil ji do psacího stroje, aby se nemusel zdržovat vyměňováním stránek ve stroji, a spontánně chrlil na papír vše, co ho napadlo. (Literární doupě, viz odkaz dole). A jedna z prvních knížek Bohumila Hrabala, vydaných v první polovině šedesátých let, má rovněž podobu toku jedné věty, v níž  chlubivec, „pábitel“ chrlí svůj renesanční pohled na svět, v němž je zahrnut i Havlíček a Kristus, kteří by se divili, kdyby to všechno viděli. Když jsem tu knížku kdysi tenkrát četl, měl jsem intenzivní pocit oné energie textu, která z něho vyzařovala a přenášela se na čtenáře. A když si vzpomenu na myšlenky filozofa Jana Patočky či fenomenologie, akcentující úžas jako ono podstatné pro epistemologickou rovinu vztahu člověka a světa (pro vnímání světa z úhlu mne coby vnímající bytosti), tak je to přesně ono. Bohumil Hrabal se ostatně celý život z tohoto úžasu vůči světu vyznával – i když, když čteme jeho knihy, můžeme být zasaženi kombinací krutosti a poezie (a řadou jiných věcí). Ale v nich se ten úžas protíná.

Ve Slovníku české literatury (link dole) je kniha dost zevrubně popsána.

Taneční hodiny…
https://www.databazeknih.cz/knihy/tanecni-hodiny-pro-starsi-a-pokrocile-5535
https://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1444
https://ld.johanesville.net/hrabal-26-tanecni-hodiny-pro-starsi-a-pokrocile

Joyce, Ulysses
https://www.pismak.cz/index.php?data=read&id=190644 (tam je i kus zmíněného textu)

Kerouac, Na cestě
https://ld.johanesville.net/kerouac-04-na-ceste

Zpět