Symfonie Dmitrije Šostakoviče

10.01.2013 17:20

Symfonie Dmitrije Šostakoviče
díla ruské moderní hudby

Hudba a především osobnost ruského (sovětského) skladatele Dmitrije Dmitrijeviče Šostakoviče byla dlouhou dobu mnohými vnímána schematicky černobíle (coby žijící v zemi východního bloku jsme rovněž byli pod vlivem komunistické indoktrinace), a i když se situace podstatným způsobem změnila vydáním Pamětí Dmitrije Šostakoviče muzikologa Solomona Volkova (vyšly v New Yorku v roce 1979, tedy čtyři roky po smrti skladatele, u nás v překladu Hany Linhartové a Vladimíra Sommera na AMU Praha v roce 2005), zůstala otevřená, byť se všemi následnými komplikacemi (věrohodnost Solomonovy výpovědi, otázka, jak chápat Šostakovičovy prorežimní postoje) otázka osobnosti ruského hudebního génia v její dvojlomnosti, na jedné straně služebnosti totalitnímu režimu (jemuž psal oslavné hymny, byl nositelem řádu V. I. Lenina atd.), na druhé straně autentičnosti nelehkého osudu osobního i společenského (týž režim jej nejrůznějším způsobem šikanoval, v jistých obdobích šlo o denunciace či přímo o profesní likvidaci atd.). To vše by mohlo být tématem úvah těchto textů, nicméně necháme si je spíše jako pozadí pro sledování hudebního díla, které rozhodně stojí za bližší pozornost.

Zatímco by nebylo složité vyjmenovat řadu skladeb oslavujících sovětský režim, jsou na druhé straně skladby, jejichž hodnocení je dnes spojeno s viděním skladatele málem jako disidenta. Touto silnou skupinou skladeb jsou například symfonie, obzvláště symfonie 5. (1937), 10. (1953) či 13. (1962). V hudebním světě jsme zvyklí přinejmenším od Beethovena počítat s číslem „devět“, pokud se jedná o symfonické práce (dřívější praxe byla jiná, Josef Haydn jich napsal, ovšem v jiném rozsahu materiálu, přes sto). U Šostakoviče jich máme patnáct. Tady je nejdříve jejich stručný přehled:

1. Symfonie f moll, op. 10 pro orchestr (1924–1925)
2. Symfonie H Dur, op. 14 „Na Říjen“ pro smíšený sbor a orchestr (1927)
3. Symfonie Es Dur, op. 20 „Na 1. Máj “ pro smíšený sbor a orchestr (1929)
4. Symfonie c moll, op. 43 pro orchestr (1935–1936, UA 1961)
5. Symfonie d moll, op. 47 pro orchestr (1937)
6. Symfonie h moll, op. 54 pro orchestr (1939)
7. Symfonie C Dur, op. 60 „Leningradská symfonie“, pro orchestr (1941)
8. Symfonie c moll, op. 65 pro orchestr (1943)
9. Symfonie Es Dur, op. 70 pro orchestr (1945)
10. Sinfonie e moll, op. 93 pro orchestr (1953)
11. Symfonie g moll, op. 103 „Rok 1905“ pro orchestr (1957)
12. Symfonie d moll, op. 112 „Rok 1917“ pro orchestr „Na památku Lenina“ (1961)
13. Symfonie b moll, op. 113 [„Babi Jar“] (podle básní Jevgenije Jevtgušenka) pro bas, mužský sbor a orchestr (1962)
14. Symfonie, op. 135 pro soprán, bas, smyčcový orchestr a bicí nástroje (podle básní Garcíi Lorcy, G. Apollinaira, Küchelbeckera und Rilkeho) (1969)
15. Symfonie A Dur, op. 141 pro orchestr (1971, premiéra 8. leden 1972)

Na některé se podíváme v dalších článcích této série blíže.

https://www.iliteratura.cz/Clanek/18919/svedectvi-pameti-dmitrije-sostakovice
Přehled podle stránky
https://de.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Dmitrijewitsch_Schostakowitsch#Sinfonien

Zpět