Symfonické básně Ference Liszta

01.04.2013 01:00

Symfonické básně Ference Liszta
hudební skvosty minulosti

Asi bych nepojednával takovýto velký celek v jednom příspěvku, vybral bych si, jako jsem to ostatně už učinil, skladbu jednu (poslední Lisztovu symfonickou báseň, Od kolébky ke hrobu). Ale někdy to tak bývá, že se věci berou z různých konců – z původního záměru, ale také třeba z nabídky, v tomto případě náhodně objevené. Někdejší pravidlo, že soubor YouTube nesmí přesahovat deset minut, s pokrokem v kapacitách v celé digitální sféře, dávno neplatí, a jsem si vědom toho, že i současná konstrukce těchto článků, vycházející z usouvztažnění informací a možností poslouchat muziku (říkám tomu „poslechový článek“), velmi rychle zastarává právě proměnou těchto parametrů.

Nicméně současnost anno 2013 je taková, a tady jsou čtyři hodiny pohromadě v jednom streamu, takže se pokusím k nim učinit komentář. U videa, k němuž je dole odkaz, je minutáž všech třinácti Lisztových symfonických básní, jedním z průlomových počinů v dějinách evropské hudby. Samozřejmě asi nikdo nebude poslouchat najednou celé odpoledne něco sebevíce zajímavého. Kromě toho na tuhle muziku člověk přece jen musí mít náladu.

Názvy symfonických básní: Co slyšíme na horách (1849), Tasso, Lamento e Trionfo (1849), Les Préludes [Preludia] (1848, nejslavnější), Orfeus (1854), Prometheus (1850-55), Mazepa (1851), Festklänge [Slavnostní zvuky] (1853), Heldenklage [Smutek hrdiny] Hungaria (1857), Hunnská bitva (1857), Ideály (1857), Od kolébky ke hrobu (1881 - 82), Hamlet (1858) (podle článku Bohuslava Vítka na serveru www.rozhlas.cz).

Popisy jednotlivých básní najdeme v nížeuvedených odkazech. Kromě toho určitě stojí za úvahu Lisztův vztah k slovesnému umění vůbec, respektive vztah hudby a jiných umění (témata melodram, písně na slova německých klasiků, vlastní literární tvorba aj., byla by to celá kniha).

https://www.rozhlas.cz/klasika/skladatele/_zprava/ferenc-liszt--449524
https://www.rozhlas.cz/socr/skladby/_zprava/961785
https://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2011100048 (rozsáhlý článek ke 200. výročí narození skladatele)
https://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-clanky/Franz-Liszt-18111886-umeni-protikladu~04~unor~2012/?&mprint[4539]=1 (mj. k původu jednotlivých symfonických básní)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Mazepa
Některé symfonické básně (odkazy na něm. Wikipedii)
https://de.wikipedia.org/wiki/Les_Pr%C3%A9ludes
https://de.wikipedia.org/wiki/Mazeppa_%28Sinfonische_Dichtung%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Orpheus
https://de.wikipedia.org/wiki/Faust-Sinfonie
Kategorie Symfonické básně F. Liszta na angl. Wikipedii (9 čl.)
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Symphonic_poems_by_Franz_Liszt

Všechny symfonické básně F. Liszta
https://www.youtube.com/watch?v=-Pnoy-VgURo

 

Zpět