Světové dědictví UNESCO v Německu

20.01.2011 21:58

Deutschland im Internet

2000 let evropských kulturních dějin zanechalo v Německu svou stopu. Snad v žádné jiné zemi nenajdete tolik jedinečných kulturních a přírodních míst v takové hustotě jako právě v Německu. Třicettři z nich je chráněno pro lidstvo podle mezinárodních konvencí jakožto světové dědictví „mimořádné univerzální hodnoty“.

2000 Jahre europäische Kulturgeschichte haben in Deutschland ihre Spuren hinterlassen. In kaum einem anderen Land finden Sie so viele einzigartige Natur- und Kulturstätten in solcher Dichte. 33 von ihnen hat die UNESCO als Welterbe von "außergewöhnlichem universellen Wert" für die Menschheit unter den Schutz internationaler Konventionen gestellt.

Hrubý překlad článku v němčině, celý článek najdete na stránkách „www.deutschland-tourismus“   na adrese
https://www.deutschland-tourismus.de/DEU/kultur_und_erlebnis/unesco_welterbe.htm
U článku je přiložena mapa a soupis památek. Každý odkaz na jednotlivou položku má svůj samostatný článek.

Zpět