Svátek hudby v Jičíně 2017

11.07.2017 13:20

SVÁTEK HUDBY JIČÍN navazuje na dlouholetou tradici oslav mezinárodního dne hudby, který se koná vždy 21. 6., v den letního slunovratu, již od roku 1982, kdy ve Francii tato tradice vznikla a postupně se rozšířila do celého světa. V tento mimořádný den se hudba stává dostupnou pro každého. Cílem tohoto oficiálně uznávaného dne hudby je oživit místa, kde se ve městě hraje živá hudba, anebo by se hrát měla, a umožnit hudebníkům všech žánrů, věku, profesionálního statusu či hudebního vzdělání zahrát si na veřejnosti.

Zopakoval jsem úvodní odstavec prezentace, která už po několik let každoročně avizuje konání kulturního projektu, který je za magickou metamorfózou místa, proměnou umožňující spatřit město, v němž každodenně žijeme, v novém úhlu pohledu, a zároveň si užít kultury, kterou přivezou na různá místa v Jičíně 21. června hudebníci z nejrůznějších koutů země (a dokonce někdy i Evropy či světa).

Překopíruju ještě pro orientaci program letošního Svátku hudby, jak ho nalezneme na internetu a jak mi přišel na mou mailovou adresu:

15.30 ulice | LES GARS D'EN BAS (francouzský gypsy swing)
16.00 K-klub | BANDA ALA MUZIKA (folk)
17.00 Zámecký park | JAMCHESTRA (jungle jazz)
18.00 K-klub | BANDAZKA (folk-pop)
18.00 Café Café | DS3F – flamenco fusion (akustické trio)
18.30 Kavárna Věznice | Jitka Koláčná, Vojtěch Drahoňovský (housle) a Veronika Vildmanová (zpěv)
19.00 Zámecký park | ADAMBE (rock-alternative)
19.00 židovská škola | DUO VOUSY (klezmer)
19.00 muzejní nádvoří |DOTrio | folk
19.30 lázně Hilarion | TANEC POD PLATANEM - Taneční studio Zuzky Richterové (taneční obrazy) a ANNA ŠTĚPÁNOVÁ (smyčcové hudbopolochy)
20.00 K-klub | BRNKAČKA (folk)
20.00 Don Cortéz | ZPRZHO (folk)
20.00 synagoga | ČABRAKA (early&world music)
21.00 Maňana Bar | POSTCARDS FROM ARKHAM (acustic post-rock)
22.00 Lodžie | LES GARS D'EN BAS (francouzský gypsy swing)

Již z tohoto přehledu je zřejmé, že by nebylo možné absolvovat všech zhruba patnáct hudebních představení už proto, že se některé časově překrývají. To samozřejmě ani nebylo záměrem pořadatelů (KZMJ a Jiří Vydra, kastelán Valdštejnské loggie, kde se rovněž některá vystoupení konala), je to podobné jako o pohádkovém festivalu, kde si každý vybere podle svého vkusu, zaměření, okamžitého naladění, konstelace okolností.

V mém případě to je přece jen trochu jinak, chtěl jsem si udělat co nejširší představu o mnohém, co jsem neslyšel, a zároveň co nejvíc z celého Svátku hudby fotograficky zdokumentovat, ale samozřejmě tady hrají svou úlohu rovněž všechny zmíněné položky, přičemž třeba Brnkačku jsem fotografoval už v jednom z minulých ročníků a dal proto přednost vystoupení v synagoze, a ZPRZHO, které jsem slyšel nesčetněkrát, zachytil při „průchodu městem“ na zkoušce před koncertem. Přesto bylo nemyslitelné byť se jen (fyzicky) „stavit“ na všech místech projektu (několik z nich se uskutečnilo i mimo město, což by vzhledem k mé mobilitě ovšem jistě nevadilo).

Pražská Jamchestra (jungle jazz) v zámeckém parku je vcelku zajímavá, svižná kapela, expresívní zpěv, pestré aranže s výrazným rytmickým podílem (jediná výhrada: opakování téže tóniny snad u většiny skladeb), na pódiu s energií, drobné hráčské nedostatky lze v klidu přehlédnout (vystoupí na nahrávce, ale víme, jak to je, živá muzika je důležitější, a ovšemže se liší, album Contact Lands). Na tomtéž místě rock-alternative Adambe, rovněž z Prahy, překvapivě vyzrálá prezentace vzhledem k věku (mládí)muzikantů. Líbil se mi zpěv, zvláště v té expresivnější (ne ale křičené) poloze, zajímavé jsou texty (česky, předchozí zmíněná kapela anglicky), významově obsažné, jen někde „nedovyslovované“, kapela šlape, přitom je uvolněná. Neslyšel všechno, ale ochutnávka to byla zajímavá.

Z „židovské hudby“ jsem si poslechl v zahradě Židovské školy duo Vousy (Petra Zoubková housle, Vojtěch Vasko akordeon), jak oznámeno, bylo to vlastně fragment kapely, která vystupuje ještě s cimbálem a kontrabasem (manželé? či sourozenci? Ramdanovi), jak lze dohledat (a poslechnout si) na jejich stránkách, kde je i pregnantně žánrové vystižen žánrový charakter této muziky v jejich přesazích: Vousy hrají „židovskou hudbu v různých jejích podobách od tradičně pojatých starých klezmerů či židovských čardášů z horských oblastí Rumunska přes sionistické i antisionistické písně ruských a ukrajinských Židů z dvacátých let 20. století až po předválečné polské jidiš písně směřující velice pomalu k swingu“. Vojtěch Vasko kromě akordeonu hraje (v jiných kapelách) také na kontrabas. Vystoupení uvedl Jan Kindermann, který se zasloužil o rekonstrukci jičínské Židovské školy.

V sousední synagoze jsem zachytil na zkoušce a pak při koncertu skupinu Čabraka, hrající na historické nástroje. Výraznou postavou souboru je Ladislav Horký (nar. 1973), hráč na violu da gamba, středověké smyčcové nástroje či renesanční kytaru. Podstatné informace jsou na stránkách www.calidus-fons.cz, z textu vybírám o Horkém formulaci „ve spolupráci s Kamilem Remešem také koncertují s kapelou Čabraka, zaměřenou v současné době především na interpretaci sefardských písní - soubor navrací hudbu španělských Židů zpět ke kořenům, k heterofonii za pomoci etnických a dobových nástrojů“; Horký je výraznou postavou kultury v České Skalici, z hudebních formací, v nichž působí, založil je či je vede, zmíním soubor Musica per gaudium, našel jsem i video, kde vystupuje s Michaelem Pospíšilem (zmínka o nahrávkách je na uvedených stránkách). Na Bandzone je následující informace: „Kapela existuje od roku 2001. Za tu dobu proplula všemožnými stylovými i personálními proměnami, až zakotvila místně především v oblasti Středomoří, časově mezi středověkem a současností, to vše s přesahy do různých stylů a žánrů. V současnosti se Čabraka věnuje především interpretaci sefardských písní v jejich pradávné heterofonní formě za pomocí etnických a dobových nástrojů jako arabská a středověká loutna, santur, rebek, viola da gamba, harfa, zobcové flétny, rámový buben, darbuka, udu....“  O hráčce na harfu a zároveň zpěvačce se mi nepodařilo získat nějaké informace, asi jsem neměl dost trpělivosti či soustředění.

Kromě skvělého vystoupení Čabraky bylo na jičínském Svátku hudby vynikající akustické flamenco trio DS3D, uváděné souborem ve svých materiálech s přívlastkem „flamenco fusión“ (všimněme si onoho neanglického psaní druhého slova). Podle Míly Puše, který má na muziku dobrý čuch, to bylo to nejlepší z celé nabídky, co do profesionality a autentičnosti, připravenosti kapely a propracovanosti skladeb s tím souhlasím. Kapela zahrála přesvědčivě, strhujícím způsobem v Café Café, kde už v předchozích letech vystoupily kapely podobného zaměření. Soubor představují David Smrž (kytara), Juraj Garaj (perkuse, zpěv) a Anna Štěpánová (housle, zpěv), to, co pro ně flamenco znamená, je shrnuto na jejich stránkách pod heslem
Flamenco jako rytmus, syrové emoce a široká škála možností / Flamenco jako návrat k přirozenosti, k tomu původnímu, co dnešní člověk ztrácí / Flamenco jako svoboda, prolnutí vlastní inspirace s tradicí a improvizací.
David Smrž, zřejmý vedoucí souboru (i když se tak na stránkách neprezentuje, přinejmenším kontakt je ale uveden na něj), k tomu (na svých stránkách) dodává:

Flamencu jsem se začal věnovat z čisté intuice a věřím, že není třeba k tomu hledat další důvody, samo flamenco je totiž intuitivní a ušlechtile divoké. Nezabývám se španělským folklórem, flamenco je pro mě návratem k něčemu velmi přirozenému, původnímu, co dnešní člověk ztrácí. Dává mi nepřeberné množství rytmických možností, geniální kytarovou techniku a svobodu vyjádření, díky níž můžu volně spojovat vlastní nápady s tradičními prvky a improvizací. Těchto principů využívám i při korepetici moderního tance, baletu a improvizace, kde razance a perkusivnost flamencové techniky činí z kytary vhodný nástroj pro doprovod tance se  specifickými možnostmi, odlišnými od tradičního klavíru.

Každý soubor má své opodstatnění. Bylo mi trochu líto, že na zámeckém nádvoří nemělo folkové DOTrio – Dominika Prokopová (zpěv), Ondřej Schmidt (kytara, cajon, zpěv) a Tomáš Knobloch (kytara, zpěv) – příliš mnoho posluchačů, vlastně tam na lavičce seděl ředitel KZMJ Pavel Nožička, stáli asi tři lidé, další dva prošli, a já. Tvorbu nedlouho existující kapely může vystihnout úvodní odstavec na jejích nově vytvořených stránkách:
Ondřej a Tomáš se potkali kdysi dávno v Chomutově. Tomáš a Dominika se potkali před pár lety v Praze. Dominika a Ondřej se potkali u Tomáše v obýváku.
V červnu 2015 vznikla ve stejném obýváku kapela, která se věnuje autorské tvorbě. Texty DOTria jsou inspirovány útržky pouličních rozhovorů, slovy uvízlými v paměti, obrazy zahlédnutými z tramvaje, dysfunkcemi zvířat a lidí a občas i kanadskou poezií 60. let. V hudbě DOTria se pak setkává folk s prvky nejrůznějších žánrů, které jsou vybírány s ohledem na náladu jednotlivých skladeb. Výsledkem hudebního experimentování se někdy stane šanson, někdy rock'n'roll, někdy i reggae-rap.
Součástí repertoáru jsou také vlastní aranže skladeb amerických a kanadských písničkářů 60. a 70. let (Joni Mitchell, Joan Baez, Gordon Lightfoot, Peter, Paul and Mary a dalších).  

A na závěr kapela, kterou jen trochu pravidelnější návštěvník Valdštejnské loggie dobře zná. Les Gars D´en Bas. Pro informaci si může zájemce prohlédnout francouzsky vedené stránky souboru (starší s příponou .eu, uváděné na programu, se mi neotevřely). Ano, mezinárodní skupina, hudebně velmi čilá (viz přehled koncertů) zahrnuje vedle jmen dvou Francouzů – Grégoire Brun (kytara, hraje též na kontrabas) a Maxim l´Hermitte (rovněž kytara, ale který z nich to tedy hrál na cajón?) a dvou Čechů – Vojtěch Vasko (ano, ten, kterého máme uvedeného u dua Vousy) a Matěj Heinzl (klarinet a saxofon, případně i zpěv), který hraje zase s Vojtěchem také židovskou muziku a u každého vystoupení se postará o vytržení, rozdivočelá improvizovaná sóla a pocit uvolněnosti. Ten určitě mělo i publikum v takřka nočních chvílích, když je přiměla muzika Les Gars D´en Bas i k obvyklému tanci.

Těším se, co mi vyjde z fotek.

Svátek hudby Jičín
https://svatekhudby.jicin.cz/2017/program

z odkazů k jednotlivým hudebníkům a skupinám
Jamorchestra
https://www.jamchestra.cz/ochutnej
DS3F
https://www.ds3f.cz/DS3F_flamenco_fusion/aktuality.html
https://www.facebook.com/DS3Flamenco/
https://www.davidsmrz.cz/David_Smrz_guitarra_flamenca/uvod.html
Vousy
https://vovasko.wixsite.com/vousy
Čabraka
https://bandzone.cz/cabraka
https://calidus-fons.cz/
https://www.rozhlas.cz/concerto/vitezove/_zprava/musica-per-gaudium--1638697
https://www.zus-jaromer.cz/palickova.htm
DOTrio
https://www.dotrio.cz/bio
Les Gars D´en Bas
https://vovasko.wixsite.com/les-gars-d-en-bas/members

Tak ještě dodatečně doplňuji seznam alb na Rajčeti (uveden i ve sběrném článku ve složce v Jičíně)
Alba na Rajčeti

https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Svatek_hudby_Jicin_2017_I_Jamchestra/
https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Svatek_hudby_Jicin_2017_II_DS3F/
https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Svatek_hudby_Jicin_2017_III_Adambe/
https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Svatek_hudby_Jicin_2017_IV_Duo_Vousy/
https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Svatek_hudby_Jicin_2017_V_Cabraka/
https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Svatek_hudby_Jicin_2017_VI_DOTrio/
https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Svatek_hudby_Jicin_2017_VII_ZPRZHO/
https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Svatek_hudby_Jicin_2017_VIII_Les_gars_d_en_bas/

 

Zpět