Steve Reich (II)

15.10.2011 10:09

Steve Reich (II)
minimalismus v hudbě

Steve Reich se narodil v roce 1936 jako syn zpěvačky a básnířky June Caroll a právníka Leonarda J. Reicha. Jeho rodiče se rozvedli krátce po jeho narození. Steve zůstal s otcem v N. Yorku, matka se přestěhovala do Los Angeles. Podělili se o opatrovnictví, pročež Reich často pendloval v letech 1939-1942 mezi oběma městy vlakem s guvernantkou. Tyto jízdy měly ten význam, že se skladatel později, v souvislosti se skladbou Different Trains (1988) na ně explicitně odvolává.

Reich pocházel z německo-židovské rodiny, nicméně byl vychováván ateisticky. Jeho nevlastní bratr Jonathan Carroll se stal úspěšným spisovatelem. Steve vyrůstal v měšťanských poměrech na předměstí, podle vlastních údajů přišel až do čtrnácti let do kontaktu pouze s hudbou klasicko-romantické periody. Otec mu zařídil vyučování hře na klavír, malý chlapec je nicméně nepřijímal s žádným zvláštním nadšením a v deseti letech hry zanechal.

Kolem roku 1950 uslyšel poprvé hudbu Johanna Sebastiana Bacha, zvláště Braniborské koncerty, Stravinského Svěcení jara a jazz (Charlie Parkera, Milese Davise, Kenny Clarka), což jej přimělo k tomu, aby začal chodit na hodiny bicích nástrojů, a to k hráči na činely, pozdějšímu hráči Newyorské filharmonie. V roce 1953 dokončil střední školu a založil bebopový kvintet, ve kterém hrál na bicí.

Zapsal se na Cornellovu univerzitu v Ithace na studium filozofie, při studiu hudby, které měl zprvu jen jako vedlejší obor, byl profesorem dějin hudby Williamen Austinem ovlivněn do té míry, že se rozhodl stát skladatelem. V roce 1957 skončil studium filozofie prací o Ludwigu Wittgensteinovi. Citát z jeho díla se stal později materiálem k jeho dílu Proverb (Zájmeno, 1995).

V kariéře filozofa se nicméně nepokračoval, fascinovala ho zvláště hudba Johna Coltranea, jeho dlouhé pasáže improvizací s velice málo harmonickými změnami. Začal chodit na soukromé hodiny k jazzmanovi Hallu Overtonovi a pak, v 21 letech, do newyorské Julliardovy hudební školy, kde se jeho spolužákem Phillip Glass. Nebylo to ale jednoduché. Akademické prostředí mu příliš nevyhovovalo, jeho nástroj nebyl uznán za plnohodnotný nástroj, vztahy s otcem, který nesdílel synovo nadšení pro hudbu, byly narušené.

V roce 1961 se Reich oženil a se svou ženou se přestěhoval do Kalifornie.  Na Mills College v Oaklandu studoval dále skladbu, mj. u Daria Milhauda a Luciana Beria. V roce 1962 četl knihu o africké hudbě na bicí nástroje a vedle studia začal pracovat v San Francisco Tape Music Center, které se zabývalo hudbou na magnetofonových páskách. Aleatorika a serialismus, propagovaný na škole, pociťoval jako svazující a po nocích hrál jazz.

Narodil se mu syn a zároveň se rozvedl se svou ženou, přesídlil do New Yorku a založil tam v roce 1966 vlastní soubor „Steve Reich and Musicians“. Pro něj komponoval hudbu. To ho nicméně nemohlo uživit, takže pracoval na jedné škole v New Yorku, v roce 1970 byl na pětitýdenním kurzu hry na percuse na univerzitě v Ghaně. V Evropě byly lepší pracovní podmínky, kromě toho dostal stipendium DAAD (Německá akademická výměnná služba, u nás byl jejím stipendistou kdysi M. Knížák) a jakožto stipendista navštívil Berlín. V následujících letech se účastnil také kurzu hudby javánských bicích, na které se hraje v gamelan (orchestr bicích nástrojů).

Ve čtyřiceti letech se oženil se svou současnou ženou Beryl Korot, s níž má syna Ezru.  V roce 1977 odhalil svůj židovský původ a navštívil Izrael. Od poloviny sedmdesátých let je Steve Reich známý a úspěšný skladatel. Stále žije v New Yorku a koná dlouhá turné se svým souborem.

V pondělí, 3. října tohoto roku se dožil 75 let. Při této příležitosti Stanice Vltava v ten den večer nabídla záznam koncertu, který se u příležitosti jeho jubilea konal v londýnské Royal Albert Hall v rámci festivalu BBC Proms 12. srpna.

Další odkazy na informace o Steve Reichovi
https://hisvoice-archiv.node9.org/content/view/full/320
https://world.freemusic.cz/index.php/steve-reich-zapominani-neni-zadna-ctnost/
https://magazinuni.cz/hudba/recenze/steve-reich-daniel-variations/
https://www.rozhlas.cz/vltava/vazhudba/_zprava/koncert-k-75-narozeninam-steva-reicha--954749
https://www.noise.cz/uvnitr/music_theory/minimalismus.html
 

Hudba
Phase Patterns (orig. 1970)
https://www.youtube.com/watch?v=hXY_ML3oMwI
Six pianos, (1973)
https://www.youtube.com/watch?v=3vkAVvPPhm8&feature=related
Music for Mallet Instruments, Voices and Organ (1973)
https://www.youtube.com/watch?v=RJ8d2R3Cvfs&feature=related

Hudba pro velký soubor (Music for a Large Ensemble, 1978), autorské provedení
https://www.youtube.com/watch?v=ko8yPDsejJ4&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=K-u4jut0e0I&feature=related

Octet (Eight Lines, 1979)
skladba pro flétny, klavíry, dechové a smyčcové nástroje, autorské provedení
(video s obrazy Jacksona Pollocka)
https://www.youtube.com/watch?v=qE13q-AWNDk (1)
https://www.youtube.com/watch?v=Ps083PPVtM8 (2)

Different Trains (1988, skladba pro smyčcový kvartet)
https://www.youtube.com/watch?v=ql4JmBwpzlg
https://www.youtube.com/watch?v=pCBB491kDZY&feature=related

Electric Counterpoint (různé nahrávky)
https://www.youtube.com/watch?v=NmWgIidnXX4&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=Xs1EJHf-zWg&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=Z-WBbib7epI&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=pIF3rKppVWU&feature=related

Daniel Variations (2006, pro pěvecký sbor a soubor)
živé vystoupení, Tokio
https://www.youtube.com/watch?v=OaevbdI2BXQ&feature=results_video&playnext=1&list=PL95471093092CA4C0  (1)
https://www.youtube.com/watch?v=--M8E1zo8L8&feature=results_video&playnext=1&list=PL95471093092CA4C0 (2)
https://www.youtube.com/watch?v=VxKQkyVDeEA&feature=results_video&playnext=1&list=PL95471093092CA4C0 (3)

Zpět