Štěpán Rak – Znamení zvěrokruhu / Václav Návrat – Alchymie

28.01.2018 14:54

Štěpán Rak – Znamení zvěrokruhu / Václav Návrat – Alchymie
nová cédéčka

Jméno Štěpána Raka bylo jednu dobu takřka nepřehlédnutelné. Jeho projekty Vivat Comenius (1989) či projekty foglarovské nebo mayovské, které jsem sledoval vzhledem k jednomu mému zájmovému tématu, totiž spojení slova a hudby (z téhož důvodu mě zajímá spojení hudby a slova v uměleckých aktivitách Jaroslava Krčka či Ensemble Martinů) byly jeden čas – nebojím se říci to slovo – populární i proto, že jsme je mohli přivítat i na koncertech pro mládež na středních školách, nejen na pódiích i v menších městech. Na YouTube si lze dnes poslechnout Vivat Comenius s Alfrédem Strejčkem právě v té podobě, v jaké jsme je mohli poslouchat tenkrát (v odkazu dole, Pardubický zámek 2011, Mozaika TV), na svých stránkách pak Štěpán Rak uvádí celou řadu dalších pořadů, které spolu vytvořili (Tulák po hvězdách, Hold Eduardu Ingrišovi, Biblická zastavení, Koncert pro Mistra Jana a mnohé jiné). Z hlediska kytarové hry Štěpána Raka si vzpomínám na jednu skladbu, která byla napsána pro tři nástroje a kterou Rak zahrál sám s komentářem k určitému způsobu kytarové techniky (o té se hovoří i na stránce Wikipedie, věnované Štěpánu Rakovi).

Václav Návrat je „barokář“, jak říkají příznivci tzv. autentické interpretace, která má svá specifická pravidla, ale vrací se i ke tvaru tzv. „barokních houslí“ nebo alespoň používání smyčce, který má i zřetelně viditelnou jinou podobu související s jiným způsobem tvoření tónu. Názory v tomto ohledu se mění, popřípadě lze hovořit o určité jejich šíři, od určitého dogmatu až po jiná vnímání (tak například je zajímavé, co si z tohoto ještě před třiceti lety vyhraněného přístupu bere vynikající pardubický soubor Barocco sempre giovane). Václav Návrat dokonce hovoří o klasicistických houslích a tuto podobu jsem slyšel na jednom koncertu na zámku Sychrov (zahajovací koncert Dvořákova festivalu) s jeho souborem Antiquarius Consort (podoba jeho spolupracovníků může být i Antiquarius Quartet). Na stránkách www.pragueclassic.com se můžeme dozvědět i o výtvarné a literární činnosti Václava Návrata (výt. skupiny In signum, Unie výtvarných umělců, kniha Šamanský úder atd.)

Na albu, v jehož jménu jsou spojeni Štěpán Rak a Václav Návrat nejen jako interpreti (Rak kytara a zpěv, Návrat barokní housle), ale zároveň jako autoři všech skladeb, se k nim jako třetí přidává Stanislav Amcha na bicí nástroje. Na nejrůznějších webových stránkách se dozvíme, že „poté, co vyzul holínky z vesnice, vystudoval Pražskou konzervatoř v oboru fagot“ a podle toho, na kterou stránku zavítáme, se dozvíme o spolupráci s řadou hudebních sdružení a jeho charakteru. Amcha vystupuje ve skladbách s Václavem Návratem, tedy v té části alba, které zachycuje skladby cyklu Alchymie.

Album má 14 skladeb, jejichž autorství se pravidelně střídá, jejich názvy obsahují buď jednotlivá znamení zvěrokruhu nebo názvy vycházející ze světa alchymie – Znamení Berana, Veselá věda, Znamení Býka, Nigredo, Znamení Blíženců, Plán tajného zasvěcení, Znamení Raka, Salamandr, Znamení Lva, %Cerná země, Znamení vah, Adept, Znamení Štíra, Alchymická zahrada. Album je záznamem koncertu ze dne 22. 2. 2013 v Nových Hradech (alternativci si jistě všimli čtyř dvojek v datu, tedy magického čísla, u něhož pak spojením „13“ a rozdělením získáme další dvě dvojky, tedy celkem šest dvojek, jejichž vynásobením pak získáme číslo o jedno menší než je „13“, tedy cosi podobného jako je „kvadratura kruhu“). Délka alba je takřka sedmdesát minut. Také grafika cédéčka a jeho obalu obsahuje prvky odpovídající obsahu, např. obraz V. Návrata „Alchymický houslista“.

Vzhledem k tomu, že na YouTube prakticky nelze najít žádné skladby přímo z tohoto alba, nebudu už dále celý projekt rozebírat a tento příspěvek předkládám pouze coby informaci o něm.

Štěpán Rak a Alfred Strejček
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1n_Rak
https://www.youtube.com/watch?v=ollFC3buA1Q
https://www.stepanrak.cz/porady-stepan-rak-a-alfred-strejcek.html

Václav Návrat
https://www.pragueclassic.com/umelci/vaclav-navrat.html

Stanislav Amcha
https://magdalenadunaband.cz/team/stanislav-amcha/
https://www.erisha.cz/

Zpět