Staré Hrady u Jičína

28.04.2012 11:11

Staré Hrady u Jičína
místa Albrechta z Valdštejna

Nebo u Libáně, to je jedno, nebuďme malicherní, když pojednáváme o prostoru, který měl evropské prostory nebo přinejmenším ambice na ně. V každém případě objekt u silnice před Libání místem s pozoruhodnou historií. Z té novodobé určitě stojí za zaznamenání vzkříšení z trosek, které se událo zásluhou několika nadšenců, kteří v polovině minulého století přiložili ruku k dílu a celý objekt zrekonstruovali. Po léta pak zde byl depozitář Památníku národního písemnictví v Praze, díky čemuž byly přístupné literární fondy mimopražským badatelům. Dlouhá léta je spravoval Karol Bílek, pracovník PNP a regionální historik, jehož stopa je patrná dodnes v řadě odborných materiálů, včetně těch na internetu. Polistopadový vývoj souvisel s oddělením Starých Hradů od Libáně (1994), jehož důsledkem byl nicméně nedostatek finančních prostředků na správu hradu, který byl v majetku obce. Po prodeji se hrad a zámek stal soukromým majetkem manželů Petry a Rudolfa Sukových ze Dvora Králové nad Labem, kteří jej komerčně provozují s „čarodějnými“ projekty (čaroděj Archibald etc.) pro dospělé a děti.

Na aktuálních stránkách hradu a zámku Staré Hrady se v odstavci o Valdštejnovi charakterizuje období jeho vlastnictví následovně: Roku 1628 zámek kupuje Albrecht z Valdštejna. Tento vynikající vojevůdce a ekonom po Bílé hoře získal část majetku okolní šlechty, která se zúčastnila proti habsburského odboje. Celému Valdštejnovu území se za jeho doby říkalo terra felix - šťastná země, protože Valdštejn zajistil jeho prosperitu a klidný vývoj. Organizoval zde výrobu pro potřeby své armády, chránil území před průtahy a pobytem vojsk. Zdejší panství spravoval prostřednictvím svého synovce.
Ve vlastnictví rodu Valdštejnů byl hrad nicméně již dříve, jak se dočteme na stránkách obce Staré Hrady – vybírám části textu o pozoruhodné historii objektu, které se týkají právě Valdštejnů:
Dalším držitelem panství byl Jan z Valdštejna, který roku 1503 vyměnil Starou s Janem Rašínem z Riesenburka za hořické panství. V této době k panství patřila pouze tvrz Stará s poplužním dvorem a vsí, městečkem Libáň a Sedlištěm. O rozšíření panství se postaral až Janův syn Petr, který přikoupil Zliv, Psinice, Kelníky a Křešice. Petr padl v bitvě s Turky u Budína dne 9. října 1537. Po něm se panství ujal syn Jan Kašpar Rašín z Riesenburka. … Po smrti Olřicha Desideria se zadlužené panství stalo majetkem Viléma z Lobkovic a jeho manželky Benigny Kateřiny, která ho roku 1628 prodala Maxmiliánovi z Valdštejna, plnomocníku vévody Albrechta z Valdštejna. Jako zajímavost jistě může sloužit dochovaný záznam o dvou silných psech, kteří měli být drženi na Kobylím poli na ochranu před vlky. Po Valdštejnově zavraždění se starohradské panství dostalo roku 1635 do rukou Jindřicha hraběte Schlika - kdysi vůdce "statečných Moravanů" v bitvě na Bílé hoře, nakonec císařského  maršálka a prezidenta dvorské válečné rady, vyznamenaného Řádem zlatého rouna (celý text, zpracovaný podle Stručného průvodce … Evy a Karola Bílkových a Evy Ulrychové zde) .
Valdštejnská historie připomínají organizátoři akcí na zámku různými formami, v roce 2010 zde např. probíhaly Valdštejnské slavnosti „za osobní účasti vévody Albrechta z Valdštejna a jeho družiny
. Nechyběly ani řemeslný jarmark, historický program s vojenskou přehlídkou a souboje mušketýrů.“ (pramen)

Hrad a zámek Staré Hrady
https://www.starehrady.cz/
https://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Pohadkovy-hrad-a-zamek-Stare-Hrady.aspx
https://www.sukup.cz/pohadkove-stare-hrady/
https://www.severnicechy.info/dr-cs/1274-hrad-a-zamek-stare-hrady-u-jicina.html
https://www.interregion.cz/turistika/hrady_zamky/stare_hrady/stare_hrady_zamek.htm
https://toulavakamera.ceskatelevize.cz/article.asp?article_id=1075&streamtype=WH
Obec Staré Hrady
https://www.stare-hrady.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A9_Hrady

Zpět