Společnost přátel hudby ve Vídni

14.04.2014 21:03

Společnost přátel hudby ve Vídni
Ze staré Vídně

Každoročně sledují nadšení posluchači na Nový rok v televizi přímý přenos Novoročního koncertu z budovy vídeňského Spolku přátel hudby. Jeden čas ČT participaci na vysílání rakouské televize zrušila, posluchači ale oblíbený pořad vrátili do vysílání. Tento příspěvek se věnuje organizaci, která tyto Novoroční koncerty po léta s účastí prestižních dirigentů z celého světa, pořádá. (Vlastní budově, která představuje významnou architektonickou dominantu, by se měl věnovat jiný text, nicméně ta je vcelku přijatelné popsána v samostatném článku i na české Wikipedii.)

Společnost přátel hudby ve Vídni (Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, zkráceně Wiener Musikverein, česky se proto rovněž často uvádí jeho název jako Spolek přátel hudby či jen Hudební spolek) je tradiční spolek ve Vídni, jehož cílem je podle jeho stanov podporování hudební kultury ve všech jejích oblastech. Byl založen v roce 1812.

29. listopadu a 3. prosince 1812 byl v Zimní jezdecké škole Vídeňského hradu uvedeno oratorium G. F. Händela Timotheus. Tento koncert se považuje za impuls založení Společnosti přátel hudby ve Vídni. Zakladatelem je Joseph Sonnleithner (1766 - 1835), tenkrát tajemník císařského Dvorního divadla (Dvorní divadlo a Divadlo u Korutanské brány). Výtěžek obou koncertu měl být použit na provoz nové instituce. Císař František 1. věnoval 1 000 guldenů, čistý zisk nakonec obnášel 25 934 guldenů vídeňské měny. Prvním sídlem společnosti byl Lobkovický palác na dnešním Lobkovickém náměstí.

Své cíle realizovala společnost třemi způsoby: založením konzervatoře, systematickým sběrem hudebních historických dokumentů (rozsáhlý archiv) a konečně pořádáním vlastních koncertů.

Dnes působí společnost jako privátní aktivita jejích členů. Od roku 2000 jsou všechna čísla novin spolku Musikfreunde dostupná na jeho webové stránce.

První pěvecké aktivity Spolku byly iniciativou Antonia Salieriho, který se podílel také na vídeňských premiérách Missy solemnis a 9. symfonie Ludwiga van Beethovena. Po letech uvádění pěveckých koncertů Spolku byl v roce 1858 založen Koncertní pěvecký sbor jako vedlejší spolek Vídeňského hudebního spolku. Prvním šéfdirigentem byl Johann von Herbeck, od roku 1991 řídí pěvecký sbor Johannes Prinz.  

První koncertní sál Společnosti byl vybudován ve čtvrti Kärnthnerviertl (ve vídeňském Vnitřním městě), kde v roce 1829 byl zakoupen v ulici Tuchlauben dům U červeného ježka (Haus zum roten Igel, tenkrát čp. 558, dnes ovšem jiná budova na této adrese, Tuchlauben 12) s několika obchody a byty. Společnost nechala dům zbořit a nechala postavit firmou Franz Lössl novou třípatrovou budovu s koncertním sálem v prvním poschodí. Tenkrát ještě nebyla vybudovaná nová křižovatka Brandstätte u Svatoštěpánského dómu, která se nachází v blízkosti, bylo tam malé náměstíčko, na které název upomíná.

Slavnostní otevření sálu se konalo koncertem 4. listopadu 1831, byla to doba, kdy ve Vídni řádila cholera. Hudební spolek přispěl podstatnou měrou k veřejnému koncertnímu životu ve Vídni, přičemž se rovněž konaly hojně navštěvované koncerty ve Velkém redutním sále na Hradě (Großer Redoutensaal, komplex těchto sálů nechala zbudovat Marie Terezie).

Sál disponoval 700 místy k sezení, což se brzy ukázalo jako nedostačující, byl ale používán takřka 40 let. V roce 1846 bylo zavedeno plynové osvětlení. V horních patrech byla umístěna konzervatoř a archiv Společnosti, kanceláře a zkušebny.

Společnost přesídlila do svého nového domu v roce 1870 a svůj první dům v témže roce prodala, později zde vzniklo divadlo Strampfer-Theater. V roce 1885 byla budova zbourána.

Dnešní sídlo Společnosti přátel hudby je na místě, které jí daroval císař František Josef I. Ze státního majetku na břehu řeky Wien naproti kostelu sv. Karla (Karlskirche). Na tehdejším glacis (též česky koliště, skloněná vnější část městského opevnění) před městskou hradbou kolem Starého města zbouranou v roce 1858. V blízkosti vznikla v letech 1861 - 1869 Vídeňská státní opera, na vedlejším stavebním místě v roce 1865 - 1868 Künstlerhaus, na místě směrem k Ringsstraße v letech 1862 - 1865  hotel Imperial.

Dům, který postavil Theophil Hansen (rovněž autor vídeňského Parlamentu), nazývaný zkráceně Wiener Musikverein, byl slavnostně otevřen koncertem 6. ledna 1870.

V roce 1869 se stal prvním uměleckým vedoucím orchestru Spolku Carl Heissler. V letech 1871 a 1872 byl uměleckým ředitelem Společnosti ruský skladatel Anton Rubinstein, po krátkém čase na jeho místo nastoupil Johannes Brahms.

V současnosti nabízí Společnost dětem a mládeži, které chce zprostředkovat radost z klasické kultury a přístup k ní, odpovídající program. V dubnu roku 1989 se konala ve všech sálech budovy spolku první „Slavnost pro děti“, od té doby byla nabídka ještě rozšířena a v současnosti představuje na 150 projektů pro všechny věkové skupiny mezi třemi a devatenácti lety. V roce 2009 Společnost slavila dvacetileté jubileum velkou slavností. Symbolem tohoto projektu je koncertní clown Allegretto.

Konzervatoř Hudebního spolku byla první veřejná hudební škola ve Vídni. Byla založena houslistou Josephem Böhmem. Již tento rok otevřel Antonio Salieri třídu zpěvu. Allgemeine musikalische Zeitung napsaly: „Jako počátek nově založené konzervatoře bylo svěřeno našemu ctěnému dvornímu kapelníkovi Salierimu dvanáct dívek a dvanáct chlapců k bezplatné výuce zpěvu.“ 19. dubna vystoupilo 24 studentů na společenském koncertu a zazpívali Salieriho sbor A capella

V 19. století byla tato instituce podstatně rozšířena, v devadesátých létech předminulého století měla přes tisíc studentů a byla ve Vídni napodobována zřizováním podobných zařízení. V roce 1909 se stal soukromý institut rozhodnutím císaře státní „K. a. k. Akademie hudby a výtvarného umění“. Tak se stala předchůdcem dnešní Univerzity hudby a výtvarného umění ve Vídni.

Archiv Společnosti patří dnes k nejvýznamnějším hudebním sbírkám na světě.

https://www.musikverein.at/
https://www.viennaclassic.com/de/musikverein/programm-tickets.html?gclid=CKDuhLOM270CFfMQtAodlycAmw#eventid=22496

Společnost
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_der_Musikfreunde_in_Wien (zdroj textu mého příspěvku)

Budova Spolku
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Musikverein

https://cs.wikipedia.org/wiki/Musikverein (česky)

 

Zpět