Šostakovičův Klavírní kvintet na festivalu ve Verbier 2008

21.01.2013 21:11

Klavírní kvintet g moll, op. 57 Dmitrije Šostakoviče je jedno z jeho nejznámějších komorních skladeb. Napsal jej v době světové války, v létě roku 1940 a zkompletoval 14. září. Byl zkomponován pro Beethovenův kvartet (jeden z nejvýznamnějších souborů tohoto druhu, založený při Moskovské konzervatoři v roce 1922) a premiéra se konala s ním a autorem u klavíru 23. listopadu právě na Moskevské konzervatoři. Pro velký úspěch byla navržena na Stalinovu cenu. Kvintet, který trvá zhruba třicet minut, je napsán pro obvyklé obsazení, jak už je zřejmé z předchozího, tedy pro klavír a smyčcový kvartet, tedy dvoje housle, violu, violoncello. Tento kvintet má pět vět:
   1. Prelude: Lento
   2. Fugue: Adagio
   3. Scherzo: Allegretto
   4. Intermezzo: Lento
   5. Finale: Allegretto
Nahrávka na YouTube, kterou jsem našel, je v tak mimořádném obsazení, že jsem upustil od původního záměru přiložil různé odkazy interpretace tohoto Šostakovičova díla a ponechal pouze tento jediný.
Martha Argerich klavír, Joshua Bell a Henning Kraggerud housle, Yuri Bashmet viola a Misha Maisky violoncello.

https://en.wikipedia.org/wiki/Piano_Quintet_%28Shostakovich%29
https://www.classical.net/music/recs/reviews/p/phi32079a.php

https://www.youtube.com/watch?v=31uXHXGsmVc

Zpět