Sokrates v mejlu

03.07.2012 23:44

Sokrates v mejlu

Zase jeden mejl, kterej stojí snad za širší publikaci. Tak tady je v plném znění.

Takhle by měli uvažovat všichni!!! A pokud by takhle uvažovali,
  ubylo by pomluv a křivd z toho plynoucích...PaV
   O SOKRATOVI
  Staří Řekové věděli, že si Sokrates velmi váží znalostí. Jednoho
  dne  ho potkal  jeden známý a povídá: "Jestlipak víš, Sokrate, co jsem se  zrovna  dozvěděl o tvém příteli?" "Počkej chvilku," odpověděl Sokrates. "Než mi
 cokoli řekneš, rád bych  tě podrobil zkoušce. Říká se jí zkouška
  tří  sít." "Tří sít?" "Přesně tak," pokračoval Sokrates."Než mi začneš vyprávět o mém  příteli,možná bude dobré  chvilku zkusit prosít to, co řekneš. První síto se jmenuje Pravda.
  Máš  nanaprostou jistotu, že to, co mi chceš říct,  je pravda?"
   "Ne," odpověděl ten člověk, "vlastně jsem to jenom slyšel a... "Dobře," řekl
 Sokrates. "Takže ty opravdu nevíš, jestli je to pravda nebo není.Teď vyzkoušejme druhé síto, síto se jmenuje Dobro. Chceš mi o mém příteli říct něco dobrého?" "Ne, naopak...""Takže," pokračoval Sokrates, "chceš mi o něm říct něco špatného a nejsi si jist, jestli je to pravda. Ale pořád ještě můžeš zkouškou projít, protože zbývá ještě jedno síto.Jmenuje se Užitečnost. Je mi to, co mi chceš o mém příteli říct užitečné?" "Ne, moc ne." "Dobrá," uzavřel Sokrates, "to, co mi chceš říct, není ani pravdivé, ani dobré,  dokonce ani užitečné, tak proč bys mi to měl vyprávět?"
 To je důvod, proč byl Sokrates velký filosof a všichni si ho vážili.

 

Zpět