Sochy na Karlově mostě (II)

29.05.2011 17:52

Druhá část článku

Není snad Čecha, který by neměl alespoň matné povědomí o sochách na Karlově mostě. Pro cizince jsou ikonou Prahy a celých Čech vedle panorámatu Hradčan s Malou Stranou, jak jej známe od vzniku Československého státu po první světové válce na poštovních známkách či bankovkách, či Staroměstského orloje. Přesto, kdybychom jich měli vyjmenovat alespoň polovinu, nebylo by to pro značnou část z nás jednoduché. V následujících odkazech pokračujeme v projektu, jehož první část zde byla publikována nedávno.

Rekapitulujeme přehled, a přidáváme ještě další dvě stránky:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brad%C3%A1%C4%8D_%28reli%C3%A9f%29
https://www.kam-na-vylet.cz/detail-karluv-most-v-praze.html
https://www.opravakarlovamostu.cz/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=60〈=cz

6  Sv. Jan Křtitel ­/ Josef Max
Jan Křtitel
https://www.ceske-tradice.cz/tradice/leto/sv.jan-krtitel
https://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2010090001 (!)
https://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/rannislovo/_zprava/669607
https://cs.wikisource.org/wiki/Bible_Kralick%C3%A1/Matou%C5%A1#14:6 https://www.bibleserver.com/index.php?ref=40014006&trl_desig=CEP&language=cz&gw=go#/text/CEP/Matou%C5%A114
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_K%C5%99titel
https://www.ruzenec.cz/Modlitby/svati/svaticerven/Jan_Krtitel.htm
Ve výtvarném umění (převážně německé stránky)
https://www.oppisworld.de/zeit/leonardo/johannes.html
https://www.uni-leipzig.de/ru/bilder/johannes/index.htm
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienJ/Johannes_der_Taeufer-Enthauptung.htm
https://kirchensite.de/fragen-glauben/news/datum/2009/12/17/jesus-und-johannes-der-taeufer/
Kostely
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes-der-T%C3%A4ufer-Kirche
Další kontexty
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rohovn%C3%ADk_obecn%C3%BD
https://en.wikipedia.org/wiki/Ut_queant_laxis
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99est
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mandejci
Svatojanský večer, slavnosti
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannistag
https://www.radio.cz/cz/rubrika/folklor/jizdy-kralu-i-svatojanske-ohne-tak-nasi-predkove-slavili-letnice
Josef Max
https://www.muzeumkarlovamostu.cz/karluv-most/reportaz/sv-jan-krtitel-117/

7  Sv. Norbert, Václav a Zikmund / Josef Max
sv. Norbert, zakladatel řádu premonstrátů, německý biskup s monstrancí, jeden z patronů naší země
https://www.farnostlouka.cz/view.php?cisloclanku=2006060603
https://www.farnost-vlachovo-brezi.cz/cs/zivot-a-vira/svaty-norbert-jeden-z-patronu-nasi-zeme-zakladatel-radu-premonstratu/
sv. Václav, patron české země
https://www.panovnici.cz/svaty-vaclav
https://www.pravoslavbrno.cz/svvaclav.htm
https://zivotopisyonline.cz/svaty-vaclav-907-28992935-svetec-a-patron-ceskych-zemi/
Mince
https://www.zlate-mince.cz/CRM_Svaty_Vaclav_na_koni.htm
Staročeské legendy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Legendy_o_sv._V%C3%A1clavovi
Staroslověnská legenda o sv. Václavu
https://texty.citanka.cz/prlegendy/l1-3.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomn%C3%ADk_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava
https://www.revuekamen.cz/prazske%20sochy%20sv%20vaclava.htm
sv. Zikmund
https://www.muzeumkarlovamostu.cz/karluv-most/reportaz/sv-norbert-vaclav-a-zikmund-119/
https://catholica.cz/?id=1322
https://www.apha.cz/zikmund/

8  Sv. Jan Nepomucký / Jan Brokoff, nejstarší plastika na mostě
https://m.andelova.sweb.cz/svjan/index.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Nepomuck%C3%BD
https://www.nepomuk.cz/cs (stránky věnované postavě J. N.)

9  Sv. Antonín Paduánský / Jan Oldřich Mayer
https://www.abcsvatych.com/mesice/6/cerven13.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_z_Padovy
https://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=127

10  Sv. Juda Tadeáš / Jan Oldřich Mayer
https://cs.wikipedia.org/wiki/Juda_Tade%C3%A1%C5%A1_%28apo%C5%A1tol%29
https://www.libri.cz/databaze/jmena/den.php?m=10&d=28
https://www.abcsvatych.com/mesice/a10/rijen28.htm
Průčelí domu u Zlaté studny
https://virtualni.praha.eu/nocni/karlova-ulice.html

11  Sv. Augustin / Jeroným Kohl
Sv. Augustin, církevní otec, autor knih Vyznání a O Obci boží, která postihuje podstatu církve
https://www.svatyaugustin.estranky.cz/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Augustinus
https://cs.wikipedia.org/wiki/O_Bo%C5%BE%C3%AD_obci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyzn%C3%A1n%C3%AD_%28Augustinus%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Patristika
Jeroným Kohl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeron%C3%BDm_Kohl

12 Sv. Kajetán / Ferdinand Maxmilián Brokoff
Sv. Kajetán
https://www.kralovskacesta.cz/cs/prohlidka/objekty/socha-sv-kajetana.html https://www.abcsvatych.com/formular.html
Ferdinand Maxmilián Brokoff
https://www.kralovskacesta.cz/cs/texty/velikani/brokof-ferdinand-maxmilian-tez-brokoff-brokhoff-brokov-prokov.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Maxmili%C3%A1n_Brokoff

13  Sv. Filip Benicius / Michal Bernard Mandel
https://www.kralovskacesta.cz/cs/prohlidka/objekty/socha-sv-filipa-benicia.html
https://www.kralovskacesta.cz/cs/texty/velikani/mandl-michal-bernard-tez-mandl-mandel-michael-bernhard.html

14  Sv. Vít / Ferdinand Maxmilián Brokoff
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%ADt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%ADt_%28kopec%29
https://zivotopisyonline.cz/sv-vit-293-305-jeden-z-patronu-ceskych-zemi/
https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad/turisticky-rozcestnik/katedrala-sv-vita.shtml

15  Sv. Kosma a Damián se Salvátorem / Jan Oldřich Mayer
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosma_a_Dami%C3%A1n

16 Bradáč
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brad%C3%A1%C4%8D_%28reli%C3%A9f%29

17 Sv. Ivo
/ Matyáš Bernard Braun
Sv. Ivo
https://catholica.cz/?id=2050
Matyáš Bernard Braun
https://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=182
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maty%C3%A1%C5%A1_Bernard_Braun
https://cs.wikipedia.org/wiki/Betl%C3%A9m_%28Kuks%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kuks
https://www.radio.cz/cz/rubrika/cestujeme/kuks-misto-kde-stoji-unikatni-sochy-matyase-bernarda-brauna

Zpět