Sochy na Karlově mostě

29.05.2011 17:49

První část článku

Čas od času mi přicházejí od Věry Rychterové mejlem nádherné prezentace s nejrůznějšími tématy o místech v Čechách i ve světě. Mnohdy to jsou takové ty „základní“ věci, které by měly být tak samozřejmé, a jsou tak samozřejmé, že byste mohli říci, co je vůbec možné k tomu ještě dodat? Ale právě.

Není snad Čecha, který by neměl alespoň matné povědomí o sochách na Karlově mostě. Pro cizince jsou ikonou Prahy a celých Čech vedle panorámatu Hradčan s Malou Stranou, jak jej známe od vzniku Československého státu po první světové válce na poštovních známkách či bankovkách, či Staroměstského orloje. Přesto, kdybychom jich měli vyjmenovat alespoň polovinu, nebylo by to pro značnou část z nás jednoduché, a kdybychom je měli odříkat jako vyjmenovaná slova ještě alespoň s nejstručnějšími údaji o osobách, které představují, bylo by to hodně problematické.

Někdejší mí studenti v Drážďanech zvládli docela dobře tu druhou úroveň, měli k tomu jednoduchou pomůcku podobnou té, jakou jsme my mívali právě pražský orloj, papírový kotouč s otočným kolečkem, ve kterém se vynořovali apoštolové, na opačné straně kolečka byla jejich jména. Musel jsem si to téma rychle pořádně připravit, abych příští hodinu nebyl za ignoranta.

Teď jsem si v aplikaci powerpointu prohlížel jednotlivé sochy, které samozřejmě člověk primárně velmi důvěrně zná vzhledem k tomu, že je s českou metropolí celoživotně úzce osobně spjat, a přesto o nich neví celou řadu podrobností. Může ovšem zůstat u toho, záleží na okolnostech. Přesto nabízím tento komentář, postavený na následujících odkazech.

Velice pěkně je celá problematika pojednána na stránkách Pražské informační služby, kde jsou probrány jednotlivé sochy v galerii s popisnými texty, podle nichž si můžeme udělat přehlednou představu o celé památce. Už před časem byly tyto stránky, kde jsem našel přehršel informací, proč jsem se do tématu sám nepouštěl.

https://www.praguewelcome.cz/cs/informace/o-praze/pamatky/top-10-prazskych-pamatek/2-karluv-most.shtml  

Nicméně je tu celá řada dalších „vláken“, kterým stojí za to jmenovat pozornost:
Wikipedie pojednává stavbu nejvýznamnějšího a druhého nestaršího mostu u nás jako celek, o sochách je pouze zmínka, odkazuje dál na Prahu virtuální (žel jen jeden snímek), ke Klubu za starou Prahu (články), článku v Encyklopedii mostů (užitečné), na 3D model a na některé aktuální  články
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl%C5%AFv_most

Jednotlivé sochy podobněji: Vycházím z nahoře uvedené adresy a jejího řazení od Starého Města směrem k Malé Straně nejdříve z pravé a potom levé strany mostu ve směru chůze – a „přidávám“ další. Při této práci a svém způsobu, kterým k ní přistupuji, i sám přicházím na pozoruhodné souvislosti.

1  Madona a sv. Bernard (Matěj Václav Jäckel)
Sv. Bernard z Clairvaux, zakladatel cisterciáckého řádu
https://www.praguewelcome.cz/cs/informace/o-praze/pamatky/top-10-prazskych-pamatek/2-karluv-most.shtml
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Bernard
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bernard_z_Clairvaux
https://revue.theofil.cz/krestanske-osobnosti-detail.php?clanek=505
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cisterci%C3%A1ck%C3%BD_%C5%99%C3%A1d

https://www.portacoeli.cz/bernard.html
Matěj Václav Jäckel (na Karlově mostě vytvořil celkem tři sousoší)
https://www.kralovskacesta.cz/cs/texty/velikani/jackel-matej-vaclav-tez-jeckel.html
https://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/osobno_mavaja.xml
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mat%C4%9Bj_V%C3%A1clav_J%C3%A4ckel

2   Madona, sv. Dominik a sv. Tomáš Akvinský / Matěj Václav Jäckel
Sv. Dominik, zakladatel řádu dominikánů
https://zivotopisyonline.cz/sv-dominik-1170-681221-otec-kazatelskeho-radu-dominikanu/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Dominik
 
https://www.dominikanky.cz/svaty-dominik
https://www.op.cz/
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Uni-Marburg_13.jpg&filetimestamp=20060808171029
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Crux-Dominicana.svg&filetimestamp=20091212162308
další významní dominikáni: Albert Veliký (Albertus Magnus)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Albert_Velik%C3%BD
Fra Angelico
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fra_Angelico
Giordano Bruno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno
Johannes Tauler
https://cs.wikipedia.org/wiki/Johannes_Tauler

a právě i
Tomáš Akvinský, nejvýznamnější představitel scholastiky
https://www.phil.muni.cz/fil/antika/texty/19_akvinsky.htm https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Akvinsk%C3%BD
https://www.iencyklopedie.cz/scholastika/
https://leccos.com/index.php/clanky/scholastika-,1

3  Kalvárie, sv. Kříž / Emanuel Max
https://www.atlasceska.cz/praha/sousosi-krize-%28kalvarie%29/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalv%C3%A1rie_%28Porta_Bohemica%29
https://www.ceskestredohori.cz/mista/kalvarie-ostre.htm

Emanuel Max
https://www.obecsloupvcechach.cz/o-obci/osobnosti-sloupu/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Max
https://www.kralovskacesta.cz/cs/texty/velikani/max-emanuel.html%204

4  Sv. Anna / Matěj Václav Jäckel
https://zivotopis.osobnosti.cz/svata-anna.php
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Anna
https://www.ceske-tradice.cz/cz/k2,32,153-sv-anna/c177-sv-anna/
https://druidova.mysteria.cz/KELTSKY_ROK/Svata_ANNA.htm
https://catholica.cz/?id=3358
https://www.boretice-farnost.cz/svata-anna-nase-patronka
https://www.fnusa.cz/onas.php

5  Sv. Cyril a Metoděj / Karel Dvořák
https://www.pravoslav.gts.cz/c_m/cyrmet.htm
https://www.apha.cz/cyril-a-metodej/
https://www.farnostvelehrad.cz/dokument/cyril-a-metodej-74/
https://kpc-ostrava.archa.info/index.php?action=main&id_page_category=406&seo=Jubileum-prichodu-sv.-Cyrila-a-Metodeje
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Dvo%C5%99%C3%A1k_%28socha%C5%99%29

Zpět