seznam četby s odkazy na internet

31.08.2010 22:53

LG Jičín 2010

Světová a česká literatura do konce 18. stol.

Bible / Starý zákon (5 knih Mojžíšových) https://cs.wikipedia.org/wiki/Bible
https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%BD_z%C3%A1kon
Homér: Odysseia https://cs.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A9r
https://cs.wikipedia.org/wiki/Odysseia
Sofokles: Antigona https://cs.wikipedia.org/wiki/Sofokles
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antigona
Ovidius: Umění milovat https://cs.wikipedia.org/wiki/Ovidius
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ars_amatoria
Giovanni Boccaccio: Dekameroon https://cs.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Boccacio https://cs.wikipedia.org/wiki/Dekameron
F. Villon: Závěť https://cs.wikipedia.org/wiki/Villon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Villonsk%C3%A1_balada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1v%C4%9B%C5%A5_%28Velk%C3%BD_testament%29
William Shakespeare: Romeo a Julie
                               Hamlet
                               Zkrocení zlé ženy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Shakespeare
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hamlet  
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zkrocen%C3%AD_zl%C3%A9_%C5%BEeny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Romeo_a_Julie
Moliére: Lakomec https://cs.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lakomec
Jonathan Swift: Gulliverovy cety https://cs.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Swift
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gulliverovy_cesty
Johann Wolfgang Goethe: Utrpení mladého Werthera https://cs.wikipedia.org/wiki/Goethe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Utrpen%C3%AD_mlad%C3%A9ho_Werthera
Kosmas: Kronika česká https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmova_kronika_%C4%8Desk%C3%A1
Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce https://cs.wikipedia.org/wiki/Komensk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Labyrint_sv%C4%9Bta_a_r%C3%A1j_srdce
Bedřich Bridel: Co Bůh? Člověk? https://cs.wikipedia.org/wiki/Bridel

Světová poezie a próza 19. stol.

Ivan Andrejevič Krylov: Bajky  https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Andrejevi%C4%8D_Krylov
Walter Scott: Ivanhoe https://cs.wikipedia.org/wiki/Walter_Scott
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivanhoe
John Keats: Básně https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Keats
A. S.Puškin: Evžen Oněgin  https://cs.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%A1kin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ev%C5%BEen_On%C4%9Bgin
Victor Hugo: Chrám Matky boží v Paříži https://cs.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m_Matky_Bo%C5%BE%C3%AD_v_Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEi
Honoré de Balzac: Otec Goriot https://cs.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac
Charles Dickens: Oliver Twist https://cs.wikipedia.org/wiki/Dickens
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oliver_Twist
E. A.Poe: Povídky https://cs.wikipedia.org/wiki/E._A._Poe
Charles Baudelaire: Květy zla https://cs.wikipedia.org/wiki/Baudelaire
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bty_zla
F. M. Dostojevskij: Zločin a trest https://cs.wikipedia.org/wiki/Dostojevskij
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlo%C4%8Din_a_trest
L.N. Tolstoj: Kreutzerova sonáta https://cs.wikipedia.org/wiki/Lev_Nikolajevi%C4%8D_Tolstoj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kreutzerova_son%C3%A1ta
Emile Zola: Zabiják https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zabij%C3%A1k_%28kniha%29
Guy de Maupassant: Kulička https://cs.wikipedia.org/wiki/Maupassant
Oscar Wilde: Obraz Doriana Graye https://cs.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obraz_Doriana_Graye
Henryk Sienkiewicz: Quo vadis? https://cs.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Quo_vadis

Česká poezie a próza 19. stol.

F. L. Čelakovský: Ohlasy písní českých https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ladislav_%C4%8Celakovsk%C3%BD
https://ireferaty.lidovky.cz/2/367/Ohlas-pisni-ceskych-Celakovsky-Frantisek-Ladislav
text https://www.sesity.net/elektronicka-knihovna/ohlasy-pisni-ceskych.pdf
https://cs.wikisource.org/wiki/Ohlas_p%C3%ADsn%C3%AD_%C4%8Desk%C3%BDch
K. H. Mácha: Máj  https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Hynek_M%C3%A1cha
text https://cs.wikisource.org/wiki/M%C3%A1j_%28M%C3%A1cha%29
K. Havlíček Borovský : Tyrolské elegie https://cs.wikipedia.org/wiki/Borovsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tyrolsk%C3%A9_elegie
text https://cs.wikisource.org/wiki/Tyrolsk%C3%A9_elegie
K. J. Erben: Kytice https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Jarom%C3%ADr_Erben https://cs.wikipedia.org/wiki/Kytice_%28sb%C3%ADrka%29 https://cs.wikisource.org/wiki/Kytice_z_pov%C4%9Bst%C3%AD_n%C3%A1rodn%C3%ADch
B. Němcová: Babička
                Divá Bára
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Babi%C4%8Dka_%28novela%29
Jan Neruda: Povídky malostranské https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Neruda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pov%C3%ADdky_malostransk%C3%A9
                Balady a romance https://cs.wikisource.org/wiki/Balady_a_romance
Jakub Arbes: Newtonův mozek https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Arbes
Svatopluk Čech: Nový epochální výlet … do 15. století https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatopluk_%C4%8Cech
Julius Zeyer: Tři legendy o krucifixu  https://cs.wikipedia.org/wiki/Zeyer
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99i_legendy_o_krucifixu
text https://cs.wikisource.org/wiki/T%C5%99i_legendy_o_krucifixu
Alois Jirásek: Filosofská historie https://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Jir%C3%A1sek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofsk%C3%A1_historie
text https://cs.wikisource.org/wiki/Filosofsk%C3%A1_historie
K. V. Rais: Kalibův zločin https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_V%C3%A1clav_Rais
Josef Karel Šlejhar: Kuře melancholik https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Karel_%C5%A0lejhar
https://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/josef-karel-slejhar.html
https://www.spisovatele.cz/josef-karel-slejhar
Karel Hlaváček: Pozdě k ránu https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Hlav%C3%A1%C4%8Dek text https://cs.wikisource.org/wiki/Pozd%C4%9B_k_r%C3%A1nu

Světová a česká dramatická tvorba 19. a 20. stol

A. P. Čechov: Višňový sad https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton_Pavlovi%C4%8D_%C4%8Cechov
N. V. Gogol:  Revizor  https://cs.wikipedia.org/wiki/Nikolaj_Vasiljevi%C4%8D_Gogol https://cs.wikipedia.org/wiki/Revizor_%28Gogol%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Revizor_%28Fri%C4%8D%29
G. B. Shaw: Pygmalion  https://cs.wikipedia.org/wiki/George_Bernard_Shaw
https://cs.wikipedia.org/wiki/Shaw
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pygmalion_%28hra%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/My_Fair_Lady
B. Brecht:  Matka Kuráž a její děti https://cs.wikipedia.org/wiki/Brecht
https://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/bertold-brecht/matka-kuraz-a-jeji-deti.html
E. Ionesco: Plešatá zpěvačka https://cs.wikipedia.org/wiki/Ionesco
https://www.odaha.com/tomas-odaha/recenze/cetba/divadelni-hry/eugene-ionesco-plesata-zpevacka
https://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/eugene-ionesco/plesata-zpevacka.html
J. K. Tyl: Strakonický dudák https://cs.wikipedia.org/wiki/Strakonick%C3%BD_dud%C3%A1k_aneb_Hody_div%C3%BDch_%C5%BEen
 https://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/josef-kajetan-tyl/strakonicky-dudak.html
J. Vrchlický: Noc na Karlštejně https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrchlick%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Noc_na_Karl%C5%A1tejn%C4%9B_%28hra%29  hra https://cs.wikipedia.org/wiki/Noc_na_Karl%C5%A1tejn%C4%9B film
Ladislav Stroupežnický: Naši furianti https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Stroupe%C5%BEnick%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Na%C5%A1i_furianti
A. a V. Mrštíkové: Maryša https://cs.wikipedia.org/wiki/Brat%C5%99i_Mr%C5%A1t%C3%ADkov%C3%A9 https://cs.wikipedia.org/wiki/Mary%C5%A1a
https://ireferaty.lidovky.cz/2/343/Marysa-Mrstikovi-Alois-Vilem
G. Preissová: Její pastorkyňa https://cs.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Preissov%C3%A1
https://ireferaty.lidovky.cz/2/450/Jeji-pastorkyna-Preissova-Gabriela
A. Jirásek: Lucerna https://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Jir%C3%A1sek 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lucerna_%28divadeln%C3%AD_hra%29
(najděte si i jiné články na těchto stránkách)
Karel Čapek: RUR https://cs.wikipedia.org/wiki/R.U.R.
                Bílá nemoc https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A1_nemoc
Václav Havel: Audience https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
https://ireferaty.lidovky.cz/2/5446/Audience

Světová a česká poezie 20. a 21. století

Christian Morgenstern: Šibeniční písně https://cs.wikipedia.org/wiki/Christian_Morgenstern      https://pohodaveskole.net/literatura/sibenicni-pisne-christian-morgenstern/ 
https://www.obrys-kmen.cz/index.php?rok=2002&cis=01&cl=03
https://www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=10073
Qillaume Apollinaire: Kaligramy https://ld.johanesville.net/apollinaire https://www.spisovatele.cz/guillaume-apollinaire
Lawrence Ferlinghetti: Startuji ze San Francisca https://cs.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Ferlinghetti https://ld.johanesville.net/ferlinghetti-03-startuji-ze-san-francisca?page=9
https://ld.johanesville.net/ferlinghetti-03-startuji-ze-san-francisca?page=0
František Gellner: Po nás ať přijde potopa https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Gellner
text https://cs.wikisource.org/wiki/Po_n%C3%A1s_a%C5%A5_p%C5%99ijde_potopa
Petr Bezruč: Slezské písně  https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Bezru%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Bezru%C4%8D

Fráňa Šrámek: Splav https://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A1%C5%88a_%C5%A0r%C3%A1mek
https://www.ceskaliteratura.cz/texty/sramek.htm
Jiří Wolker: Host do domu  https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Wolker
text https://cs.wikisource.org/wiki/Autor:Ji%C5%99%C3%AD_Wolker
Vítězslav Nezval: Edison  https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADt%C4%9Bzslav_Nezval  https://cs.wikipedia.org/wiki/Edison_%28b%C3%A1se%C5%88%29
text https://pleione.asu.cas.cz/~slechta/citaty/edison.html
Jaroslav Seifert: Býti básníkem https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Seifert
Jiří Orten: Výbor z díla https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Orten
Josef Kainar: Nové mýty  https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Kainar  https://www.youtube.com/watch?v=AMOVsU8H6mw
Jan Skácel: Smuténka https://ld.johanesville.net/skacel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Sk%C3%A1cel
texty https://www.rotrekl.cz/s_skacel.htm
https://ld.johanesville.net/skacel-01-smutenka?page=0
Václav Hrabě: Blues pro bláznivou holku https://ld.johanesville.net/hrabe  https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Hrab%C4%9B
texty https://ld.johanesville.net/hrabe-01-blues-pro-blaznivou-holku-a-jine-basne?page=0
Karel Kryl: Kníška https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Kryl
Ivan Martin Jirous: Magorovy labutí písně https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Martin_Jirous
https://louze.blog.cz/1002/magorovy-labuti-pisne
https://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1038
https://www.ctesyrad.cz/nejctivejsi/magorovy-labuti-pisne

Světová práza 20. a 21. století

Franz Kafka: Proměna https://cs.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prom%C4%9Bna_%28pov%C3%ADdka%29
Romain Rolland: Petr a Lucie https://cs.wikipedia.org/wiki/Romain_Rolland
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_a_Lucie
Hermann Hesse:  Stepní vlk https://cs.wikipedia.org/wiki/Hermann_Hesse
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stepn%C3%AD_vlk
Ernest Hemingway: Stařec a moře https://cs.wikipedia.org/wiki/Hemingway
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sta%C5%99ec_a_mo%C5%99e
E. M. Remarque: Na západní frontě klid https://cs.wikipedia.org/wiki/Sta%C5%99ec_a_mo%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Na_z%C3%A1padn%C3%AD_front%C4%9B_klid
https://cs.wikipedia.org/wiki/Na_z%C3%A1padn%C3%AD_front%C4%9B_klid_%28rozcestn%C3%ADk%29
Vladimír Nabokov: Lolita  https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Nabokov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lolita  
A. de Saint Exupery: Malý princ https://cs.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
text https://www.vrana.cz/princ/
 https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%BD_princ
George Orwell: Farma zvířat / 1984 https://cs.wikipedia.org/wiki/George_Orwell
Alberto Moravia: Horalka https://cs.wikipedia.org/wiki/Alberto_Moravia
J. D.Salinger: Kdo chytá v žitě https://cs.wikipedia.org/wiki/Jerome_David_Salinger
Friedrich Dürrenmatt: Soudce a jeho kat https://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_D%C3%BCrrenmatt
https://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/friedrich-durrenmatt/soudce-a-jeho-kat.html
film https://www.csfd.cz/film/15928-soudce-a-jeho-kat/
J. R. R. Tolkien: Společenstvo prstenu https://cs.wikipedia.org/wiki/Tolkien  
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1n_prsten%C5%AF
https://tolkien.cz/
https://www.angrenost.cz/endor/angrenost.php
https://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Tolkien
J. Heller: Hlava XXII https://cs.wikipedia.org/wiki/Joseph_Heller  https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlava_XXII
A. Solženicyn: Jeden den Ivana Děnisoviče https://cs.wikipedia.org/wiki/Sol%C5%BEenicyn
Ken Kesey: Vyhoďme ho z kola ven https://cs.wikipedia.org/wiki/Ken_Kesey
Umberto Eco: Jméno růže  https://cs.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jm%C3%A9no_r%C5%AF%C5%BEe

Česká próza 20. a 21. století

Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník
Karel Čapek: Válka s mloky https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_%C4%8Capek
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_s_mloky
Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Ha%C5%A1ek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osudy_dobr%C3%A9ho_voj%C3%A1ka_%C5%A0vejka_za_sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lky
Vladislav Vančura: Markéta Lazarová https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladislav_Van%C4%8Dura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marketa_Lazarov%C3%A1_%28kniha%29
Karel Poláček: Bylo nás pět https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Pol%C3%A1%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bylo_n%C3%A1s_p%C4%9Bt_%28rom%C3%A1n%29
Zdeněk Jirotka: Saturnin https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Jirotka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Saturnin_%28rom%C3%A1n%29
https://meteleskublesku.cz/?movie=46
Jaroslav Havlíček: Petrolejové lampyLadislav Fuks: Spalovač mrtvol
Milan Kundera: Žert https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Kundera
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kundera
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDert_%28rom%C3%A1n%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDert_%28film%29
Václav Kaplický: Kladivo na čarodějnice https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Kaplick%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kladivo_na_%C4%8Darod%C4%9Bjnice_%28rom%C3%A1n%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kladivo_na_%C4%8Darod%C4%9Bjnice_%28film%29
Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Hrabal
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ost%C5%99e_sledovan%C3%A9_vlaky
Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou https://cs.wikipedia.org/wiki/Arno%C5%A1t_Lustig
https://cs.wikipedia.org/wiki/Modlitba_pro_Kate%C5%99inu_Horovitzovou_%28kniha%29
Ota Pavel: Smrt krásných srnců https://cs.wikipedia.org/wiki/Ota_Pavel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt_kr%C3%A1sn%C3%BDch_srnc%C5%AF_%28kniha%29
Ivan Klíma: Moje první lásky https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Kl%C3%ADma
https://ireferaty.lidovky.cz/2/3863/Moje-prvni-lasky
Michal Viewegh: Báječná léta pod psa https://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Viewegh
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1je%C4%8Dn%C3%A1_l%C3%A9ta_pod_psa_%28rom%C3%A1n%29
https://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/michal-viewegh/bajecna-leta-pod-psa.html
https://www.ceskatelevize.cz/program/308292320020019-ctenarsky-denik-michal-viewegh-bajecna-leta-pod-psa.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1je%C4%8Dn%C3%A1_l%C3%A9ta_pod_psa

Doplnění / některé obecné články na Wikipedii
česká literatura / portál
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_literatura zde další články
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_literatura_v_letech_1815-1918
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_literatura_ve_2._polovin%C4%9B_19._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_literatura_v_letech_1750-1815

Portál české literatury
https://www.czechlit.cz/

Zpět