Severočeská filharmonie Teplice

25.08.2013 12:50

Severočeská filharmonie Teplice
programy koncertů a festivalů

V úvodu programové brožury Severočeské filharmonie Teplice na koncertní sezónu 2013-2014 hovoří její ředitel Roman Dietz o významných změnách a posunech tohoto hudebního tělesa, jak dramaturgických, tak personálních. Novým šéfdirigentem orchestru je Ital Alfonso Scarano, s ním čeká hudební těleso řada zahraničních zájezdů, italská Modena, vietnamská Hanoj, filipínská Manila, maloasijský Kuala Lampur, Kambodža a Brunejský sultanát.

Koncerty filharmonie jsou rozděleny do třech řad, abonentní cyklus A, abonentní cyklus B (po sedmi koncertech) a prémiový cyklus C (3 koncerty). Listuju-li katalogem (je dostupný v „listovací“ podobě i na webových stránkách filharmonie), zaujaly mne některé koncerty sezóny: Úvodní koncert Petera a Zoltána Katony (kytary, Maďarsko) s Ústřední hudbou Armády ČR s novým šéfdirigentem a Slavnostními předehrami D. Šostakoviče a P. I. Čajkovského a Janáčkovou Sinfoniettou, koncerty houslistů Tomáše Kadlubiece s Ravelovým Tzigane (mimo jiné) a Ivana Ženatého se Španělskou symfonií pro housle a orchestr Éduarda Lalo (dir. Charles Olivieri-Munroe, dosavadní šéfdirigent orchestru), vystoupení Jany Bouškové s dirigentem Radkem Baborákem a Koncertem pro harfu a orchestr Es dur Reinholda Gliera, Rossiniho předehře k opeře Semiramis a Sibeliovou Symfoní č. 2, koncert italských klavíristů André Galla s celým programem z díla Maurice Ravela (mj. Koncert pro levou ruku) či Vittoria Brescianiho (dir. Petr Altrichter) se symfonickou básní Les Preludés a Koncertem pro klavír č. 1 Ference Liszta a Symfonií č. 1 „Con le campane“ Sylvie Bodorové, koncertem violistky Jitky Hosprové s programem Johannese Brahmse (Sonáta č. 1 f moll), Bernsteinem, AaronemCoplandem a G. Gershwinem, Velikonoční koncert s violoncellistou Janem Páleníčkem a zpěváky Alešem Brisceinem a Romanem Janálem, Českým filharmonickým sborem Brno, sbormistrem Petrem Fialou a dirigentem Alfonsem Scaranem s programem předehry Ruské velikonoce, Čajkovského  Varacemi na Rokokové téma a Pucciniho Messa di Gloria. Nevyčerpal jsem všechno (a ani zde neuváděl úplné programy), neměl bych vynechat – z těch velkých koncertů – ještě alespoň Händlova Mesiáše a Vánoční koncert s Händlovou předehrou k řečenému oratoriu a „Rybovkou“ s Drahomírou Matznerovou u varhan a řadou sólistů, Brixiho komorním souborem a několika pěveckými sbory, z houslistů ještě Bohuslava Matouška s violoncellistou Jiřím Bártou. Vypisuju to také proto, že aktuálně je sice možné kliknout na webové stránky filharmonie, ale nejsem si už jist, zda po této sezóně budou informace ještě bez delšího proklikávání dostupné.

Kromě hlavní části informující o koncertech je v závěru přehled všech členů filharmonie, přehled koncertů, plánek Koncertního sálu Domu kultury Teplice i informace o předplatném a vstupném.

Programová brožurka, ani přiložené odkazy k poslechu samozřejmě nenahradí živý koncert, nicméně přinášejí alespoň něco informací.

https://severoceskafilharmonie.cz/
https://www.facebook.com/severoceskafilharmonie.teplice
další
https://lipamusica.cz/cs/program/severoceska-filharmonie-teplice-josef-spacek-housle
https://www.mistnikultura.cz/filharmonie-zahaji-sukuv-festival-sukovou-hudbou
https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=6174
muzika

https://www.youtube.com/watch?v=LropKvbDNuk
https://www.youtube.com/watch?v=riMi40FkZ88
https://www.youtube.com/watch?v=Uu_NWKVIokM
https://www.youtube.com/watch?v=wIVcTlB43Go
zajímavý projekt – Bohemian and Hungarian Rhapsody, Queen
https://www.youtube.com/watch?v=HLS4a2_IbjA
jiný projekt – Wagner a Black Sabbath
https://www.youtube.com/watch?v=BYTRxwf4rP4

https://www.youtube.com/watch?v=riMi40FkZ88

 

Zpět