Sergej Rachmaninov, Variace na Corelliho téma, op. 42

27.01.2013 20:50

Sergej Rachmaninov, Variace na Corelliho téma, op. 42
díla ruské moderní hudby

Variace na Corelliho téma, op. 42, je skladba, kterou Sergej Rachmaninov zkomponoval v roce 1931. Stejně jako v delších a virtuóznějších Variacích na Chopinovo téma, op. 22, z roku 1903 obohatil formu variací tím, že zkombinoval sonátovou formu ve třech částech a přilehlou Codu.

Téma variací nepochází, jak bychom se mohli domnívat, od italského barokního skladatele Arcangela Corelliho, nýbrž jej Corelli pouze použil pro svou vlastní skladbu. Rachmaninova na melodii upozornil Fritz Kreisler, kterému ji také věnoval. Původně se jedná o melodii španělsko-portugalského tance, kterou Corelli převzal do své houslové sonáty op. 5, č. 12, u houslistů velmi oblíbené skladby pro housle a basso continuo, která inspirovala další skladatele v jejich vlastní práci. Corelli nazval toto dílo „La Folia“, tak jak to odpovídá modelu barokní skladby sestávající z několika vět. K jiným autorům, kteří se tohoto tématu chopili, patřil např. Johann Sebastian Bach, který jej použil ve své Selské kantátě (BWV 212), Luigi Cherubini v opeře Hotellerie portugaise a Franz Liszt ve své virtuózní Španělské rapsodii.

Jako všechna významná díla skladatele i toto je v mollové tónině (d moll) a představuje dvacet variací v trvání zhruba dvaceti minut. Premiéra skladby se konala v Montrealu v říjnu roku 1931 a, podobně jako i jiné koncerty ve Spojených státech této sezóny zaznamenala pramálo úspěchu. Publikum, které dříve i potom mělo velký zájem o skladatelův Druhý a Třetí klavírní koncert, reagovalo odmítavě, takže se často stávalo, že Rachmaninov skladbu ani celou nezahrál a vypouštěl některé části. Pouze jedno uvedení z patnácti bylo úspěšné, tak si alespoň posteskl autor v jednom dopise.

Příspěvek vznikl na základě textu na německé Wikipedii

https://de.wikipedia.org/wiki/Variationen_%C3%BCber_ein_Thema_von_Corelli,_op._42

https://www.youtube.com/watch?v=R3VwMqny0q8&list=AL94UKMTqg-9AazGXqyFKt5qwg1GS6P0W0
Paolo Giacometti, nahráno na Rotterdamské konzervatoři, 1997, album Ruský dotek

Zpět