Sergej Prokofjev, Klavírní koncert č. 5

23.01.2013 16:21

Sergej Prokofjev, Klavírní koncert č. 5
díla ruské moderní hudby

Poslední z řady Prokofjevových klavírních koncertů, Klavírní koncert č. 5, G dur, op. 55, napsal, podobně jako předchozí, v roce 1931. V tomto případě na konci tohoto roku. Premiéra se konala v Berlíně následujícího roku s Berlínskými filharmoniky za řízení Wilhelma Furtwänglera. Jako sólista hrál sám skladatel, jako takřka na všech premiérách svých koncertů.

Poté co dokončil Klavírní koncert č. 4 pro levou ruku a orchestr, který byl jeho objednatelem Paulem Wittgensteinem odmítnut, pustil se do další práce na klavírním koncertu, tentokrát pro obě ruce a orchestr. Svými pěti větami neodpovídá běžnému formátu třívěté nebo čtyřvěté skladby, což byl důvod pro úvahu nazvat toto dílo jako „Hudbu pro klavír a orchestr“. Prokofjevův dobrý přítel, skladatel Nikolaj Mjaslovski, autora přemluvil, aby dílo nazval klavírní koncert.

Věty jsou pojmenovány následovně:
   1. Allegro con brio (4-5 min.)
   2. Moderato ben accentuato (3-4 min.)
   3. Toccata: Allegro con fuoco (1-2 min.)
   4. Larghetto (6-7 min.
   5. Vivo (5-6 min.)

Prokofjevovým hudebním cílem bylo, poté co ve své střední tvůrčí periodě, v níž komponoval velmi odvážně, atonálně a v mnohém dalším neobvykle, psát srozumitelnou a široce přístupnou hudbu. Po návratu do Sovětského svazu chtěl psát právě takovou hudbu, je otázkou, zda se mu toto při určitých zjednodušeních podařilo. Pro Prokofjevovu hudbu, jakou známe třeba ze Třetího klavírního koncertu, byl charakteristický rytmický náboj a vitalita, kterou vyzařoval. V této skladbě naopak emocionalitu a lyrismus, které zde zcela netypicky chybí, poněkud postrádáme.

https://de.wikipedia.org/wiki/5._Klavierkonzert_%28Prokofjew%29
Vladimir Ashkenazy
https://www.youtube.com/watch?v=UsM-tDRX49c 1
https://www.youtube.com/watch?v=anaAlhcDISc 2
https://www.youtube.com/watch?v=HG68TgZmwt0 3
https://www.youtube.com/watch?v=014LWT5IJdw 4
https://www.youtube.com/watch?v=-KicMUZJcmQ 5

Zpět