Sergej Prokofjev, Klavírní koncert č. 4

23.01.2013 03:31

Sergej Prokofjev, Klavírní koncert č. 4
díla ruské moderní hudby

Pokud bychom posuzovali dílo Sergeje Prokofjeva pod filtrem, který vytřídí největší „rarity“, pak by to byl právě tento klavírní koncert. Klavírní part je totiž napsán pro levou ruku. Jinak je ovšem předepsáno obsazení „normálního“ symfonického orchestru – a samozřejmě, není to jakási poťouchlost, nýbrž krásná plnohodnotná muzika.

Klavírní koncert č. 4 B dur, op. 53, dokončil Sergej Prokofjev v roce 1931. Byl napsán na „objednávku“, jejím zadavatelem byl rakouský klavírista Paul Wittgenstein, pocházející z proslulé rodiny (jeho otec, průmyslník německo-židovského původu Karl Wittgenstein byl jedním z nejbohatších mužů „Dunajské monarchie“, bratr Ludwig jedním z nejproslulejších filozofů 20. století). Paul Wittgenstein (nar. 1887 ve Vídni) přišel v důsledku válečného zranění (v první světové válce, v roce 1914) o pravou ruku, přesto pokračoval ve své kariéře klavíristy s tím, že interpretoval právě řadu skladeb, které mu napsali soudobí skladatelé na objednávku. Přesto byl koncert opožděně uveden teprve v roce 1956, tedy po smrti skladatelově, jako jediné jeho dílo, ve Východním Berlíně.

Ve čtyřvěté skladbě o trvání zhruba 25 minut -
1. Vivace (4-5 min)
2. Andante (9-13 min)
3. Moderato (8-9 min)
4. Vivace (1-2 min)
mají věty „na okraji“ (tedy 1. a 4.) funkci jakéhosi prologu a epilogu (či preludia a postludia), přičemž právě kratičká poslední věta stojí za pozornost muzikologické analýzy, neboť shrnuje ve velmi zhuštěné repríze hlavní motivy úvodní věty a v posledních několika málo taktech v pianissimu nejvyššího rejstříku jde „do ztracena“.

https://de.wikipedia.org/wiki/4._Klavierkonzert_%28Prokofjew%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Wittgenstein_%28Pianist%29

https://www.youtube.com/watch?v=7ykeIU6fQfY 1
https://www.youtube.com/watch?v=dhjfnFVIEfI 2
https://www.youtube.com/watch?v=nVh4fHuK8Fk 3
https://www.youtube.com/watch?v=xcajPu3BZFQ 4

Zpět