Sergej Prokofjev, Cinderella/Popelka

23.01.2013 23:07

Chceme-li se zabývat jednou z nejpopulárnějších a nejmelodičtějších skladeb ruského skladatele Sergeje Prokofjeva, musíme si udělat „pořádek“ v tom, o čem budeme mluvit. Jedná se o dvě věci, byť vycházející z jedné ideje: Na jedné straně – a samozřejmě primárně – je Cinderella (či chcete-li Popelka) balet, vedle Romea a Julie nejznámější Prokofjevova realizace v tomto oboru (navíc se pak vše komplikuje ještě tím, že jde o dvě zásadně odlišné tanečních i hudební podoby, ta z roku 1893 s hudbou Fittinhofa-Schella a choreografií Enrica Cechettiho a Lva Ivanova, druhá Frederica Ashtona s Prokofjevovou hudbou z roku 1948), na druhé straně pak o jednotlivé „výběry“ v podobě stejnojmenných suit (i tam je několik komplikací, které neodbudeme poznámkou v závorce).

Nám půjde ovšem především o hudbu, i když v odkazech zohledníme i fakt, že jde o balet. Původní baletní hudba obsahuje celkem padesát čísel skladby, rozdělené do třech aktů – v prvním z nich 19 čísel, ve druhém rovněž 19 čísel, ve třetím rovnoměrně po 6 číslech v 1. a 2. scéně (je otázka, do jaké míry je záměrná tato matematická symetrie). Řečené „výběry“ mají podobu buď třech klavírních suit, publikovaných před premiérou (tři, deset či šest čísel v opusech 95, 97 a 102) a rovněž třech orchestrálních suit, autorizovaných skladatelem Suita č. 1, op. 107, Suita č. 2, op. 108 a Suita č. 3, op. 109. Přehled všech čísel v původní baletní hudbě najdeme na stránce anglické Wikipedie zde . Jednotlivé suity jsou popsány na www.allmusic.com zde , kde vedle popisu jsou uveřejněny i informace o nahrávkách. V obou zdrojích se liší časové údaje, v každém případě bude správně řečeno, že tento balet je jedna z posledních skladeb před oficiální nelibostí, vyjádřenou skladateli Sovětským režimem.

Kopíruju (z allmusic.com) seznam skladeb z první orchestrální suity
   1. Introduction
   2. Pas de Châle
   3. Quarrel
   4. Fairy Godmother and Fairy Winter
   5. Mazurka
   6. Cinderella Goes to the Ball
   7. Cinderella's Waltz
   8. Midnight
Z něj je zřejmé, že většina nalezených odkazů (z jedné nahrávky) je právě z první suity, Sny Cinderelly jsou z druhé suity, atd. – krátké ukázky ostatních najdeme rovněž na allmusic.com.

https://en.wikipedia.org/wiki/Cinderella_%28Prokofiev%29
https://www.allmusic.com/composition/cinderella-suite-no-1-for-orchestra-op-107-mc0002356910
https://www.allmusic.com/album/prokofiev-cinderella-suites-nos-1-3-scythian-suite-on-the-dnieper-mw0001940994

Introduction
https://www.youtube.com/watch?v=7gFTqSslsVs
Dance Off
https://www.youtube.com/watch?v=MC9W5U7u5F8
Cinderella´s Dreams
https://www.youtube.com/watch?v=cV9MlOk-COQ
Going to the Ball
https://www.youtube.com/watch?v=yF96m82ePug
Cinderella Waltz
https://www.youtube.com/watch?v=YOV7yWEv54o
Midnight
https://www.youtube.com/watch?v=tLImlLFwRk8

Komentáře k českému nastudování baletu:
https://www.operabalet.cz/?page=txt&id=5506
https://www.operabalet.cz/?id=348&page=rep
https://aktualne.centrum.cz/kultura/umeni/clanek.phtml?id=698541
https://goout.cz/cs/divadlo/praha/sergey-prokofjev-popelka/ing/

 

Zpět