Sedm nových nejkrásnějších divů světa (I)

18.07.2012 22:35

Ve školních škamnách jsme se učili, že existuje „sedm divů světa“. Matně si vzpomínám, zda bych to dal dohromady: Egyptské pyramidy, Visuté zahrady Semiramidiny, socha Dia v Olympii, Artemidin chrám v Efesu, mauzoleum v Halinkarnassu, kolos v Rhódu a maják na ostrově Faros. Trochu jsem si vypomohl stránkou na Wikipedii, a samozřejmě i ta první věta je jen stařecká fabulace. Ve škole jsme se učili, že Velká říjnová revoluce byla v listopadu, o sedmi divech světa jsem tuším věděl z předválečné Encyklopedii mládeže. Nicméně už vzhledem k tomu, že v řadě případů tyto objekty byly tak nějak mýtické, v každém případě už neexistující, se dalo čekat, že stejně tak, jako „věk železný“ a „zlatý“, jak si jej představovali antičtí básníci, byl nahrazen vizemi budoucnosti, ať již to byla idea pokroku či scientismus ve století předminulém a futurologickými projekty, politickými revolucemi či science-fiction ve století minulém, budou i tyto památky nahrazeny novějšími, popřípadě nedávno vzniklými.

A tak byla vypsána jakási celosvětová soutěž (dočítám se, že to bylo symbolické datum 7. 7. 2007, stejně tak jako celá věc je záležitostí symbolů, ikon), a podle počtu zaslaných hlasů byly vyhlášeny „nové divy světa“, opět v počtu sedm. Z nich jediný, možná také proto, že fyzický existující div světa se shoduje s předchozími, hádejte, který to je, pokud nevíte. Platí to ovšem ale jen podle WIkipedie, nikoli podle knížky, která vyšla v Nakladatelství XYZ, tak trošku „podbízivý“ (oním slovem „nejkrásnější“), ale schválně jsem to tak nechal, už vzhledem k tomu, že zde chci pojednat i další části publikace. V knize totiž není jen „sedm nových divů světa“, ale i další, které na tento titul aspirovaly, a v třetí její části „Sedm divů Česka“. Název tohoto příspěvku kopíruje titul knížky.  Ještě nezapomeňme dodat, že jejím autorem je Lucie Bártová.

V odkazech k divům světa jsem se snažil vyhledat vedle informací také virtuální „360o“ pohledy, videa či alespoň fotogalerie.

Původních sedm divů světa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedm_div%C5%AF_sv%C4%9Bta

Nových sedm divů světa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BDch_sedm_div%C5%AF_sv%C4%9Bta
Egyptské pyramidy v Gize
(to je onen souběžný div, alespoň podle Wikipedie)
Stavby, které mohou dodnes působit jako něco nepochopitelného jak z hlediska stavebního (tj. mohou vyvolávat otázku, jak se podařilo už jen přemístit takovou masu hmoty atd.), ale i až „mystického“ (neuvěřitelné matematické shody s kosmickými dimenzemi, které mohou vést až k domněnkám, že jsou dílem mimozemských civilizací). Pochopitelně asi nejsou, prý už vše umíme vysvětlit, stejně tak jako stačí pootočit úhel fotoaparátů a z objektů zdánlivě takřka zcela mimo civilizaci kdovíjak daleko v poušti se vyklube dnes turistický cíl kousek od moderní zástavby.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Egyptsk%C3%A9_pyramidy
https://egypt.afrikou.cz/egypt/pyramidy-giza.html
https://www.virtualtravel.cz/egypt/pyramidy-v-gize.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ac_qGnPX8eI

Tádž Mahal
Bájný pomník vladařovy předčasně zesnulé manželky, „brána do ráje“ v indické Agře, symbol Indie, od roku 1983 zapsaný na seznam světového dědictví UNESCO, je asi tou první ze staveb, kterou bych také zařadil k ikonám kulturní historie v dnešním světě, a její obrázek do souboru, který by mohl být vyslán do vesmíru, pokud bychom chtěli o sobě podat zprávu jiným civilizacím.
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1d%C5%BE_Mahal
https://www.geografik.cz/asie/nejkrasnejsi-mista/tadz-mahal-indie-agra
https://www.360cities.net/image/taj-mahal-early-morning#63.90,-36.72,60.0

Koloseum v Římě
Jeden ze symbolů evropské kultury, není divu, že se objevuje v celé řadě filmů či knih. Kruhový tvar, princip „divadla“ (amphiteatrum), největší stavba římské antiky, naplnění hvězdicovitého principu architektury města, když sečteme všechny tyto významy, není divu. Překvapující je, že v Římě jsou všechny „zásadní“ památky od sebe poměrně vzdáleny, takže se dají obtížně obchodit pěšky. Nicméně vidět je to třeba, nedivil jsem se Goethovi, že to, co ovlivnilo jeho myšlení byla cesta do Itálie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koloseum

https://www.virtualtravel.cz/italie/rim/rimske-koloseum/prvni-patro.html
https://www.italyguides.it/us/roma/colosseum.htm

Machu Picchu
Pro mě symbol starých mimoevropských civilizací, protože „nenavazuje“ jako třeba antika na Egypt či některé asijské kultury, navíc je to něco, co je „skoro u nebes“, takže je to něco úplně jiného než Paříž nebo Praha.
https://www.geografik.cz/amerika/nejkrasnejsi-mista/machu-picchu-peru
https://www.machupicchu360.org/ (velký soubor 360, kliknout na „virtual visit“, pak zvolit místo)
https://www.youtube.com/watch?v=yJX7qVvWNe0&feature=related
Jednou mi poslal kamarád odkaz, jen jsem poznamenal „taky pěkný…“:
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/taky-pekny/

Socha Krista Spasitele v Riu de Janeiro
Exotické místo už tím principem, že máte postavu v nadživotní velikosti v příkré hoře nad městem. Nevím, zda onen polský pokus překonal v rozměrech objekt v Brazílii, rozhodně asi nebude mít to úžasné místo v přírodní scenérii.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Socha_Krista_Spasitele_%28Rio_de_Janeiro%29
https://www.die-weltwunder-reisen.de/neue-weltwunder/christo-redentor/weltwunder-christo-redentor.html (na těchto stránkách „staré“ i „nové“ divy světa, jednotl. články a videa, v němčině)

Velká čínská zeď
Pro mne od dětství myšlenka obrovského promítnutí díla lidské ruky do krajiny. Oproti tomu byly projekty „land artu“ v nedávné etapě moderního umění dětské hračky. Když mi dcera Martina ukazovala fotky a vypravovala o té cestě, potvrdila mi to, co jsem si myslel především, totiž onu nepředstavitelnost vzdáleností, které musíte v této zemi překonat, chcete-li spatřit alespoň zlomek těch základních věcí, které najdete v encyklopediích. Byť samotná Velká čínská zeď, tedy její začátek, je z hlavního města na dosah ruky.

https://www.youtube.com/watch?v=WKzFnhN8o04
https://www.youtube.com/watch?v=TmIFEWFNhII&feature=fvwrel
https://www.youtube.com/watch?v=vtvNr7Oz6kk&feature=fvwrel

Chichén Itzá
Mayský kalendář, pozorování hvězd, takový úžasný, byť zdánlivě zcela banální objev, jako je „nula“, v tomto kulturním prostoru, to jsou fascinující věci, jejich „ztělesněním“, tedy promítnutím do fyzické podoby, jsou právě mayské pyramidy. Spojení vody a nebes je další myšlenka, která je vnímáním zdejší existence. I když zřejmě ke konci světa asi zase letos nedojde. (viz článek, odkaz pod odstavcem)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Chich%C3%A9n_Itz%C3%A1
můj článek:
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/bude-konec-sveta-maysky-kalendar/
https://www.panoramas.dk/7-wonders/Chichen-Itza.html / virtuální 360 všech sedm nových divů světa
https://www.destination360.com/north-america/mexico/chichen-itza/virtual-tour

Skalní města Petra
Ačkoli v místě „jiných kultur“, ta morfologie stavby je vlastně „evropská“, mám na mysli ten hlavní skalní chrám. Všechno ostatní je ovšem jinak, především hrobky nahoře ve skalách, vhloubenost celé cesty mohutným skalním prostorem, tedy ochranný prvek, a rovněž vědomí „skály“ jako něčeho, co ovládá celou zdejší krajinu mnohde na stovky kilometrů. Onen pocit „vyprahlosti“ všeho všude klade otázku, jak v Jordánsku či Izraeli vlastně lidé mohou žít. Samotné místo je samozřejmě kultovní, hlavně ten poslední okamžik, kdy se řečený hlavní portál zjeví v úzké průrvě mezi skalami. Češi z Českého ráje pro to musí mít smysl, když tento pocit mají – trochu v jiné podobě – zafixován třeba z Prachovských skal.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petra_%28m%C4%9Bsto%29
https://www.geografik.cz/asie/nejkrasnejsi-mista/petra-jordansko
https://cestyapamatky.cz/cesty/jordansko-2006/nabatejske-skalni-mesto-petra
(pěkný portál, jiné https://cestyapamatky.cz/cesty)

V další části: Kandidáti na sedm nových divů světa…

Zpět